This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Sprężone powietrze w przemysłowej produkcji cementu

Przemysł budowlany rozwija się dynamicznie a wraz z nim zużycie cementu, gipsu i betonu. Te niezbędne materiały budowlane powstają głównie z surowców naturalnych, takich jak wapień. Transportuje się je w grubych kawałkach do dalszej obróbki. Dopiero w procesach takich jak kruszenie, mielenie i wypalanie, gruboziarnistą skałę przekształca się w proszek. Podczas spalania zmielony proszek jest podgrzewany do tego stopnia, że topi się i tworzy małe grudki - klinkier. Klinkier ten jest już bardzo higroskopijny i dopiero po dalszym procesie mielenia w ogromnym młynie kulowym staje się drobnym cementem.

Często dodaje się do niego inne substancje aby uzyskać określone właściwości a tym samym umożliwić jego zastosowanie w budownictwie. Drobny proszek jest następnie pakowany i wysyłany lub umieszczany w silosach, które są ładowane bezpośrednio do mieszalników samochodowych w celu dalszego użycia.

Wilgoć jako szczególne wyzwanie

We wszystkich tych procesach maszyny o napędzie pneumatycznym, dmuchawy lub przenośniki są często eksploatowane przy użyciu sprężonego powietrza w trudnym, zapylonym środowisku. Szczególnym wyzwaniem jest tu wilgoć pochodząca z powietrza atmosferycznego lub związane z produkcją opary wody lub oleju. Powodują one twardnienie i zbrylanie się cementu w proszku lub klinkieru, co może doprowadzić do zatkania rur i spowodować, że sam cement stanie się bezużyteczny. Ponieważ wilgoć z otaczającego powietrza oraz związane z produkcją opary wody lub oleju powodują zbrylanie się i twardnienie proszku o wysokiej zawartości wilgoci, należy postawić szczególne wymagania dotyczące jakości otaczającego powietrza i sprężonego powietrza zarówno przy obsłudze maszyn, jak i przy przechowywaniu lub transportowaniu.

Wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza

Na przykład napędy pneumatyczne, jak również powietrze transportowe lub powietrze procesowe muszą być podczas produkcji, załadunku lub przenoszenia szczególnie suche i wolne od wilgoci i oparów oleju. W przeciwnym razie na maszynach i w liniach produkcyjnych tworzą się osady. Zawory, cylindry, optyczne systemy monitoringu na piecach i silosach sklejają się, zatykają i mogą w ten sposób opóźniać produkcję, prowadzić do zużycia i napraw a w najgorszym przypadku do zatrzymania instalacji.

W zależności od typu instalacji produkcyjnej, stacje pomiędzy młynem kulowym a silosem są czyszczone w różnych punktach sprężonym powietrzem lub spryskiwane odpowiednimi środkami chemicznymi, które zapobiegają zbrylaniu i twardnieniu.

VDMA w swoich arkuszach standardowych dostarcza ważnych informacji na temat jakości sprężonego powietrza dla różnych branż. Dla przemysłu cementowego definiuje on klasę jakości 4-7 pod względem zawartości cząstek stałych, klasę 4 pod względem wilgotności (pary) w temperaturze powyżej 10°C, klasę 2-3 poniżej 10°C oraz klasę 4 pod względem całkowitej zawartości oleju. Klasy te dotyczą zarówno powietrza sterującego (np. do napędów pneumatycznych) jak i powietrza transportowego (np. do przenoszenia, chłodzenia lub magazynowania).

*Źródło: Karta standardowa VDMA 15390-1

Zastosowania

Przenoszenie
kalzinator

W zależności od wielkości stosowanych surowców, do transportu materiału stosuje się linie zasilane sprężonym powietrzem. Im bardziej suchy i sproszkowany materiał, tym bardziej suche musi być sprężone powietrze aby wiążący wilgoć proszek nie przylegał do ścianek linii, przyłączy lub zaworów i nie blokował ich. Szczególnie w przypadku linii zewnętrznych konieczne jest kontrolowanie i kompensowanie wahań temperatury i związanego z tym powstawania kondensatu aby produkcja mogła przebiegać bez zakłóceń.

Magazynowanie
zementwerk

Gotowy, silnie higroskopijny proszek jest przechowywany w pomieszczeniach chłodzonych wentylatorami. W tym celu jest absolutnie konieczne aby opary oleju i wilgoć zostały odfiltrowane z zasysanego powietrza i aby wdmuchiwane było tylko absolutnie suche i wolne od kondensatu powietrze aby proszek pozostał jednorodny i nie zbijał się ani nie twardniał. Jeżeli proszek jest przenoszony do dalszych silosów, na przykład przed dalszym przetwarzaniem na beton, musi być pompowany za pomocą niezależnych systemów zasilanych suchym sprężonym powietrzem do cysterny a z odpowiedniej cysterny do silosu. W tym procesie do cementu nie może dostać się wilgotne powietrze zewnętrzne.

Czyszczenie
silos

Podczas obróbki higroskopijny proszek jest transportowany przez różne stacje. W procesie tym mogą powstawać osady, szczególnie w miejscach, gdzie produkt się odkłada, tzn. gdzie przez pewien czas pozostaje go dużo i osady te muszą być regularnie usuwane. Odbywa się to poprzez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem, które odbywa się automatycznie po określonym czasie lub po określonym procesie aby zapobiec przywieraniu i utracie materiału. Konieczne jest aby powietrze było wolne od wilgoci i oleju a więc bardzo suche aby nie stanowiło podstawy do tworzenia się osadów. Wszystkie stacje obróbki, które następują po piecu obrotowym, muszą koniecznie korzystać z bardzo suchego i wolnego od oleju powietrza.

Referencje

Zastosowania

zementwerk

Utrudnione uzdatnianie sprężonego powietrza w produkcji cementu

Cement i woda to podobnie kontrowersyjna para jak olej i ogień – w każdym razie wówczas, gdy oba składniki zostaną połączone w sposób niekontrolowany. Zapobieganie takim reakcjom jest nie lada wyzwaniem szczególnie podczas produkcji cementu.

werk

Sprężone powietrze w procesie produkcji gipsu

Wilgoć jest najgorszym wrogiem 432 tkaninowych węży filtracyjnych w piecu fluidalnym nr 7 firmy Remondis Production GmbH w zakładzie Lippewerk w westfalskim mieście Lünen. Służy on do kalcynacji gipsu, który z natury jest materiałem wyjątkowo hydrofilnym.

werk

Osuszanie sprężonego powietrza w produkcji wapna

Wyobraźmy sobie pewien rodzaj poczty pneumatycznej w formacie XXL; na zasadzie przepływu tłokowego w zakładzie wapienniczym firmy H. Oetelshofen GmbH & Co. KG transportuje się mączkę wapienną z punktów produkcji do silosów magazynowych.