This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Osuszacze ziębnicze – najbardziej ekonomiczna metoda osuszania sprężonego powietrza

Wilgoć obecna w instalacjach sprężonego powietrza stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowej pracy całej sieci. Prostym sposobem, by zapobiec awarii i dodatkowym kosztom, są osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza. Dostępne w naszej ofercie urządzenia DRYPOINT® i EVERDRY® są jednymi z najbardziej innowacyjnych na rynku. Pozwalają na znaczne zaoszczędzenie energii i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych instalacji. Ich dodatkowym atutem jest zwiększenie bezpieczeństwa i łatwy montaż.

Osuszacze ziębnicze są stosowane wszędzie i traktowane jako standard techniki w systemach sprężonego powietrza. Wykorzystują one najbardziej ekonomiczną metodę osuszania sprężonego powietrza: na skutek obniżenia temperatury sprężonego powietrza para wodna ulega kondensacji, w wyniku czego powstaje woda, która odprowadzana jest następnie z całego systemu. W przypadku zmiennych natężeń przepływu dzięki urządzeniu DRYPOINT  RA eco i jego inteligentnemu układowi sterowania można znacznie obniżyć zużycie energii. We wszystkich zastosowaniach, w których mamy do czynienia ze stabilnymi warunkami, najbardziej wydajnym rozwiązaniem jest osuszacz ziębniczy DRYPOINT  RA. Oprócz tego oferujemy naszym Klientom szeroki wybór osuszaczy membranowych – wydajnych i z dużym potencjałem oszczędności.

Zasada działania DRYPOINT® RA eco

Rozszerzenie oferty o DRYPOINT RA eco pozwala w optymalny sposób dostosować osuszanie chłodnicze do indywidualnych potrzeb. DRYPOINT RA to najlepszy wybór w zastosowaniach wymagających utrzymania niezmiennych parametrów przy zmiennym obciążeniu układu. Praca układu chłodniczego w osuszaczu DRYPOINT RA eco dostosowywana jest do obciążenia, co zapewnia optymalne rezultaty dla różnych wielkości przepływu przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Więcej materiałów wideo na temat firmy, przygotowania sprężonego powietrza i technologii pomiarowych znajdziesz na naszym kanale na YouTube.

Sprawdzony system, powszechnie używany: DRYPOINT® RA

Osuszacz ziębniczy DRYPOINT  RA jest rozwiązaniem standardowym, które najlepiej sprawdza się w stabilnych warunkach eksploatacyjnych przy stałych temperaturach ciśnieniowego punktu rosy o wartości +3°C. Dzięki dużej różnorodności modeli możemy zaoferować zawsze właściwe rozwiązanie, dostosowane do konkretnych wymagań. Nasze osuszacze ziębnicze wyróżnia niezawodność procesu osuszania, minimalne straty sprężonego powietrza oraz niewielkie zużycie energii. Sprawdzona konstrukcja urządzenia DRYPOINT  RA oprócz najwyższej funkcjonalności zapewnia także niezawodną i ekonomiczną eksploatację.

Przekonująca efektywność z minimalnymi stratami ciśnienia

Znaczny spadek ciśnienia w osuszaczu ziębniczym musi być kompensowany poprzez podwyższoną wydajność sprężarki, co wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię. Konsekwencją jest niepotrzebne zużycie energii i znaczne podwyższenie kosztów eksploatacyjnych. Dlatego w osuszaczu ziębniczym DRYPOINT RA spadek ciśnienia został zredukowany do absolutnego minimum. Istotnymi elementami są tutaj wymiennik ciepła - zoptymalizowany do przepływu, demister - zapewniający bezpieczną separację wody i podzespoły o odpowiednich wymiarach, gwarantujące nieznaczny spadek ciśnienia wynoszący średnio 0,16 bara – w trakcie eksploatacji przy pełnym obciążeniu.

Rozmiary konstrukcyjne osuszaczy ziębniczych DRYPOINT® RA

DRYPOINT® RA 3600 - 13800

 • Sterowanie wbudowanym drenem kondensatu BEKOMAT z monitorowaniem przez sterownik systemu
 • Bezpotencjałowy styk alarmowy do przekazywania komunikatów alarmowych
 • Zastosowanie niskowibracyjnych i efektywnych energetycznie sprężarek Scroll
 • Interfejs RS485 umożliwiający zewnętrzną kontrolę i monitorowanie
 • Rejestrowanie sytuacji/komunikatów alarmowych.

Zalety DRYPOINT® RA

Efektywność
 • Dla wydajności od 20 do 13.200 m³/ h
 • Osuszanie dzięki połączeniu aluminiowych wymienników ciepła o wysokiej sprawności
Ukierunkowanie na zastosowania
 • Stabilny ciśnieniowy punkt rosy + 3°C dzięki zaworowi obejścia gazu gorącego z zewnętrznym wyrównywaniem ciśnienia i wentylatorem sterowanym ciśnieniowo
 • Optymalne zabezpieczenie obiegu czynnika ziębniczego poprzez przełącznik nisko- i wysokociśnieniowy
Bezpośrednie zintegrowanie elementów dodatkowych
 • Standardowo wyposażony w dren BEKOMAT
 • Centralny układ sterowania systemem do kontroli funkcji osuszacza i monitorowania zintegrowanego drenu kondensatu BEKOMAT
Ekologiczność i łatwość serwisowania
 • Zastosowanie ekologicznego i bezpiecznego dla ozonu czynnika ziębniczego o szczególnie korzystnym współczynniku GWP (Global Warming Potential)
 • Ekonomiczna i szybka konserwacja

Dane techniczne DRYPOINT® RA

  RA 3600 – RA 13200
Min. ... maks. ciśnienie robocze 4 ... 14 bar [ü]
Maks. temperatura na wlocie sprężonego powietrza +70 °C
Min. ... maks. temperatura otoczenia +2 ... +50 °C
  RA 190 – RA 13200
Czynnik ziębniczy R407C

* Pozostałe dane techniczne można znaleźć w informacjach produktowych w obszarze pobierania...

Ekonomika: DRYPOINT® RA eco

Nowa generacja osuszaczy ziębniczych łączy w sobie aspekty ekonomiczne i odpowiedzialność ekologiczną. Nasze osuszacze energooszczędne serii DRYPOINT RA eco na nowo definiują pojęcie ekonomiczności: dzięki sumie właściwości technicznych udało się wyraźnie zmniejszyć spadki ciśnienia, straty sprężonego powietrza i pobór energii. W przypadku wahań w odbiorze sprężonego powietrza inteligentne sterowanie pomaga oszczędzać energię, optymalnie dopasowując wydajność osuszacza do zapotrzebowania na sprężone powietrze. Urządzenie DRYPOINT RA eco oparte jest na sprawdzonym rozwiązaniu, rozszerzonym o inteligentną koncepcję energetyczną.

Sprawdzony system z inteligentną regulacją

Osuszacze ziębnicze często dostosowywane są do najtrudniejszych warunków zastosowania – wyznacznikiem jest eksploatacja w okresie letnim, charakteryzująca się wysokimi temperaturami na wlocie i wysokimi temperaturami otoczenia. Wskutek tego osuszacz przez większość czasu jest sparametryzowany na wyrost i rzadko pracuje ze stałym, pełnym obciążeniem. Osuszacz ziębniczy DRYPOINT RA eco jest symbolem zoptymalizowanej efektywności gospodarowania zasobami: zastosowanie znajduje wszędzie tam, gdzie systemy sprężonego powietrza i produkty muszą być skutecznie chronione przed kondensatem i zabrudzeniem. Osuszanie odbywa się poprzez schładzanie powietrza. Kondensat powstający w tym procesie jest wydajnie odprowadzany bez strat sprężonego powietrza przez dren BEKOMAT. Poprzez wtórne podgrzanie wilgotność względna osuszonego powietrza spada do poziomu poniżej 30%. Pobrana ilość energii jest dopasowywana do wymaganej wydajności osuszania. Ta metoda pozwala obniżyć koszty energii i chroni środowisko.

Do 55% oszczędności kosztów energii – już w trakcie pierwszych 5 lat eksploatacji

Największą oszczędność przynosi energia, która nie jest zużywana. W serii osuszaczy ziębniczych DRYPOINT RA eco kontynuowana jest sprawdzona koncepcja DRYPOINT  RA, charakteryzująca się niską stratą ciśnienia, optymalnym dostosowaniem wymiennika ciepła i spustem BEKOMAT. W oparciu o te cechy stworzyliśmy dwie nowe koncepcje w zakresie regulacji dla różnych wielkości, które pozwalają na dopasowanie wydajności osuszania bezpośrednio do zapotrzebowania. Dzięki temu uzyskuje się znaczne zmniejszenie zużycia energii.

DRYPOINT® RA 20-960 eco

 • Dla natężeń przepływu < 1000 m³/h
 • Oszczędność w zakresie kosztów energii dzięki wymaganemu wyłączeniu sprężarki czynnika ziębniczego, sterowanej zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Wskazywanie procentowych wartości w zakresie oszczędności energii
 • Bezpotencjałowy styk do przesyłania komunikatów alarmowych

 

Efektywność energetyczna dzięki inteligentnemu systemowi Cycling

Dla przepływów nieprzekraczających wartości 1000 m3/h DRYPOINT RA eco pracuje jako osuszacz Cycling, w którym sprężarka czynnika chłodniczego wyłączana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Inteligentny system Cycling działa w zależności od zapotrzebowania na osuszanie. Jego regulacja zapewnia optymalne wydłużenie czasów wyłączenia.

DRYPOINT® RA 1300-10800 eco

 • Dla natężeń przepływu > 1000 m3/h
 • Duża oszczędność energii w przypadku niestałych wymagań w zakresie osuszania dzięki wyjątkowemu połączeniu sterowania częstotliwościowego i przerywanego
 • Zastosowanie niskowibracyjnych i efektywnych energetycznie kompresorów Scroll
 • Intuicyjny ekran dotykowy 4,7” pozwalający na prostą i szybką kontrolę działania – także zintegrowanego urządzenia BEKOMAT
 •  Bezpotencjałowy styk do przekazywania komunikatów alarmowych
 • Interfejs RS485 umożliwiający zewnętrzną kontrolę i monitorowanie
 • Rejestrowanie sytuacji/komunikatów alarmowych

Optymalne połączenie energooszczędności i wydajności osuszania

Dla przepływów przekraczających 1000 m3/h urządzenie DRYPOINT® RA eco łączy zalety systemu regulacji częstotliwości pracy sprężarki czynnika chłodniczego z systemem Cycling. Dodatkowo praca wentylatora regulowana jest przemiennikiem częstotliwości, czego rezultatem jest optymalne połączenie oszczędności energii i wydajności osuszania.

Zalety DRYPOINT® RA eco

Zalety eco
 • Dostosowanie poboru mocy do zmienionych wymagań w zakresie osuszania
 • Oszczędność energii przy występujących wahaniach strumienia przepływu
 • Aktywny wkład w zrównoważony rozwój
Efektywność energetyczna i ekonomika
 • Najniższe straty ciśnienia dzięki zoptymalizowanej pod kątem przepływu konstrukcji wymienników ciepła
 • Najniższy pobór energii dzięki wyważonej technice sprężarek czynnika chłodzącego
 • Brak strat sprężonego powietrza dzięki wydajnemu odprowadzaniu kondensatu za pomocą urządzenia BEKOMAT
Bezpieczeństwo i niezawodność
 • Wydajne odprowadzanie kondensatu przez wbudowany odmgławiacz
 • Optymalne zabezpieczenie obiegu chłodniczego
Łatwa obsługa
 • Przejrzysta prezentacja wszystkich stanów roboczych
 • Stałe monitorowanie odprowadzania kondensatu
 • Jednoznaczne komunikaty alarmowe
 • Informacje dotyczące konserwacji i serwisowania wyświetlane na czas

Dane techniczne DRYPOINT® RA eco

  RA 20 eco – RA 70 eco RA 110 eco – RA 10800 eco
Min. ... maks. ciśnienie robocze 4 ... 16 bar [ü] 4 ... 14 bar [ü]
Maks. temperatura na wlocie sprężonego powietrza +70 °C +70 °C
Min. ... maks. temperatura otoczenia +2 ... +50 °C +2 ... +50 °C
  RA 20 eco – RA 135 eco RA 190 eco – RA 10800 eco
Czynnik ziębniczy R134.a R407C

* Pozostałe dane techniczne można znaleźć w informacjach produktowych w obszarze pobierania...

Modele specjalne DRYPOINT® RA/RS

Specjalne obszary zastosowań i uwarunkowania wymagają indywidualnych rozwiązań dla klientów. Dzięki szerokiej ofercie osuszaczy ziębniczych zawsze jesteśmy w stanie zaoferować odpowiednie rozwiązanie specjalne: czy to do zastosowań wysokociśnieniowych do 50 barów, wyjątkowo wysokich temperatur na wlocie sprężonego powietrza, czy też agresywnych warunków otoczenia. Modele specjalne i opcje DRYPOINT RA pozwalają na spełnienie także Państwa wymagań. Jak zwykle z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa przy minimalnym zużyciu energii.

Osuszacz ziębniczy przystosowany do wysokich temperatur na wlocie: DRYPOINT® RA HT

Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA HT został opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniach wymagających skutecznego osuszania sprężonego powietrza o temperaturze na wlocie do 80°C.

Przemyślana, dostosowana do warunków przepływu konstrukcja zapewnia przepływ sprężonego powietrza z zachowaniem niskich wartości oporu. Zoptymalizowana sprężarka chłodnicza jest dodatkowo odpowiedzialna za niskie zużycie energii przy wyjątkowo stabilnym ciśnieniowym punkcie rosy.

Filtr wstępny CLEARPOINT® zintegrowany z drenem BEKOMAT®

Spust BEKOMAT zintegrowany z filtrem CLEARPOINT bezpiecznie odprowadza gromadzący się kondensatbez niepożądanych strat ciśnienia. Dodatkowo filtr wstępny chroni wymiennik ciepła osuszacza ziębniczego, dzięki czemu wydłuża się okres użytkowania i zwiększa się wydajność wymiennika ciepła.

Osuszacz ziębniczy do zastosowań wysokociśnieniowych: DRYPOINT® RS HP

Osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza DRYPOINT RS HP zostały opracowane specjalnie z myślą o zastosowaniach, w których sprężone powietrze w zakresie ciśnienia 45 barów/ 50 barów musi być skutecznie osuszane. Taki przypadek często ma miejsce w przypadku produkcji butelek PET, jak również przy uruchamianiu generatorów prądotwórczych z silnikiem diesla lub w geologicznych maszynach wiertniczych.

Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w osuszaczu DRYPOINT® RS HP

Przemyślana, dostosowana do warunków przepływu konstrukcja płytowego wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej zapewnia przepływ sprężonego powietrza z zachowaniem niskich wartości oporu. Do niskiego zużycia energii przy niezmiernie stabilnym ciśnieniowym punkcie rosy przyczynia się dodatkowo zoptymalizowana sprężarka chłodnicza.

Jeszcze wyższa wytrzymałość dzięki innowacyjnej powłoce TAC

W powietrzu otoczenia w wielu środowiskach przemysłowych, np. w rolnictwie, w przetwórstwie spożywczym lub przy produkcji papieru, występują agresywne media. Mogą one negatywnie wpływać na okres eksploatacji osuszacza. W celu zapewnienia optymalnej ochrony zalecamy powłokę antykorozyjną, wykorzystywaną w serii naszych urządzeń DRYPOINT RA/RS HP.

W agresywnych warunkach otoczenia

Powłoka antykorozyjna TAC do wszystkich części wewnętrznych zawierających miedź wielokrotnie wydłuża okres eksploatacji osuszacza i podnosi poziom bezpieczeństwa eksploatacji

Osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza chłodzone wodą

W przypadku gdy do dyspozycji jest centralny układ zasilania wodą chłodzącą, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie następujących typów DRYPOINT RA:
Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza chłodzony wodą DRYPOINT RA WC. Chłodzenie wodą umożliwia niezawodne osuszanie – niezależnie od temperatury otoczenia.
Urządzenie chłodzone wodą z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła do „szarej wody” DRYPOINT RA TBH.
Urządzenie chłodzone wodą morską z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła DRYPOINT RA SWC

Pobierz dokumenty DRYPOINT® RA

Osuszanie: Osuszacz ziębniczy, membranowy i adsorpcyjny
Przegląd produktów
13 MB
Osuszanie | DRYPOINT RA
Prospekt
239 KB
Prospekt
142 KB
Prospekt
5 MB
Instrukcje obsługi DRYPOINT RA 20-960 eco
Instrukcje obsługi
14 MB
Instrukcje obsługi DRYPOINT RA 20-960
Instrukcje obsługi
5 MB
Instrukcje obsługi DRYPOINT RA 1300-4400 eco
Instrukcje obsługi
9 MB