This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Sprężone powietrze w branży budowy maszyn

Rzadko która branża ma tak duże znaczenie i jest tak różnorodna jak budowa maszyn. W tej gałęzi przemysłu produkowane są zarówno silniki i maszyny robocze, obrabiarki, urządzenia transportowe, jak również maszyny dla przemysłu samochodowego.

Różne mogą być także możliwości zastosowania, a co za tym idzie – wymagania stawiane sprężonemu powietrzu. Jest ono stosowane na przykład w narzędziach i w ciągnikach pneumatycznych, w procesach chłodzenia, do obróbki powierzchni, do czyszczenia lub, w wyższej jakości, jako powietrze do oddychania.

W budowie maszyn elementarne znaczenie mają szczególnie niezawodne i stabilne procesy zapewniające ekonomiczną produkcję. Ale również coraz bardziej zyskują na znaczeniu efektywność energetyczna lub ślad węglowy. Dlatego konieczne jest indywidualne dostosowanie uzdatniania sprężonego powietrza, w zależności od zastosowania i warunków otoczenia stacji sprężonego powietrza.

W przeciwnym nie można wykluczyć awarii maszyn i produkcji wybraków, wysokich kosztów energii i eksploatacji oraz skrócenia okresu eksploatacji maszyn.

Zastosowania w branży budowy maszyn

Energia napędowa
air tool

Energia napędowa

W budowie maszyn preferowane są narzędzia pneumatyczne z uwagi na ich poręczność, brak konieczności doprowadzania napięcia elektrycznego i małą masę w porównaniu z elektronarzędziami. W niektórych zastosowaniach sprężone powietrze niezbędne jest jako energia napędowa. Tutaj wysoka jakość sprężonego powietrza nie jest wymagana, często wystarczy zainstalowanie osuszacza ziębniczego i filtra. Jednak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie instalacji uzdatniania, ponieważ, w przeciwnym razie, generowane będą zbędne koszty energii.

Sprężone powietrze jest wykorzystywane na przykład do czyszczenia stanowisk pracy, urządzeń i maszyn: gdy powietrze jest rozprężane przy pomocy specjalnej dyszy, powstaje silny strumień powietrza. Umożliwia on zdmuchiwanie cieczy lub cząstek.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić budowę maszyn bez udziału robotów – to one wspomagają produkcję, przejmując zadania związane ze spawaniem, montażem, manipulowaniem i doprowadzaniem. W tych procesach niezbędne są elementy pneumatyczne w stacjonarnych lub mobilnych robotach manipulacyjnych, przez co sprężone powietrze staje się ważną częścią sterowania i napędu robotów.

Pozostałe obszary zastosowań sprężonego powietrza obejmują na przykład:

  • pneumatyczne wiertarki precyzyjne

  • młoty pneumatyczne

  • hamulce pneumatyczne

  • szlifowanie, obróbka blach i przykręcanie przy pomocy sprężonego powietrza

Oddychanie

Powietrze do oddychania

W wielu obszarach produkcji prace odbywają się w otoczeniu pyłu, lakierów i innych – bez wątpienia niebezpiecznych – substancji. Tutaj wymagana jest ochrona pracowników przed wdychaniem aerozoli i drobnego pyłu oraz narażeniem zdrowia. Osoby są zaopatrywane w gaz do oddychania przez aparaty oddechowe lub – podobnie jak astronauci – muszą nosić całkowicie szczelne kombinezony ochronne. Aby oszczędzić miejsce, sprężone powietrze jest często gromadzone w butlach – przy pomocy sprężarek powietrza do oddychania. Sprężone powietrze, wykorzystywane jako powietrze do oddychania, musi spełniać wysokie kryteria czystości. Poszczególne wartości graniczne zawartości oleju resztkowego i stopnia osuszenia określa norma DIN EN 12021.

Chłodzenie i ogrzewanie
lasercutting

Powietrze do chłodzenia i ogrzewania

Chłodzenie i ogrzewanie sprężonym powietrzem odbywa się przy pomocy tak zwanej rurki wirowej, w której gazy wskutek rotacji rozdzielają się na ciepłe i zimne strumienie. Następnie gazy te uchodzą przez otwory o różnej wielkości, w zależności od ich stanu cieplnego.

Jeśli sprężone powietrze dostępne jest w zakładzie na potrzeby innych zastosowań, opłaca się jego zastosowanie w tym obszarze, ponieważ jest to niedrogie rozwiązanie. I tak na przykład sprężone powietrze zalecane jest do chłodzenia wiertarki lub tokarki w ramach skrawania metali, ponieważ w takim przypadku nie ma konieczności oczyszczania urządzenia z przywierającego płynnego chłodziwa.

Uszczelnianie

Uszczelnianie

Sprężone powietrze może być wykorzystywane do bezdotykowego uszczelniania urządzeń i przyrządów: puste przestrzenie są tutaj zamykane bez tarcia i zużycia przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. W budowie maszyn ważna jest ochrona szczególnie wrażliwych elementów i powierzchni przed pyłem, brudem lub wilgocią. Odbywa się to poprzez przykrycie powierzchni tak zwaną kurtyną powietrzną.

Sprężone powietrze może być również wykorzystywane do kontroli uszczelek i przecieków.

Powierzchnie

Powierzchnie

Pojęcie oczyszczania pneumatycznego bądź piaskowania opisuje sposób obróbki powierzchni materiału lub przedmiotu obrabianego (oczyszczanego) wskutek oddziaływania ścierniwa. Piasek jest stosowany na przykład jako środek ścierny usuwający rdzę, zabrudzenia, farbę, zgorzeliny i inne zanieczyszczenia lub do matowania powierzchni.

Podczas lakierowania sprężonym powietrzem należy zwracać uwagę, aby zapewniona była wysoka klasa czystości, a wartości graniczne odnoszące się do cząstek, aerozoli i par oleju, substancji zawierających silikon i kondensatu nie były przekraczane. Ponadto w procesie nie mogą występować substancje zakłócające nakładanie lakieru. (PWIS = Paint-Wetting Impairment Substances)

Druk 3D

Druk 3D

Metody produkcji addytywnej i druk 3D w produkcji maszyn zyskują coraz większe znaczenie – nie tylko w przypadku tworzenia prototypów, lecz również jako licząca się, uzupełniająca technologia produkcji. Możliwości zastosowań druku 3D bądź produkcji addytywnej zauważa się również w wielu innych branżach, np. w produkcji tworzyw sztucznych i metali.

W zakresie druku 3D istnieją różne metody i podejścia do produkcji trójwymiarowych obiektów. Jednak nie każda metoda wymaga zastosowania sprężonego powietrza. Sprężone powietrze jest stosowane na przykład w technologii laserowej (SLS i SLM). W tej metodzie jest ono kierowane przez generator w celu ekonomicznego wytwarzania azotu. Uzyskany w ten sposób gaz ochronny jest wtłaczany do komory roboczej i chroni drukowany materiał przed utlenianiem.

Ponadto niemal wszystkie drukarki 3D wymagają określonej obróbki powykonawczej – jednak dany proces i związane z nim nakłady mogą się znacznie różnić w konkretnych przypadkach. W niektórych wystarczy usunięcie pozostałości proszku sprężonym powietrzem i zanurzenie elementu w wodzie, w innych wymagane są bardziej skomplikowane procesy, np. oddzielenie polimerowych struktur szkieletowych.

Ważnym, ale często ignorowanym aspektem jest wpływ sprężonego powietrza na jakość produktów i na przestoje produkcyjne, których może być przyczyną. Ponieważ cząstki stałe, wilgoć i pary oleju w sprężonym powietrzu mogą zakłócać proces drukowania i wpływać na jakość produktów.

Referencje

Opisy zastosowań

lasercutting

Chłodzenie laserowych maszyn do cięcia za pomocą sprężonego powietrza

Horstmann in Verl wykorzystuje sprężone powietrze przygotowane przez BEKOKAT do chłodzenia urządzeń do cięcia laserowego, a sprężone powietrze wykorzystywane jest jako powietrze procesowe wchodzące w bezpośredni kontakt z aplikacją laserową.

glashütte

Obróbka sprężonego powietrza w produkcji szkła kryształowego

Firma Stölzle Lausitz GmbH w Weisswasser jest jednym z wiodących hut szkła w Niemczech, gdzie najważniejszym źródłem energii jest suche sprężone powietrze, które osiąga się dzięki osuszaczowi chłodniczemu DRYPOINT RA z firmy BEKO TECHNOLOGIES.

kondensatableiter

Technika kondensatu dla turbosprężarek

Ponad dziesięć kilometrów długości ma sieć sprężonego powietrza w najważniejszym zakładzie ThyssenKrupp Steel Europe AG w Duisburgu. Niezwykle rozgałęziony system, wymagający skutecznej i niezawodnej wentylacji.