Alles voor de persluchtbehandeling uit één hand

Praktisch geen toepassingsgebied voor perslucht lijkt op het andere. En iedereen stelt heel individuele eisen aan de persluchtkwaliteit, die op weg van de persluchtcompressor naar de toepassing wordt bereid. Hier komen wij in beeld! Al meer dan drie decennia staat BEKO TECHNOLOGIES voor hoge prestaties en wereldwijd beproefde perslucht- en drukgastechniek. Voor producten, systemen en oplossingen die zorgen voor de gewenste kwaliteit in de productieprocessen van onze klanten, en deze efficiënter maken. Van filtratie en droging via condensaattechniek tot en met instrumenten voor kwaliteitscontrole en -meting. Van de kleine persluchttoepassing tot aan de veeleisende procestechniek. Als enige aanbieder op de markt stellen wij u het hele spectrum aan componenten doorheen de hele verwerkingsketen ter beschikking. Daarbij produceren en verwerken wij alleen producten die voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. En stemmen deze zo perfect op elkaar af, dat ze in het samenspel dat beetje extra aan efficiëntie genereren!

Perslucht- en drukgastechniek

Het brede productspectrum, de tientallen jaren ervaring van een onafhankelijke, door de eigenaars aangestuurde onderneming en gefundeerde dienstverleningen vormen een garantie voor innovatieve, klantgerichte, sterke en milieuvriendelijke oplossingen. Hier vindt u alle componenten en systemen voor een geoptimaliseerde perslucht- en drukgastechniek in de hele persluchtbehandeling.

Condensaattechniek

In de hele keten van de persluchtbehandeling wordt condensaat gevormd, hetgeen een zeer grote invloed heeft op kwaliteit en rentabiliteit van de perslucht. Na de zekere en efficiënte condensaatafvoer door de elektronisch niveaugeregelde BEKOMAT komt de milieuvriendelijke en vakkundige persluchtbehandeling met ÖWAMAT of BEKOSPLIT.

Meer ontdekken...

Filtratie van perslucht

De energiekosten van een persluchtinstallatie worden voornamelijk beïnvloed door de tijdens de persluchtfiltratie veroorzaakte drukval. Om de vereiste bedrijfsdruk constant te houden moet deze drukval worden gecompenseerd door een evenredig hogere compressorcapaciteit. De consequentie: hogere energievraag, vroegtijdige slijtage van de compressor en daardoor hogere kosten. De betere oplossing: CLEARPOINT persluchtfilters van BEKO TECHNOLOGIES.

Meer ontdekken...

Droging van perslucht

Vochtige perslucht leidt tot corrosie bij persluchtgereedschappen. Vooral waar contact met eindproducten bestaat vormen door vocht veroorzaakte contaminaties en negatieve invloeden op de kwaliteit een hoog risico in het hele productieproces. Met de persluchtdrogers DRYPOINT en EVERDRY zorgt u op een economische manier voor een betrouwbaar operationeel proces.

Meer ontdekken...

Meettechniek voor perslucht

De kwaliteit van perslucht wordt hoofdzakelijk negatief beïnvloed door de verontreiniging met stofdeeltjes (grootte en dichtheid), restwater (DTP) en restolie (aerosolen en dampen van koolwaterstoffen).Deze factoren hebben een directe invloed op de eindproducten en daarmee op de veiligheid van de consumenten. Met de instrumenten van de METPOINT meettechniek heeft u de gereedschappen voor de bewaking en evaluatie in het kader van uw kwaliteits- end energiemanagement.

Meer ontdekken...

Procestechniek voor perslucht

Kwaliteit en rentabiliteit spelen ook op andere gebieden van de procestechniek een belangrijke rol. Met de persluchtkoeling door BEKOBLIZZ LC kunnen kortere cyclustijden worden bereikt, terwijl de katalytische converter BEKOKAT voor constant olievrije perslucht zorgt.

Meer ontdekken...

Dat zou u ook kunnen interesseren:

Service

Het omvangrijke dienstverleningsspectrum biedt waardevol extra nut voor onze klanten.

Meer ontdekken...

Individuele oplossingen

De juiste oplossing voor uw toepassing is zo individueel als uzelf bent.

Meer ontdekken...

Know-How

Deel in onze kennis over alle gebieden van de persluchttechniek.

Meer ontdekken...