This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Sprężone powietrze w branży chemicznej

W procesie produkcji wysokiej jakości wyrobów chemicznych stosowane są toksyczne, korozyjne i niestałe substancje. Oznacza to, że sprężone powietrze może reagować z substancjami, jeśli jest zanieczyszczone. Często sprężone powietrze wchodzi nawet w bezpośredni kontakt z samym produktem w procesie produkcji, dlatego musi podlegać najbardziej rygorystycznym obowiązkom i ciągłemu monitorowaniu. Tutaj potrzebne jest całkowicie bezolejowe, suche i stałe sprężone powietrze.

W produkcji chemicznej istotna jest przede wszystkim dyrektywa ATEX 2014/34/UE z jej postanowieniami europejskimi dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej. Również zastosowania w otoczeniu petrochemicznym wymagają spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, które ujęte są w standardach technicznych API.

Pomagamy w całościowym rozumieniu kwestii uzdatniania sprężonego powietrza, aby – akurat w skomplikowanej branży chemicznej – zapewnić istotne bezpieczeństwo procesów i sprawny przebieg procesów bez dużych wahań ciśnieniowego punktu rosy i ciśnienia różnicowego. Wszystko to na rzecz optymalnego bezpieczeństwa i wydajności.

Zastosowania w branży chemicznej

Transport
food transport

Transport pneumatyczny

W licznych branżach przetwarzane są materiały podstawowe w proszku lub granulkach. Sprężone powietrze jest wykorzystywane w funkcji powietrza transportowego do transportowania tych substancji przez linię produkcyjną lub dozowania. W przemyśle chemicznym substancje chemiczne w formie materiału surowego lub proszku transportowane są przez przewody rurowe do miejsc dalszego przetwarzania, takich jak silosy, urządzenia dozujące lub produkcyjne. Sprężone powietrze stosowane w tym procesie musi posiadać określony stopień osuszenia, aby proszek i granulaty nie łączyły lub nie zbrylały się pod wpływem wilgoci szczątkowej.

W dużych zakładach chemicznych powietrze jest często doprowadzane przez rurociągi zewnętrzne. Tutaj wymagany jest szczególnie niski ciśnieniowy punkt rosy, aby zapobiec kondensacji. W przypadku dużych strumieni przepływu zaleca się stosowanie rozwiązania nadmiarowego w urządzeniach osuszających, aby zapewnić stałe zasilanie w złożonych instalacjach chemicznych i petrochemicznych.

Proszki
pulver

Przetwarzanie proszków i granulatów

W produkcji chemicznej wytwarzane są najróżniejsze produkty, do których należą m.in. beton w proszku, tworzywa sztuczne i kauczuk, kleje, wyroby farmaceutyczne, środki czystości i kosmetyki. Produkty te powstają z naturalnych (np. tłuszcze i oleje) lub syntetycznych surowców (np. etylen, styren, chlorek winylu). W ramach produkcji sprężone powietrze ułatwia dalsze przetwarzanie poprzez rozbijanie, rozpylanie, spulchnianie, mieszanie lub homogenizowanie substancji wyjściowych. Oprócz czystości, określanej indywidualnie w zależności od zastosowania, sprężone powietrze musi wyróżniać się specjalnym stopniem osuszenia, aby proszek i granulaty nie łączyły lub nie zbrylały się pod wpływem wilgoci szczątkowej.

Jeśli dochodzi do bezpośredniego kontaktu z produktem, np. w przypadku rozpylania środków piorących i następującego po nim wykorzystania jako dodatku do tabletek do zmywarek, sprężone powietrze musi być całkowicie bezolejowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów nieodzowne jest ciągłe monitorowanie, jak również pełna dokumentacja jakości sprężonego powietrza.

Strefy EX
Ex Symbol

STREFA EX

W instalacjach chemicznych sprężone powietrze może być wykorzystywane w zadaniach związanych z pomiarami, sterowaniem i regulacją. Sprężone powietrze jest stosowane przede wszystkim w strefach zagrożenia wybuchem (strefy EX), ponieważ w odróżnieniu od prądu elektrycznego nie wytwarza ono iskier. I tak na przykład narzędzia pneumatyczne i podnośniki mogą być napędzane przez medium niebędące źródłem zapłonu. W otoczeniu zagrożonym wybuchem sprężone powietrze jest bezpiecznym źródłem energii, wyraźnie dopuszczonym do zastosowania w strefach EX.

Na platformach wiertniczych lub w magazynach gazu ziemnego i ropy naftowej często potrzebne są duże ilości sprężonego powietrza; tam obowiązują rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa. Sprężone powietrze jest również wystawione na działanie niekorzystnej temperatury otoczenia. Ponieważ urządzenia sterująco-regulacyjne często znajdują się na zewnątrz budynków, należy zadbać o ochronę urządzeń pneumatycznych, na przykład przed gromadzeniem się kondensatu lub zamarznięciem.

Referencje

Opisy zastosowań

everdry xxl

Uzdatnianie sprężonego powietrza XXL w Chempark Uerdingen

Firma BEKO TECHNOLOGIES zrealizowała duży projekt osuszacza adsorpcyjnego, który wykorzystuje ciepło procesu sprężania do regeneracji. Po pomyślnym zakończeniu próbnej eksploatacji urządzenie zostało przekazane firmie CURRENTA.

umria filler

Optymalizacja systemu sprężonego powietrza w firmie Umbria Filler

Przedsiębiorstwa z branży przemysłu chemicznego znajdują się obecnie nie tylko pod presją konieczności zapewnienia efektywności produkcji. Dodatkowo muszą spełniać także wymagania związane z jakością i zrównoważonym rozwojem.co