This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina
Aspekty związane z bezpieczeństwem

Sprężone powietrze w przemyśle chemicznym

Istnieje wiele punktów wejścia dla zanieczyszczeń w parku chemicznym. Niektóre z nich mogą być Ci znane. To, czy istnieje potrzeba podjęcia działań, zwykle staje się widoczne dopiero na późniejszym etapie. Ciągłe monitorowanie przy użyciu technologii pomiarowej może dostarczyć wczesnych wskazówek.

Produkcja wysokiej jakości produktów chemicznych wiąże się z wykorzystaniem toksycznych, żrących i zmiennych substancji. Oznacza to, że sprężone powietrze może reagować z tymi substancjami, jeśli jest zanieczyszczone. Sprężone powietrze często wchodzi nawet w bezpośredni kontakt z samym produktem podczas procesu produkcyjnego i dlatego musi podlegać najsurowszym przepisom i stałemu monitorowaniu. Wymaga to absolutnie bezolejowego, suchego i stałego sprężonego powietrza.

Zwłaszcza w tak wymagającej branży jak przemysł chemiczny, należy zagwarantować niezawodność procesu i płynną pracę bez większych wahań ciśnieniowego punktu rosy i różnicy ciśnień: dla maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności.

Ochrona przeciwwybuchowa

Substancje reaktywne

W kontekście procesów produkcji chemicznej szczególnie istotna jest dyrektywa ATEX 2014/34/UE z jej europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej. Zastosowania w środowiskach petrochemicznych również wymagają wysokich standardów bezpieczeństwa, które zostały podsumowane w normach technicznych API.

Zastosowania w branży chemicznej

Transport
food transport

Transport pneumatyczny

W licznych branżach przetwarzane są materiały podstawowe w proszku lub granulkach. Sprężone powietrze jest wykorzystywane w funkcji powietrza transportowego do transportowania tych substancji przez linię produkcyjną lub dozowania. W przemyśle chemicznym substancje chemiczne w formie materiału surowego lub proszku transportowane są przez przewody rurowe do miejsc dalszego przetwarzania, takich jak silosy, urządzenia dozujące lub produkcyjne. Sprężone powietrze stosowane w tym procesie musi posiadać określony stopień osuszenia, aby proszek i granulaty nie łączyły lub nie zbrylały się pod wpływem wilgoci szczątkowej.

W dużych zakładach chemicznych powietrze jest często doprowadzane przez rurociągi zewnętrzne. Tutaj wymagany jest szczególnie niski ciśnieniowy punkt rosy, aby zapobiec kondensacji. W przypadku dużych strumieni przepływu zaleca się stosowanie rozwiązania nadmiarowego w urządzeniach osuszających, aby zapewnić stałe zasilanie w złożonych instalacjach chemicznych i petrochemicznych.

Proszki
pulver

Przetwarzanie proszków i granulatów

W produkcji chemicznej wytwarzane są najróżniejsze produkty, do których należą m.in. beton w proszku, tworzywa sztuczne i kauczuk, kleje, wyroby farmaceutyczne, środki czystości i kosmetyki. Produkty te powstają z naturalnych (np. tłuszcze i oleje) lub syntetycznych surowców (np. etylen, styren, chlorek winylu). W ramach produkcji sprężone powietrze ułatwia dalsze przetwarzanie poprzez rozbijanie, rozpylanie, spulchnianie, mieszanie lub homogenizowanie substancji wyjściowych. Oprócz czystości, określanej indywidualnie w zależności od zastosowania, sprężone powietrze musi wyróżniać się specjalnym stopniem osuszenia, aby proszek i granulaty nie łączyły lub nie zbrylały się pod wpływem wilgoci szczątkowej.

Jeśli dochodzi do bezpośredniego kontaktu z produktem, np. w przypadku rozpylania środków piorących i następującego po nim wykorzystania jako dodatku do tabletek do zmywarek, sprężone powietrze musi być całkowicie bezolejowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów nieodzowne jest ciągłe monitorowanie, jak również pełna dokumentacja jakości sprężonego powietrza.

Strefy EX
Ex Symbol

STREFA EX

W instalacjach chemicznych sprężone powietrze może być wykorzystywane w zadaniach związanych z pomiarami, sterowaniem i regulacją. Sprężone powietrze jest stosowane przede wszystkim w strefach zagrożenia wybuchem (strefy EX), ponieważ w odróżnieniu od prądu elektrycznego nie wytwarza ono iskier. I tak na przykład narzędzia pneumatyczne i podnośniki mogą być napędzane przez medium niebędące źródłem zapłonu. W otoczeniu zagrożonym wybuchem sprężone powietrze jest bezpiecznym źródłem energii, wyraźnie dopuszczonym do zastosowania w strefach EX.

Na platformach wiertniczych lub w magazynach gazu ziemnego i ropy naftowej często potrzebne są duże ilości sprężonego powietrza; tam obowiązują rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa. Sprężone powietrze jest również wystawione na działanie niekorzystnej temperatury otoczenia. Ponieważ urządzenia sterująco-regulacyjne często znajdują się na zewnątrz budynków, należy zadbać o ochronę urządzeń pneumatycznych, na przykład przed gromadzeniem się kondensatu lub zamarznięciem.

Referencje

Opisy zastosowań

everdry xxl

Uzdatnianie sprężonego powietrza XXL w Chempark Uerdingen

Firma BEKO TECHNOLOGIES zrealizowała duży projekt osuszacza adsorpcyjnego, który wykorzystuje ciepło procesu sprężania do regeneracji. Po pomyślnym zakończeniu próbnej eksploatacji urządzenie zostało przekazane firmie CURRENTA.

umria filler

Optymalizacja systemu sprężonego powietrza w firmie Umbria Filler

Przedsiębiorstwa z branży przemysłu chemicznego znajdują się obecnie nie tylko pod presją konieczności zapewnienia efektywności produkcji. Dodatkowo muszą spełniać także wymagania związane z jakością i zrównoważonym rozwojem.co