Persluchttoepassingen

Perslucht wordt in praktisch alle branches ingezet voor tal van toepassingen. Of nu als regellucht voor de aansturing van installaties, als transportlucht om stortgoed te verplaatsen of als proceslucht voor het vullen van verpakkingen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De vele inzetmogelijkheden van perslucht vereisen grondige kennis van de processen. Wij geven u advies om uw persluchtinstallatie af te stemmen op uw individuele eisen en helpen u erbij om de rentabiliteit en operationele veiligheid van uw persluchttoevoer te bewaken.

Klik op de hieronder genoemde categorieën om meer te ontdekken over de verschillende toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

Transportlucht

In de productieprocessen van de verschillende industrieën moeten grondstoffen geladen en gelost worden, tussen- en eindproducten tussen de machines en installaties worden getransporteerd.

meer ontdekken...


Regellucht

Perslucht als regellucht is in de producerende industrie een vaste grootheid en valt nog steeds niet weg te denken. Er zijn talrijke pneumatische toepassingen die allemaal aangestuurd moeten worden.

meer ontdekken...


Proceslucht

Wanneer perslucht als procesmedium in bepaalde processen is geïntegreerd, dan gaat het om proceslucht. Deze komt bij de productie rechtstreeks in aanraking met de producten.

meer ontdekken...


Steriele lucht

Steriele perslucht kan worden ingezet als transport- of regellucht. De benaming is afkomstig van de eigenschap dat de gebruikte perslucht steriel is, dus vrij van micro-organismes die zich kunnen vermenigvuldigen.

meer ontdekken...


Ademlucht

Bij de beademing van mensen gelden uiteraard de hoogste zuiverheidscriteria, die een permanente en betrouwbare kwaliteitsbewaking vereisen.

meer ontdekken...Referenties - Toepassingen

Persluchtbehandeling in de cementproductie

Cement en water vormen een net zo explosief mengsel als olie en vuur – tenminste dan, wanneer men beide componenten ongecontroleerd met elkaar in aanraking brengt. Het voorkomen hiervan is juist bij de cementproductie een enorme uitdaging.

meer ontdekken...
Perslucht voor poedervormige grondstoffen

Zo’n 150 ton poedervormige grondstoffen voor melkvervangers moeten elke dag bij de Nederlandse onderneming Nukamel van keteltreinen naar silo’s worden getransporteerd. Als transportmedium dient laag verdichte perslucht. Als deze te veel vocht bevat, dan dreigt een infarct van het systeem: doordat de transportslangen verstopt raken met aankoekend poeder. Ongewone omstandigheden op de locatie maken de zaak niet eenvoudiger.

meer ontdekken...
METPOINT OCV bij Pfizer

In de farmaceutische industrie speelt de kwaliteit van perslucht een doorslaggevende rol. Verontreinigingen of oliecontaminaties van een van de geneesmiddelen door perslucht kunnen al snel fatale gevolgen hebben. Ter verbetering van de proceszekerheid in de productie kiest de Pfizer productievestiging in Freiburg voor de permanente kwaliteitscontrole van de perslucht met de restoliebewaking METPOINT OCV van BEKO TECHNOLOGIES.

meer ontdekken...
Transport van proppen voor de kalkproductie

Volgens het principe van het transport van proppen transporteert men in de kalkfabriek van H. Oetelshofen GmbH & Co. KG kalksteenmeel van de productieplaatsen naar de opslagsilo’s. Als transportmedium dient perslucht, die vooral aan één voorwaarde moet voldoen: absoluut droog zijn.

meer ontdekken...