This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Efektywność energetyczna sprężonego powietrza

Zużycie energii wynikające z zaopatrzenia w sprężone powietrze jest często poważnie bagatelizowane. Błędy w projekcie instalacji lub parametrach oraz niedostateczna konserwacja i serwisowanie urządzeń prowadzą do powstania strat sprężonego powietrza. Koszty energii elektrycznej mogą stanowić nawet 80 procent kosztów całkowitych eksploatacji instalacji sprężonego powietrza. Również w przedsiębiorstwach z prawidłowo użytkowanymi instalacjami można zauważyć potencjał oszczędności na poziomie do 30 procent*. Istniejące instalacje wyróżniają się tutaj ogromnym potencjałem w zakresie optymalizacji. Na podstawie wyników skrupulatnej kontroli instalacji sprężonego powietrza można zastosować środki pozwalające uzyskać możliwie jak najwyższą efektywność. Inteligentne zarządzanie energią jest pierwszą możliwością regulacji procesów w aspekcie ekonomicznym. Udzielamy systematycznego wsparcia w zakresie koncepcji energetycznej naszych klientów. Znajdź ukryte źródła kosztów i zoptymalizuj swój system. Aby podnieść efektywność energetyczną swoich procesów i pomyślnie uzyskać certyfikat zgodny z normą ISO 50001.

*(źródło: arkusz jednolity VDMA (zrzeszenie niemieckich producentów maszyn i urządzeń 4370)

Podejdź systematycznie do zarządzania energią

1. Zyskaj podstawę danych do efektywnego obliczania kosztów i ustalania potencjału optymalizacji dzięki rejestratorowi danych METPOINT BDL. Ustalaj całkowite zużycie w obrębie całej firmy, zużycie w odniesieniu do działów, wskaźniki poszczególnych odbiorników i przypadki nieszczelności w poszczególnych działach. Dzięki elektronicznemu rejestrowaniu sygnałów z czujników przez 24 godziny na dobę rejestrator dostarcza informacje dotyczące sprężonego powietrza, które odzwierciedlają jakość w danym zastosowaniu. Informacje te są wyświetlane i zapisywane w urządzeniu. Dane procesowe można archiwizować długoterminowo, a sygnały alarmowe przekierowywać do systemów nadrzędnych. Dzięki temu rejestrator umożliwia bezpośrednią ocenę przebiegów i szybką reakcję w miejscu zdarzenia. Można bezproblemowo podłączyć i skonfigurować czujniki analogowe i/lub cyfrowe.

2. Lokalizuj nieszczelności korzystając z METPOINT LKD. Nieszczelności prowadzą do strat sprężonego powietrza, które muszą być wyrównywane poprzez zwiększenie wydajności sprężarki. Skutkiem jest wzrost kosztów energii.

3. Monitoruj wilgoć resztkową w systemie przy pomocy METPOINT DPM. W przypadku zbyt wysokiej wilgotności resztkowej dochodzi do korozji przewodów i urządzeń funkcyjnych. Skutkiem są nieszczelności w systemie sprężonego powietrza.

4. Kontroluj strumień przepływu z pomocą METPOINT FLM. Zbyt duża prędkość przepływu może prowadzić do przeciążenia instalacji.

5. Monitoruj ciśnienie w swoich instalacjach ,korzystając z METPOINT PRM. Nadciśnienie może uszkodzić komponenty.

Dzięki rozwiązaniom w zakresie techniki pomiarowejBEKO TECHNOLOGIES wszystkie istotne możliwości regulacji w zakresie ekonomiczności będziesz mieć pod kontrolą. Znajdź ukryte źródła kosztów i zoptymalizuj swoje instalacje.

Optymalizacja instalacji i Air Audit

Potencjał optymalizacji skrywa każda stacja sprężonego powietrza. Dokładne wartości pomiarowe w nowoczesnej technice produkcyjnej są nieodłączną jej częścią – to ważne parametry pozwalające na określenie efektywności instalacji sprężonego powietrza. Nasze pomiary pozwalają go odkryć. Oprócz bezpieczeństwa technicznego optymalizacja oznacza dla użytkownika również ogromne oszczędności i jest odczuwalna bezpośrednio w wyniku operacyjnym.

Linia produktów eco

Wykorzystywanie zasobów naturalnych ORAZ dbałość o ich źródło: tak definiujemy naszą odpowiedzialność za przygotowanie powietrza stosowanego w procesach naszych klientów. Rozwijamy technologie i metody ekologicznej produkcji.

W ten sposób powstała linia eco, koncepcja urządzeń pozwalająca kontrolować potencjalne oddziaływania na środowisko i wykorzystywać energię w taki sposób, aby łączyła maksymalną korzyść ekonomiczną z szacunkiem do przyrody, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności technicznej. Łączymy technikę ze świadomością ekologiczną i wspieramy naszych klientów w realizacji ich zadań wynikających z odpowiedzialności.

Nasze osuszacze energooszczędne serii DRYPOINT RA eco na nowo definiują pojęcie ekonomiczności: dzięki sumie właściwości technicznych udało się wyraźnie zmniejszyć straty ciśnienia, straty sprężonego powietrza i pobór energii.

Seria filtrów sprężonego powietrza CLEARPOINT 3eco dzięki konstrukcji obudowy zoptymalizowanej pod kątem przepływu i niskim różnicom ciśnień jest wyjątkowo efektywna energetycznie i ogranicza koszty eksploatacji.

DRYPOINT M eco control jest rozwiązaniem, którego sposób pracy i stopień osuszenia można optymalnie dostosować w danym zastosowaniu, dzięki czemu poprzez ograniczenie powietrza regeneracyjnego oszczędza się energię.

Nasze osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco EVERDRY są rozwiązaniem na miarę potrzeb, dostosowanym do konkretnego miejsca użytkowania oraz zasilanych odbiorników.

Osuszacz energooszczędny DRYPOINT RA eco

Osuszacze ziębnicze są często projektowane w oparciu o obciążenie ciągłe. W rzeczywistości zapotrzebowanie na ciśnienie i strumień przepływu na przestrzeni dnia waha się, natomiast ilość skroplin zmienia się w zależności od pory roku. Tylko w rzadkich przypadkach osuszacze ziębnicze pracują w warunkach stałej wartości pełnego obciążenia. Dlatego osuszacz z energooszczędną regulacją kryje w sobie potencjał dużych oszczędności.

Dwie metody regulacji dostosowują wydajność osuszania bezpośrednio do zapotrzebowania, znacząco ograniczając w ten sposób zużycie energii.

Technologia Cycling (sterowanie przerywane) w razie potrzeby wyłącza sprężarkę czynnika chłodniczego. Przy niskim obciążeniu ciśnieniowy punkt rosy (PDP) przybliża się do punktu zamarzania. Sterownik monitoruje parametr PDP i wyłącza sprężarkę. Sprężarka jest ponownie włączana, gdy parametr PDP wzrośnie powyżej wartości zadanej. Dodatkowe zastosowanie masy termicznej wydłuża czas wyłączenia.

Sterowanie częstotliwościowe umożliwia precyzyjną regulację sprężarki czynnika chłodniczego i wentylatora. Układ sterowania monitoruje ciśnienie parowania, ciśnienie kondensacji i PDP. Po uruchomieniu (> 3 min) prędkość obrotowa sprężarki jest ustawiana w taki sposób, aby ciśnienie parowania pozostało stałe (również w zmienionych warunkach). Sprężarka i wentylator są aktywowane/dezaktywowane w celu utrzymania obiegu w stanie zbliżonym do warunków rzeczywistych, co przyczynia się do uzyskania optymalnego kompromisu między oszczędnością energii a wydajnością osuszania.

Dowiedz się więcej o DRYPOINT RA eco...

Filtr sprężonego powietrza CLEARPOINT 3eco

Największym potencjałem oszczędności w uzdatnianiu sprężonego powietrza jest możliwość obniżenia kosztów energii. W zależności od obciążenia instalacji wynoszą one do 80% łącznych kosztów. Znaczący wpływ na zużycie energii ma ciśnienie różnicowe na etapie filtracji aerozoli olejowych i cząstek. Decydującym czynnikiem na etapie kalkulacji kosztów okresu użytkowania filtrów sprężonego powietrza jest zużycie energii spowodowane przez ciśnienie różnicowe. W nowych elementach filtracyjnych CLEARPOINT 3eco to ciśnienie różnicowe jest szczególnie niskie. Filtry mogą być zaprojektowane pod kątem efektywności energetycznej lub ukierunkowane na wydajność.

Dowiedz się więcej o CLEARPOINT 3eco...

Wymiana elementu filtracyjnego

Filtry mogą być wyposażone we wskaźnik ciśnienia różnicowego i często błędnie zakłada się, że przyrząd ten wskazuje, kiedy należy wymienić element filtracyjny.

Przyrządy do pomiaru ciśnienia różnicowego powinny służyć jedynie do wykrywania niedrożności elementu filtracyjnego, jednak nie do sygnalizowania konieczności wymiany elementu. Szczególnie w warunkach małego przepływu, np. w przypadku sprężarek ze zmienną prędkością obrotową, nie wskazują one rzeczywistej niedrożności. I co ważniejsze – przyrządy te sygnalizują niewielki ruch lub brak ruchu, gdy element był zbyt długo używany lub jest uszkodzony, przez co wszystkie zanieczyszczenia bez przeszkód mogą przez niego przepływać.

Chcą zapewnić jakość powietrza, jak również efektywność energetyczną oryginalnego filtra, należy wymieniać elementy filtracyjne zawsze w oparciu o zalecenia producenta i stosować wyłącznie części oryginalne.

Osuszacz membranowy z elektroniczną regulacją DRYPOINT M eco control

DRYPOINT M eco control jest systemem osuszającym, który automatycznie reaguje na zmieniające się warunki robocze. Powietrze płuczące, a co za tym idzie – energia – jest zużywane tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na wydajność osuszania.  W osuszaczu membranowym DRYPOINT M eco control ciśnieniowy punkt rosy można ustawić na klawiaturze, w zależności od profilu wymagań, w stałym trybie pracy „constant mode” w zakresie od +10 do -26°C. W trybie pracy urządzenie utrzymuje stabilną wartość ciśnieniowego punktu rosy na wylocie w zmieniających się warunkach roboczych. W dynamicznym trybie pracy „dynamic mode” można wybrać zdefiniowaną różnicę ciśnieniowego punktu rosy na wylocie w stosunku do temperatury sprężonego powietrza.

Ponieważ ilość powietrza płuczącego jest ograniczona do rzeczywistego zapotrzebowania na ilość powietrza użytecznego i stopień osuszenia, szczególnie w przypadku wahań obciążenia pojawiają się możliwości dużych oszczędności.

Dowiedz się więcej o DRYPOINT M eco control...

Osuszanie sprężonego powietrza XXL

Zrównoważone wykorzystywanie ciepła sprężania

W zakresie osuszania powietrza w dużym strumieniu przepływu z uwagi na efektywność energetyczną szczególne miejsce zajmują osuszacze regenerowane ciepłem kompresji serii EVERDRY HOC (na życzenie możemy wykonać urządzenia o strumieniu przepływu do 100 000 m³/h).

Urządzenia EVERDRY HOC wykorzystują istniejące ciepło sprężania bezolejowo sprężonego powietrza do desorpcji. Pod względem energetycznym jest to najlepsza forma osuszania sprężonego powietrza, ponieważ nie występują straty sprężonego powietrza na rzecz regeneracji (Zero Purge). W zależności od końcowej temperatury sprężania (między 100°C a 200°C) w ten sposób można uzyskać ciśnieniowe punkty rosy w zakresie od -5°C do -40°C bez dodatkowego wydatku energii.

EVERDRY eco: indywidualny, efektywny i ekologiczny

EVERDRY FRA-Vplus w wersji eco. Jeśli pozwalają na to warunki otoczenia, ten osuszacz pracuje również w trybie ZERO-Purge. Z chwilą stwierdzenia przez układ monitorowania otoczenia nadmiernej wilgoci w zasysanym powietrzu, układ przełącza się na tryb Purge i do chłodzenia zaczyna wykorzystywać część strumienia osuszonego powietrza. W ten sposób praca tego osuszacza adsorpcyjnego zależy od warunków otoczenia.

Zdecydowaną w aspekcie ekologicznym zaletą takiego rozwiązania jest znacznie niższe zapotrzebowanie na ciepło dzięki inteligentnemu wykorzystaniu ciepła odlotowego, które użytkownik stwierdzi na podstawie znacznie niższych kosztów energii elektrycznej. Osuszacz ten nie musi wytwarzać całego ciepła przez podgrzewacz, lecz wykorzystuje energię zgromadzoną w zasobniku ciepła. Pochodzi ona na przykład z odzysku ciepła sprężarki lub z poprzednich procesów regeneracji.

Wysoce wydajny adsorbent Sorbead eco

Dzięki zastosowaniu specjalnego środka osuszającego można znacząco obniżyć wymaganą temperaturę desorpcji. W efekcie zużycie energii spadnie o ponad 15%. Ten środek osuszający jest produkowany wyłącznie przez firmę BASF w Niemczech i dostępny na rynku pod nazwą Sorbead. Odpowiednie wypełnienie ze środkiem osuszającym jest dostępne w BEKO TECHNOLOGIES w ramach opcji Sorbead eco. Wszystkie osuszacze adsorpcyjne EVERDRY serii FRA-V / FRA-Vplus / FRA / FRP / FRL-V / FRL (ciśnieniowy punkt rosy do -40°C) mogą zostać dostarczone z tym wysoce wydajnym adsorbentem.