This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina
Met een zekere toekomst

Fusie van bewezen condensaatafleiding en digitalisering

Gedigitaliseerde proceszekerheid

Onze bewezen BEKOMAT condensaatafvoers staan al tientallen jaren bekend om hun bedrijfszekerheid, lange levensduur en de eenvoudige installatie, en om hun efficiëntie, rendabiliteit en milieuvriendelijkheid. Nu gaan wij een stap verder en verrijken wij de huidige functionaliteit met de voordelen en het nut van de digitale wereld. De nieuwe productserie BEKOMAT i4.0 vervult de verwachtingen die worden gesteld aan systemen die IIoT ondersteunen: integratie in een netwerk, bewaking op afstand, flexibiliteit en vooral zekerheid voor de toekomst.

Belangrijke informatie, zoals bijv. de huidige status of de resterende tijd tot aan de volgende service, kan daarmee gemakkelijk aan een centrale besturing worden overgedragen. Dat verhoogt de proceszekerheid en onderhoudswerk kan nog individueler worden gepland.

Innovatie

Hoge innovatiegraad

De in een netwerk te integreren BEKOMAT i4.0 biedt meer dan gewoon een rudimentaire bewaking. Zo krijgt u in RealTime via een gestandaardiseerde interface precieze gegevens voor nauwkeurige evaluaties van bijv. alarmmeldingen. Daarmee bent u voor de toekomst verzekerd van een netwerk-gekoppelde productie.

Big data en preventief onderhoud

Met de gegevensoverdracht direct naar de centrale besturingseenheid of naar het bewakingssysteem van de klant zelf kunnen kritieke operationele toestanden sneller herkend worden en kan juist gereageerd worden. Dankzij deze transparantie verhoogt u uw efficiëntie en beveiligt u uw productie tegen uitval.

 • Verbeterde gegevensstroom

 • Op elk moment toegang tot belangrijke statusgegevens

 • Instandhouding van een betrouwbaar persluchtsysteem

Vooruitziend onderhoud en proceszekerheid

Onderhoud
Icon Maintenance

Tijdige reactie

Een gevisualiseerde realtime bewaking van de status van het apparaat biedt een geavanceerde communicatie met verbeterde gegevensstroom. De gegevens kunnen op elk moment worden opgeroepen voor een tijdige reactie op storingen en voor de instandhouding van een betrouwbaar persluchtsysteem.

 • Bedrijfsurenteller
  vereist voor een time-to-service berekening

 • Teller voor schakelcycli
  vereist voor de levensduur- en time-to-service berekening

 • Resterende servicetijd
  geeft aan de hand van de tijd de duur aan tot aan het volgende onderhoud

 • Resterende schakelcycli
  geeft het volgende onderhoud aan de hand van de telling van de klepschakelingen. Telt van 100% af naar 0%

Foutanalyse
Monitoring Symbol

Realtime bewaking

De RealTime bewaking van de installatiestatus maakt de reactie op storingen en daarmee de instandhouding van een betrouwbaar persluchtsysteem mogelijk. Dankzij de vroege waarschuwings- en alarmsignalen kan de inzet nu beter gepland en kunnen hulpbronnen doelgerichter ingezet worden.

 • Diverse foutsignalen (foutvlaggen)
  Verschillende vlaggen melden de fouttoestanden, wanneer bijv. het apparaat niet is afgesteld, hardware defect is of een alarm is geactiveerd

 • Spanningsvoeding van de elektronica
  Service kan controleren op onder-/overspanning

 • CPU-temperatuur
  Service kan controleren op te lage of te hoge temperatuur

Bedrijfszekerheid

Statusbewaking

Realtime informatie over de status van het apparaat verbetert uw bedrijfszekerheid.

 • Status ERROR-LED
  voor procesvisualisering en loggen

 • Status TEST-knop en TEST-ingang
  voor procesvisualisering en loggen

 • Status POWER-LED
  voor procesvisualisering en loggen

Integratie in een netwerk met minimaal installatiewerk

De BEKOMAT i4.0 condensaatafvoers worden individueel of in serie verbonden via de in netwerken beproefde, stabiele Daisy Chain topologie. Dat beperkt het installatiewerk tot een minimum en maakt het probleemloos mogelijk om de installatie later uit te breiden. Via een vierdradige standaard kabel wordt via ModBus RS485 interfaces zowel spanning gevoed en worden gegevens overgedragen aan een centrale besturingseenheid in controleruimtes, aan compressoren of drogers.

Communicatie voor de toekomst

De nieuwe BEKOMAT i4.0 condensaatafvoerpen hebben maar één kabel nodig voor de spanningsvoeding en gelijktijdig ook voor de gegevensoverdracht. De RS485 interface maakt de integratie in netwerken mogelijk.
Via deze interface kunnen toestandsgegevens van de condensaatafvoers BEKOMAT i4.0 worden overgedragen aan geschikte compressoren, filters en drogers, en ook aan centrale controleruimtes.

Planningszekerheid met kostentransparantie

Dankzij de visualisering van de prestatie- en functionele gegevens van alle aangesloten condensaatafvoeren in RealTime wordt een eenvoudig en intelligent condensaatmanagement mogelijk. Zo maken de statusmeldingen bijv. belangrijke gevolgtrekkingen voor het hele systeem mogelijk. Door vroege waarschuwings- en alarmsignalen kunnen tijdig servicemaatregelen worden getroffen, voordat het tot uitvallen komt. Zo kunnen hulpbronnen optimaal worden gepland.

 • RealTime informatie over de toestand van het apparaat

 • Vroege waarschuwings- en alarmsignalen voor vroegtijdige planning en tijdige reactie

 • Dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse analyses

 • Bewaking met maximale plannings- en kostentransparantie

 • Verkeerde beslissingen worden gereduceerd

Nu bespaart u niet alleen omdat de BEKOMAT werkt zonder persluchtverliezen. Onnodige servicebezoeken en stilstand kunnen eveneens worden vermeden.

Hoe zou het zijn, als?

Scenario’s

Hoe zou het zijn, als de condensaatafvoer direct zou kunnen communiceren met de andere systemen van uw persluchtinstallatie? Hier tonen wij een aantal scenario’s, hoe dit met de nieuwe BEKOMAT i4.0 werkelijkheid kan worden. Deze meldt alle daarvoor benodigde karakteristieke waarden en is daarmee niet alleen een zeer goede condensaatafvoer, maar ook uw aanvullende informatiebron en echte condensaatbewaker. Bovendien helpt hij om de service snel en efficiënt te organiseren.

BEKOMAT i4.0 communiceert met...
Centrale besturingseenheid
Monitoring

Hoe zou het zijn, als de condensaatafvoer niet alleen het condensaat uit bepaalde componenten afvoert, maar ook de statusgegevens en activiteiten in RealTime overdraagt aan de centrale besturingseenheid?

Dan kan deze bijv. melden hoe vaak hij in een bepaalde periode heeft afgevoerd, en zo de centrale besturingseenheid bedienen als aanvullende informatiebron met belangrijke kennis over de toestand van de hele persluchtbehandeling.

In de centrale besturingseenheid kunnen gedefinieerde alarmwaarden worden gearchiveerd, op basis waarvan (in combinatie met andere apparaten/sensoren) bepaalde eenduidige waarschuwingen met handelingsinstructies gegeven of directe maatregelen getroffen kunnen worden. Wanneer de time-to-service indicatie van de BEKOMAT i4.0 wordt geïntegreerd, dan kan de volgende service gemakkelijk vanuit de centrale worden ingepland.

Alle meldingen die door de BEKOMAT i4.0 en ook door andere apparaten worden gemeld, kunnen ook elektronisch worden gedocumenteerd. Dit helpt bijv. in het geval van een storing of latere reclamatie om veel nauwkeuriger te analyseren wanneer en waar een probleem is opgetreden, en hoe men dit in de toekomst kan vermijden. Definities voor waarschuwingsmeldingen kunnen via een aparte hoofddatabeheer worden ingesteld.

Reparatie
service

Hoe zou het zijn, als de condensaatafvoer niet alleen betrouwbaar condensaat afvoert, maar ook automatisch aan de collega’s in het onderhoud meldt, wanneer een onderhoud noodzakelijk is?

Zo zou de instandhouding doelgerichte servicemaatregelen kunnen treffen en bijv. meerdere componenten op dezelfde dag kunnen laten onderhouden. Of de condensaatafvoer meldt zich, voordat er een storing optreedt? Dankzij ‘Predictive Maintenance’ kunnen mogelijke storingen, fouten en dreigende uitvallen tijdig worden herkend en geëlimineerd, en kan schade worden verhinderd voordat deze optreden.

En hoe zou het zijn, als de onderhoudsmonteur niet de tijd of de mogelijkheid had om regelmatig alle persluchtleidingen en condensaatafvoer ter plaatse te controleren, maar gewoon in zijn besturingseenheid zou kunnen nagaan of de installatiecomponenten storingsvrij zijn? Dankzij ‘Condition Monitoring’, dus de regelmatige registratie en visualisering van machine- en installatietoestanden, kan de te investeren tijd geminimaliseerd worden en zou de bespaarde tijd voor productievere werkzaamheden benut kunnen worden, hetgeen dan weer kosten bespaart.

Door intelligent onderdelen- en onderhoudsmanagement op basis van de onderhoudstijd en de gearchiveerde beschikbaarheden kunnen bestellingen tijdig worden geplaatst.

Datalogger
METPOINT BDL compact

Hoe zou het zijn, als de condensaatafvoer niet alleen condensaat afvoert, maar de gegevens ook verzendt aan een centrale datalogger?

Op deze manier kunnen de gegevens van alle condensaatafvoeren op één plaats worden gevisualiseerd, met een melding van bijv. hoe vaak elke afzonderlijke aftap in een bepaalde tijd condensaat heeft afgevoerd, kan dienen als aanvullende belangrijke informatie over de toestand van de hele persluchtbehandeling. 

De frequentie van de afleidingen biedt de eenvoudige mogelijkheid aan om conclusies te trekken over het vocht in de perslucht, afhankelijk van de componenten waaruit het condensaat wordt afgevoerd. Samen met de aangesloten meettechniek kan daarmee de toestand van de installatie gestuurd en bewaakt worden, en foutmeldingen en onderhoudsinstructies kunnen centraal worden weergegeven.

Aan de hand van de geleverde stamgegevens van de BEKOMAT i4.0 kan het aangesloten model direct aan de datalogger geïdentificeerd en kunnen vereiste servicedelen tijdig besteld worden. Dankzij de time-to-service indicatie van de BEKOMAT i4.0 kan direct via de datalogger de volgende service herkend en tijdig ingepland worden.

Welke BEKOMAT i4.0 past bij u?

Hier vindt u de verschillende modellen van de BEKOMAT i4.0 in volgorde van links naar rechts volgens compressorcapaciteit.

Klik voor meer informatie en technische gegevens gewoon op ‘Technische gegevens’.

BEKOMAT 32U

BEKOMAT 32iU

max. compressorcapaciteit: 5 m³/min

BEKOMAT 12

BEKOMAT 12i

max. compressorcapaciteit: 6.5 m³/min

BEKOMAT 33U

BEKOMAT 33iU

max. compressorcapaciteit: 10 m³/min

BEKOMAT 13

BEKOMAT 13i

max. compressorcapaciteit: 30 m³/min

BEKOMAT 14

BEKOMAT 14i

max. compressorcapaciteit: 130 m³/min

BEKOMAT 16

BEKOMAT 16i

max. compressorcapaciteit: 1400 m³/min

Downloads

Condensate technology | BEKOMAT i4.0
Brochure
3 MB
Gebruiksaanwijzingen
Gebruiksaanwijzing
9 MB
Gebruiksaanwijzing
10 MB
Gebruiksaanwijzing
11 MB
Gebruiksaanwijzing
12 MB
BEKOMAT 32iU
Gebruiksaanwijzing
5 MB
BEKOMAT 33iU
Gebruiksaanwijzing
6 MB