EVERDRY hero

EVERDRY® warmregenererende adsorptiedrogers

Installatieconcepten met veelzijdige variatiemogelijkheden:

EVERDRY FR

Beproefde procestechniek, gepaard met de modernste installaties en regeltechniek, staat voor de drie op zich variabele basisconcepten die wereldwijd, in alle klimaatzones, zorgen voor optimale inzet.

Meer ontdekken...
EVERDRY CT

De serie EVERDRY COMBITROC CT biedt de optimale behandelingscombinatie van energiebesparende koel- en adsorptiedroger met redundantiefunctie. Behandelingseenheid instelbaar voor zomer- en winterbedrijf.

Meer ontdekken...
EVERDRY HOC

Uw grote pluspunt: de warmte die bij het verdichtingsproces van de perslucht ontstaat, wordt niet – zoals in het conventionele procedé – afgevoerd in de nakoeler, maar gebruikt voor de desorptie. Het resultaat: een duidelijke energiebesparing en een langere levensduur. Op wens kunnen wij installaties met een flow van tot wel 100.000 m³/h realiseren.

Meer ontdekken...

EVERDRY® FR: flexibel - regeneratie door middel van ventilatielucht

Desorptie door middel van verhitte ventilatielucht is het fundamentele principe van de EVERDRY FR basisconcepten. De systemen verenigen beproefde procestechnologie met de modernste installatie- en besturingstechniek. Er zijn drie gestandaardiseerde, maar toch variabele basisconcepten beschikbaar. Deze zijn universeel inzetbaar en hebben zich in alle klimaatzones bewezen. Besturings- en pneumatische kast bevinden zich bij alle basisconcepten aan de voorkant van de installatie voor een eenvoudige bediening, probleemloze controle en onderhoud. Met 23 modellen worden capaciteitsniveaus van 580 tot 20.000 m³/h gedekt, hogere volumestromen zijn op aanvraag realiseerbaar.

EVERDRY® FRA Ambient Air: koeling door middel van omgevingslucht

Bij de EVERDRY FRA gebeurt de desorptie in de tegenstroom tot de adsorptierichting met verhitte ventilatielucht en de koeling door middel van ventilatielucht in de gelijkstroom. Daardoor ontstaat geen persluchtverlies voor de regeneratie (ZERO purge). De inzet van deze adsorptiedroger is afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden, die voor de inzet moeten worden gecontroleerd.

EVERDRY® FRL Loop: gesloten koelluchtgeleiding

Bij de EVERDRY FRL gebeuren de desorptie in de tegenstroom tot de adsorptierichting met verhitte ventilatielucht en de koeling door middel van ventilatielucht in de gesloten koelkringloop (loop). Daardoor ontstaat de koelfase onafhankelijk van de omgevingsvoorwaarden, waardoor deze adsorptiedroger wereldwijd in alle klimaatzones kan worden ingezet. Voor de koelfase is geen perslucht nodig (ZERO purge).

EVERDRY® FRP Purge Air: koeling door middel van perslucht

Bij de universeel en wereldwijd inzetbare EVERDRY FRP gebeurt de desorptie in de tegenstroom tot de adsorptierichting met verhitte ventilatielucht en de koeling door middel van een ontspannen deelstroom uit de gedroogde persluchtstroom.

Voordelen van de EVERDRY® FR

Energie geoptimaliseerd concept
 • Stromingsgunstige enkele armaturen ter minimalisering van het drukverlies
 • Energie-efficiënte dauwpuntregeling

Toepassingsgerichte oplossing
 • Totaalconcept in plaats van afzonderlijke componenten
 • Onderhoudsvriendelijke opbouw
 • Informatieve en comfortabele touchpanel besturing

Betrouwbare procesvoering
 • Zekere functiebewaking door sensoriek
 • Hoogwaardige hogetemperatuurverzinking
 • Beproefde en onderhoudsvriendelijke componenten

Technical data EVERDRY® FR

  EVERDRY FRA EVERDRY FRL EVERDRY FRP
Flow 4200 – 20000 m³/h 4200 – 20000 m³/h 580 – 20000 m³/h
Bedrijfsdruk 4 ... 10 bar [g] 4 ... 10 bar [g] 4 ... 10 bar [g]
Inlaattemperatuur 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C
Omgevingstemperatuur 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C
Drukdauwpunt -40 °C -40 °C (-70 °C optioneel) -40 °C
Kwaliteitsklasse -.2.- -.2.- (-.1.-) -.2.-

*Meer technische gegevens vindt u in de productinfo beneden in de download zone...

Efficiënt gecombineerd: koel- en adsorptiedroger EVERDRY® Combitroc CT

De serie EVERDRY COMBITROC CT biedt de optimale behandelingscombinatie van koel- en adsorptiedroger. In principe wordt met de koeldroger energiebesparend een drukdauwpunt van +3 °C bereikt. In de winter is een lager dauwpunt nodig om betrouwbaar condensatie te vermijden. Dan schakelt het systeem automatisch ook de warmregenererende adsorptiedroger in, en zorgt zo voor een zeker drukdauwpunt van onder -40 °C. Een ander voordeel van de combinatie: 100% redundantie bij uitval van een drogereenheid.

Koel- en adsorptiedroger in één

De EVERDRY COMBITROC CT is ideaal voor de inzet in bijna alle klimaatzones. De desorptie gebeurt in de tegenstroom tot de adsorptierichting met verhitte ventilatielucht, de koeling door middel van ventilatielucht. Lokale inzetvoorwaarden en economische parameters bepalen uiteindelijk de individuele klantspecifieke projectoplossingen. Op wens kunnen ook hogere volumestromen worden gerealiseerd.

De eigenschappen van de EVERDRY Combitroc CT in één oogopslag:

 • Behandelingseenheid voor instelbaar zomer- of winterbedrijf
 • Totaalconcept incl. buisleidingen, armaturen, voor- en nafilter
 • Adsorptiedroger met redundantie functie betekent: inzetbaar, ook wanneer de koeldroger niet ter beschikking staat.

Voordelen van de EVERDRY® COMBITROC

Energie geoptimaliseerd concept
 • Voordelige afzonderlijke armaturen
 • Energie-efficiënte dauwpuntregeling
 • Combinatiedroger

Toepassingsgerichte oplossing
 • Meerwaarde dankzij omvattende competentie
 • Totaalconcept in plaats van afzonderlijke componenten
 • Informatieve en comfortabele touchpanel besturing
 • Onderhoudsvriendelijke opbouw

Betrouwbare procesvoering
 • Zekere functiebewaking door sensoriek
 • Hoogwaardige hogetemperatuurverzinking
 • Beproefde en onderhoudsvriendelijke componenten

Technische gegevens

Inzetgrenzen  
Bedrijfsdruk 4 ... 10 bar [g]
Inlaattemperatuur 5 ... 43 °C
Omgevingstemperatuur 5 ... 40 °C
Max. ventilatoraanzuiging 35 °C / 40 % resp. 30 °C / 50 % RLv
Flow CT 2600 CT 2900 CT 3400 CT 4200 CT 5000 CT 6000
bij 6 bar [g] 2300 2600 3000 3650 4400 5000
bij 7 bar [g] 2600 2900 3400 4200 5000 6000
bij 8 bar [g] 2925 3150 3800 4650 5650 6400

Meer technische gegevens vindt u in de productinfo beneden in de download zone.

EVERDRY® HOC: duurzaam gebruik van de verdichtingswarmte

De EVERDRY HOC installaties benutten de beschikbare warmte van de olievrij verdichte perslucht voor de desorptie. Dit is de energetisch beste vorm van persluchtdroging. Al naargelang eindtemperatuur van de verdichting (tussen 100 °C en 200 °C) kunnen hiermee drukdauwpunten tussen -5 °C en -40 °C worden bereikt zonder dat hiervoor aanvullende energie nodig is.

In tegenstelling tot conventionele adsorptiedrogers loopt het complete proces (adsorptie, desorptie en koeling) hier af onder bedrijfsdruk. Naast het pluspunt vanuit energetisch opzicht heeft dit enorme voordelen voor de levensduur van de functionele elementen: zo vallen drukwisselbelastingen voor armaturen, drukreservoirs, buisleidingen en droogmiddelen weg.

Op wens kunnen wij installaties met een volumestroom van tot wel 100.000 m³/h realiseren.

EVERDRY® HOC-F

Bij de EVERDRY HOC-F gebeurt de desorptie in de volledige stroom door gebruik te maken van de verdichtingswarmte en de koeling in de volledige stroom door middel van de koude persluchtflow. Geen persluchtverliezen voor de regeneratie (ZERO purge).

Voor verdichters met of zonder geïntegreerde nakoeler.

EVERDRY® HOC-P

Bij de EVERDRY HOC-P gebeurt de desorptie in de deelstroom door gebruik te maken van de verdichtingswarmte en de koeling in de deelstroom door middel van de koude persluchtflow. Geen persluchtverliezen voor de regeneratie (ZERO purge).

EVERDRY® HOC-R

Bij de EVERDRY HOC-R gebeurt de desorptie in de volledige stroom door gebruik te maken van de verdichtingswarmte. Er volgt een reload desorptie als optie voor lage dauwpunten. De koeling gebeurt, zonder persluchtverlies, met een deelstroom van de gedroogde perslucht. Geen persluchtverliezen voor de regeneratie (ZERO purge).

Voordelen van EVERDRY® HOC

Energie geoptimaliseerd concept
 • Benutting van de verdichtingswarmte
 • Geen persluchtverlies voor de regeneratie
 • Stromingsgunstige enkele armaturen ter minimalisering van het drukverlies
 • Energie-efficiënte dauwpuntregeling

Toepassingsgerichte oplossing
 • Totaalconcept in plaats van afzonderlijke componenten
 • Onderhoudsvriendelijke opbouw
 • Informatieve en comfortabele touchpanel besturing

Betrouwbare procesvoering
 • Zekere functiebewaking door sensoriek
 • Hoogwaardige hogetemperatuurverzinking
 • Beproefd en onderhoudsvriendelijk warmtewisselaarconcept
 • Optionele roestvrij stalen uitvoering

Duurzaam en efficiënt
 • Installaties werken in alle procesfasen onder bedrijfsdruk
 • Geen belasting van de componenten en het droogmiddel door drukwissel

Technische gegevens

  EVERDRY HOC-F EVERDRY HOC-P EVERDRY HOC-R
Flow Installaties tot 100.000 m³/h op aanvraag Installaties tot 100.000 m³/h op aanvraag Installaties tot 100.000 m³/h op aanvraag
Bedrijfsdruk 4 ... 10 bar [g] 5 ... 10 bar [g] 4 ... 10 bar [g]
Inlaattemperatuur 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C
Omgevingstemperatuur 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C
Drukdauwpunt -40 °C -40 °C -70 °C
Kwaliteitsklasse -.2.- -.2.- -.1.-

*Meer technische gegevens vindt u in de productinfo beneden in de download zone...

Van het idee naar de oplossing op maat

EVERDRY biedt gestandaardiseerde installatieconcepten met veelzijdige variatiemogelijkheden. Zo worden de complexe taken van de persluchtdroging van grote volumestromen bijzonder economisch opgelost. Buitengewone klantspecifieke eisen worden vervuld met individuele oplossingen. Daarbij bepaalt niet de beschikbare, maar de op de specifieke oplossing gerichte, optimale technologie het concept van een drogingsinstallatie.

Downloads EVERDRY FR

Title
Categorie
Type
Grootte
EVERDRY FRA V plus
Brochure
121 KB

Downloads EVERDRY CT

Title
Categorie
Type
Grootte
Droging | EVERDRY COMBITROC CT
Brochure
2 MB

Downloads EVERDRY HOC

Title
Categorie
Type
Grootte
EVERDRY HOC-F
Brochure
1 MB
EVERDRY HOC-P
Brochure
127 KB
EVERDRY HOC-R
Brochure
954 KB

Ontbreekt er iets?

U mist iets hier in de download zone? Wij helpen u graag verder, laat het ons weten:

Documentaanvraag verzenden...

DRYPOINT® AC - koudregenererende adsorptiedroger

De adsorptiedrogers van de DRYPOINT AC serie garanderen door het gebruik van hoogwaardig droogmiddel een stabiele toevoer van perslucht van hoge kwaliteit. Het droogmiddel onttrekt het vocht van de perslucht tot een dauwpunt van -40 °C, optioneel tot -70 °C. Dat verzekert vlotte en economisch productieprocessen.

Meer ontdekken...