This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Serwisowanie i umowa serwisowa

Regularne przeglądy i ciągłe serwisowanie pozwalają niezawodnie utrzymywać jakość sprężonego powietrza. Wysokich kosztów wskutek nieplanowanych przestojów można uniknąć. Zawierając umowę o konserwację, można mieć pewność, że system będzie regularnie kontrolowany przez jednego z naszych ekspertów, a potencjalne problemy będą odpowiednio wcześnie wykrywane.              Przeprowadzamy profesjonalne naprawy elementów pneumatycznych oraz kalibrację urządzeń do pomiaru sprężonego powietrza.

Po zawarciu umowy serwisowej gwarantujemy rozpoczęcie likwidacji szkody w ciągu 24 godzin.                                                               Po każdej wizycie serwisowej dostarczamy obszerny protokół wykonanych usług. Ponadto oferujemy przedłużenie ustawowej gwarancji: Cover 4 More.

Korzyści

Bezpieczeństwo
 • Regularne kontrole instalacji sprężonego powietrza/gazu
 • Fachowa konserwacja, naprawa i kalibracja
Niezawodność
 • Oryginalne części zamienne i podlegające zużyciu
 • Testy, próby szczelności i kontrole funkcji przed (ponownym) uruchomieniem
Szybkość
 • Szybka dostępność naszych serwisantów w razie usterek
 • Kompleksowe umowy serwisowe i dokumentowanie

Przeglądy i konserwacja

Lepiej nie ryzykować. Przeglądy okresowe i konserwacja są znacznie tańsze niż nieplanowane naprawy. Przeglądy instalacji uzdatniania sprężonego powietrza przyczyniają się do zwiększenia ekonomiczności, ponieważ pozwalają na wczesne wykrycie i usunięcie szkód. Oferujemy przeglądy i prace konserwacyjne przeprowadzane przez specjalistów.

Warto skorzystać z naszego know-how w zakresie przeglądów instalacji uzdatniania sprężonego powietrza, które obejmują następujące zakresy:

 • kontrola pod kątem uszkodzeń, zamocowania i kompletności
 • kontrola i regulacja parametrów technologicznych
 • kontrola elementów konstrukcyjnych i układów elektronicznych

Przeglądy i konserwacja to inwestycje w bezpieczeństwo

Prace konserwacyjne są niezbędne i mają na celu utrzymanie wydajności oraz wysokiej efektywności i ekonomiczności stacji sprężonego powietrza w całym okresie użytkowania. Prace te muszą być przeprowadzane okresowo w zależności od wytycznych producenta przy różnych elementach instalacji sprężonego powietrza.

Będąc specjalistą w zakresie wysokiej jakości techniki sprężonego powietrza, doskonale znamy wymagania zakładowe naszych klientów oraz wymogi prawne. Nasi serwisanci przeprowadzają przeglądy i prace konserwacyjne na miejscu, w produktach i systemach BEKO TECHNOLOGIES stosują wyłącznie oryginalne części zamienne i podlegające zużyciu oraz sporządzają szczegółowy protokół z przeglądu oraz raport z konserwacji.

Naprawa

Mimo wszelkich środków ostrożności i regularnej konserwacji konieczne mogą okazać się nieprzewidziane naprawy. W konsekwencji przerywane są procesy robocze, a w najgorszym przypadku może dość do przestojów w produkcji. Aby utrudnienia w produkcji ograniczały się do całkowitego minimum, konieczna jest fachowa, szybka naprawa oparta na znajomości produktów.

Nasi specjaliści większą część napraw przeprowadzają na miejscu. Jednak w przypadku prac specjalnych potrzebne jest nam wyposażenie naszego własnego warsztatu. Również tutaj stosowane są wyłącznie oryginalne części zamienne i podlegające zużyciu BEKO TECHNOLOGIES. 

Naturalnie przed jakąkolwiek naprawą nasi pracownicy przedkładają szczegółowy kosztorys. Po wykonaniu naprawy klient otrzymuje szczegółowy protokół przeprowadzonych prac i użytych części zamiennych.

Kalibracja

Jakość jest efektem kontrolowanych procesów. Rozwiązania w zakresie techniki pomiarowej BEKO TECHNOLOGIES dostarczają dane do monitorowania i oceny istotnych parametrów sprężonego powietrza.

Chcąc zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie wyposażenia pomiarowego, zalecamy przeprowadzanie kalibracji i regulacji w regularnych odstępach czasu. W zakres tych prac wchodzi również czyszczenie urządzenia pomiarowego, ponieważ podczas używania gromadzą się zabrudzenia, które mogą mieć wpływ na wynik pomiarów.

Kontrole i kalibrację urządzenia pomiarowego przeprowadzamy według wymagań certyfikowanego systemu zapewnienia jakości zgodnie z międzynarodowym standardem jakości normy DIN EN ISO 9001. W ten sposób wartości pomiarowe odpowiadają wymogom określonym w wytycznych zapewnienia jakości. Dodatkowo dane można wykorzystać do optymalizacji stacji sprężonego powietrza.

Umowy serwisowe

Umowy serwisowe

BEKO TECHNOLOGIES oferuje kompleksowe umowy serwisowe dla klientów, którzy przykładają dużą wagę do ekonomiczności i bezpieczeństwa swojej inwestycji oraz zależy im na kalkulowaniu stałych kosztów konserwacji w okresie umowy.

Nasze umowy serwisowe są dopasowywane do indywidualnych potrzeb i wymagań. W całym okresie obowiązywania umowy firma BEKO TECHNOLOGIES zobowiązuje się do konserwacji i usuwania usterek oraz wykonywania niezbędnych usług z wykorzystaniem części podlegających zużyciu.

Ważne elementy umów serwisowych:

 • Kontrola i ew. regulacja elementów istotnych z punktu widzenia funkcji i bezpieczeństwa
 • Pełna dokumentacja serwisowa i przestrzeganie przepisów BHP
 • Krótki czas reakcji dzięki odpowiedniemu planowaniu prac i zabezpieczeniu części zamiennych
 • Okres obowiązywania umowy na życzenie jest indywidualnie dopasowywany.
Przedłużenie okresu gwarancji

Potrzebują Państwo więcej bezpieczeństwa?

W takim przypadku proponujemy wydłużenie ustawowego okresu gwarancji - wynoszącego dwa lata - o kolejne lata. Tego typu rozwiązanie oznacza zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa po stałych kosztach w czasie ustalonego okresu przedłużonej gwarancji.

W celu uzyskania szczegółów na ten temat prosimy o kontakt z BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.