This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Sprężone powietrze w technice medycznej

Powietrze jako produkt lecznicy – w technice medycznej to realia niezbędne do życia. Zastępnik normalnego powietrza nazywa się aer medicalis lub medycznym sprężonym powietrzem. Jest ono niezbędne do użytkowania sufitowych jednostek zasilających, w systemach odprowadzenia gazów poanestetycznych, jako powietrze do wentylacji pacjentów, do kontroli i osuszania wyrobów medycznych, w komorach hiperbarycznych oraz w wielu innych zastosowaniach. Poza tym medyczne sprężone powietrze jest wykorzystywane w laboratoriach, gabinetach lekarskich i dentystycznych, jak również coraz częściej w branży fitness i wellness.

Najwyższa czystość i niezawodność sprężonego powietrza stanowią jedynie część wymogów dotyczących zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa pacjentów – medyczne powietrze do oddychania jako produkt leczniczy podlega wytycznym Farmakopei Europejskiej. Ponadto w zależności od przeznaczenia uwzględniane muszą być wytyczne wg DIN 8573-1:2001 oraz DIN EN ISO 7396-1:2007 i DIN EN 12021 odnoszące się do jakości powietrza do oddychania. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w partnerskiej współpracy z klinikami i firmami specjalizującymi się w technice medycznej, pomagamy w przygotowywaniu wysokiej jakości medycznego sprężonego powietrza i przestrzeganiu wszystkich istotnych wytycznych.

Zastosowania w branży medycznej

Powietrze oddychania

Powietrze do oddychania

Sztuczna wentylacja ludzi wymaga najwyższej wrażliwości i uwagi. Nawet minimalne zanieczyszczenia powietrza do oddychania mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Dlatego medyczne powietrze do oddychania jako produkt leczniczy podlega wysokim wymaganiom, które należą nawet do obowiązków prawnych. W przypadku ciągłego zapewniania jakości w ramach monitorowania powietrza do oddychania istotne znaczenie ma siedem decydujących parametrów: zawartość tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, siarki i tlenku azotu oraz gazy nitrozowe i zawartość pary wodnej. Pełne dokumentowanie wszystkich wartości zmierzonych pomaga w zarządzaniu jakością szpitali i przyczynia się do zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa. Tego rodzaju poświadczenie przestrzegania prawnie wymaganych wartości granicznych składników i substancji szkodliwych w sprężonym powietrzu umożliwia  spełnianie obowiązków prawnych nałożonych przez Farmakopeę Europejską. Jednocześnie można mieć pewność, że pacjenci są przez cały czas optymalnie zaopatrywani w powietrze do oddychania w najczystszej formie.

Laboratorium

Zastosowanie w laboratoriach

Oprócz szpitali ze sprężonego powietrza coraz częściej korzystają laboratoria. Aby w tak wrażliwym otoczeniu wykluczyć ryzyko rozwoju bakterii, sprężone powietrze musi być całkowicie jałowe i suche. Suche i jałowe warunki chronią również wysokiej jakości wyposażenie laboratoryjne przed korozją i osadami. Aby warunki w laboratoriach sprzyjały koncentracji podczas pracy, stosowane urządzenia i maszyny powinny cicho pracować. Ponadto powinny one być tak skonstruowane, aby zajmowały mało miejsca i dały się przenosić.

Sprężone powietrze w laboratoriach jest potrzebne m.in. w następujących zastosowaniach:

 • autosamplery: zasysanie próbek, iniekcje wspomagane sprężonym powietrzem

 • sterylizatory: rozwiązania lub urządzenia wrażliwe na wysoką temperaturę są sterylizowane pod ciśnieniem w autoklawach

 • reometry: urządzenie pomiarowe do wyznaczania charakterystyki deformacji i płynięcia materii. Tutaj stosowane jest sprężone powietrze, ponieważ reometry pracują z poduszkami powietrznymi

 • generatory azotu

 • analiza krwi

 • dozowanie cieczy

 • chromatografy gazowe, które są wykorzystywane w metodzie analitycznej i służą do rozbijania mieszanin na poszczególne związki chemiczne

 

Szpitale i Kliniki
dentist drill

Kliniki i gabinety

W obiektach medycznych, takich jak kliniki i gabinety lekarskie, sterylne otoczenie jest koniecznością. Również sprężone powietrze musi być całkowicie jałowe, bezolejowe i suche, dzięki czemu wykluczyć można ryzyko wzrostu mikroorganizmów.

W salach operacyjnych i na oddziałach intensywnej terapii sprężone powietrze jest na przykład wykorzystywane w następujących zastosowaniach:

 • Odsysanie krwi i chłonki podczas operacji poprzez zastosowanie próżni medycznej.

 • Sprężone powietrze do chłodzenia przy zabiegach laserem, które są na przykład wykorzystywane do usuwania tatuaży.

 • Pomiar strumienia przepływu podczas podawania wziewnego leków przy łóżku pacjenta

W gabinetach lekarskich i dentystycznych: napędzanie instrumentów i narzędzi chirurgicznych, np. przy zastosowaniu wiertła lub przedmuchiwanie okolicy jamy ustnej pacjenta.

Wellness

Wellness i fitness

Tak zwana terapia tlenowa ma ogromne znaczenie w technice medycznej, ale dodatkowo coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w ośrodkach fitness i wellness. Na tym rynku poszukiwane są przede wszystkim małe i niedrogie urządzenia. Niewielkie adsorbery pochłaniają azot i wzbogacają powietrze w tlen w celu zwiększenia stężenia tlenu w osoczu. Potencjalnemu rozwojowi bakterii przeciwdziała się poprzez zastosowanie niezmiernie suchego powietrza oraz antybakteryjnej miedzi.

Oprócz krótkotrwałego zastosowania do wentylacji (patrz powietrze do oddychania w szpitalu), medyczne sprężone powietrze jest wykorzystywane w ramach tlenoterapii przewlekłej u pacjentów cierpiących na chroniczny niedobór tlenu lub w celu poprawienia ogólnego stanu zdrowia starszych osób.

W branży fitness sprężone powietrze wykorzystywane jest na przykład do stymulacji podczas treningu wysokościowego sportowców wyczynowych.

 • Aklimatyzacja do niedoboru tlenu

 • Przebywanie w kabinach podciśnieniowych