Monitoring hero

Monitoring voor de nauwkeurige kwaliteitsbewaking

Met olie verontreinigde perslucht vormt een gevaar voor productie-installaties, het milieu en zelfs voor de gezondheid. Aangezien op elk punt van de persluchtbehandeling een contaminatie met olie kan optreden, valt het risico juist in gevoelige productiezones van de chemische en farmaceutische industrie, bij producenten van levensmiddelen en dranken en in de oppervlaktetechniek niet te onderschatten.

METPOINT® OCV compact: continue meting van de olienevel

Het monitoring systeem METPOINT OCV compact controleert permanent, nauwkeurig en volgens de normen de perslucht op het restgehalte olienevel en ondersteunt u bij de naleving van de persluchtkwaliteit. Zo vervult u de voorgeschreven normen en komt u met verantwoordelijkheid tegemoet aan het vertrouwen van uw klanten

Meer ontdekken...

METPOINT® MMA compact: voor de kwaliteit van de ademlucht

Ook voor ultragevoelige gebieden zoals de medische techniek hebben wij een betrouwbare oplossing: de METPOINT MMA compact dient voor de permanente en betrouwbare kwaliteitsbewaking van ademlucht. Het meetinstrument werd speciaal ontwikkeld voor de inzet in ziekenhuizen. Met het bewijs over de naleving van de wettelijk voorgeschreven grenswaarden van inhouds- en schadelijke stoffen komen apothekers in klinieken hun bindende plichten van het Europese artsenijboek na. De hele kringloop voor medische perslucht wordt waterdicht gecontroleerd.

Meer ontdekken...