Producten

Meten & Analyseren

Alles op deze wereld wordt gemeten of is te meten. Of het nu de buitentemperatuur betreft of ons stroomverbruik of het aantal millimeters regen dat er in één maand gevallen, of het aantal kilometers file per dag op onze snelwegen. Noem een onderwerp of grootheid en het wordt gemeten. Uiteraard zit er achter die metingen altijd een bepaald doel, reden of vraagstuk.

Meten is weten is een gevleugelde uitspraak, maar wel een dat klopt en alles zegt. Vaak meten we om een besparing te creëren, of een kostprijs te bepalen, of om simpelweg ons verbruik te kennen om vervolgens inzicht in het proces te krijgen.

Feitelijk meten we iets, waarna we de meting analyseren om tot verbeteringen te komen, kosten te besparen of om iets efficiënter te kunnen doen. Analyse is alleen mogelijk als meetgegevens worden gelogd tijdens een bepaalde vastgestelde periode en altijd opvraagbaar blijven.

Meten is in de persluchtwereld helaas miskend.

In persluchtinstallaties wordt nauwelijks gemeten, terwijl er juist enorm veel te winnen is in persluchtinstallaties. Of het nu gaat om energiebesparing, efficiency of kwaliteit verbetering, alles is mogelijk wanneer er gemeten wordt.

Meetapparatuur voor de persluchtindustrie is al lang beschikbaar, maar wordt niet of nauwelijks toegepast. Feitelijk erg vreemd omdat hier juist een enorm kostenbesparend potentieel ligt. Kosten die ieder bedrijf eenvoudig kan besparen mits zij weten waar deze kosten zich in bevinden.

BEKO TECHNOLOGIES B.V. brengt een breed scala aan hightech meetapparatuur op de markt om alles wat wenselijk is in beeld te brengen en te kunnen analyseren voor het productieproces. Flowmeters, drukdauwpunt sensoren, druksensoren of olierestwaarde meetapparatuur, alles is beschikbaar binnen het productenpakket van METPOINT®. Naast deze sensoren beschikken wij ook over een datalogger pakket om de verkregen meetgegevens te loggen en deze later te kunnen analyseren.

Snel winst maken met uw persluchtproductie of de kwaliteit van uw perslucht verbeteren? Meet en analyseer uw persluchtstroom en laat u door ons adviseren.

Meten en analyseren van uw persluchtsysteem? Neem contact op met ons en wij adviseren u altijd de beste optie en toepassing.

Contact opnemen