This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Urządzenia do osuszania sprężonego powietrza

W naszej ofercie znajdziesz aż trzy rodzaje urządzeń do osuszania sprężonego powietrza, które zapobiegną dodatkowym kosztom i pozwolą uniknąć awarii sieci – są to osuszacze membranowe, adsorpcyjne i ziębniczne. Wszystkie urządzenia charakteryzują się najwyższą efektywnością i niskimi kosztami eksploatacji.

Nasz obszerny program osuszaczy sprężonego powietrza pozwala na optymalną realizację wszelkich wymagań. Dzięki szerokiej ofercie produktów spełniamy oczekiwania związane z różnymi stopniami osuszenia i klasami jakości, a nasze produkty zapewniają uzyskanie ciśnieniowego punktu rosy w zakresie od +15 do -70°C.

Ważnym kryterium doboru osuszacza sprężonego powietrza jest wymagany stopień osuszenia, strumień przepływu powietrza oraz wymagana klasa jakości. Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów osuszaczy dostępny poniżej.

Różne metody osuszania sprężonego powietrza

Nasz obszerny program osuszaczy ziębniczych, membranowych i adsorpcyjnych pozwala na optymalną realizację wszelkich wymagań. Dzięki szerokiej ofercie produktów spełniamy oczekiwania związane ze stopniami osuszenia i klasami jakości, a nasze produkty zapewniają uzyskanie ciśnieniowego punktu rosy w zakresie od +15 do -70°C. Aby zaoferować Państwu właściwe rozwiązania, w naszym dziale doradczym kierujemy się takimi samymi standardami jak w przypadku naszych produktów: efektywność, długotrwałość, indywidualizm.

Osuszacze adsorpcyjne: najwyższa elastyczność stosowania

Osuszacz adsorpcyjny działa na zasadzie sorpcji. Powietrze jest tutaj kierowane okresowo przez zbiornik napełniony środkiem osuszającym. W tym samy czasie w drugim zbiorniku środek osuszający jest regenerowany. Oferowane przez nas urządzenie DRYPOINT AC to osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno, natomiast EVERDRY jest osuszaczem adsorpcyjnym regenerowanym na gorąco. Obie serie spełniają wysokie wymagania jakościowe, które zakładają uzyskiwanie bardzo niskich ciśnieniowych punktów rosy lub bardzo duże strumienie przepływu. Ta metoda osuszania sprężonego powietrza pozwala na osiąganie ciśnieniowych punktów rosy do -70°C.

Czytaj dalej…...

Osuszacze ziębnicze: najbardziej ekonomiczna metoda osuszania

Osuszacze ziębnicze wykorzystują najbardziej ekonomiczną metodę osuszania sprężonego powietrza. Podstawowa zasada ich działania polega na skraplaniu wskutek schłodzenia. Osuszacze ziębnicze DRYPOINT RA są standardowo wyposażone w dren kondensatu BEKOMAT i zapobiegają kosztownym stratom sprężonego powietrza. Osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza są przeznaczone do użytkowania w zakładach przemysłowych, rzemieślniczych oraz w warsztatach. Ciśnieniowe punkty rosy zawierają się w przedziale od +3 do + 10°C.

Czytaj dalej…

Osuszacze membranowe: wszechstronne rozwiązanie all-in-one

W osuszaczach membranowych osuszanie odbywa się przez wysoko selektywne membrany. Metoda sprawdza się przy mniejszych strumieniach przepływu i wyróżnia się dużą rozpiętością ciśnieniowych punktów rosy. Do eksploatacji nie jest wymagana dodatkowa energia. Urządzenia doskonale nadają się do zastosowania w laboratoriach lub w przenośnych, kompaktowych rozwiązaniach. Zakres ciśnieniowych punktów rosy wynosi od -40 do +15°C.

Czytaj dalej…...

Zastosowania osuszania sprężonego powietrza

Druckluft im direkten Lebensmittelkontakt

Sprężone powietrze w bezpośrednim kontakcie z żywnością

W firmie Meggle AG Laktoza w proszku jest transportowana przez przewody rurowe za pomocą sprężonego powietrza. Powietrze transportowe musi być całkowicie suche i bezolejowe, aby laktoza nie zbrylała się. Taką jakość powietrza gwarantują osuszacze adsorpcyjne EVERDRY i adsorbery z węglem aktywnym firmy BEKO TECHNOLOGIES.

Pfropfenförderung für die Kalkproduktion

Przepływ tłokowy w produkcji wapna

Na zasadzie przepływu tłokowego w zakładzie wapienniczym firmy H. Oetelshofen GmbH & Co. KG transportuje się mączkę wapienną z punktów produkcji do silosów magazynowych. Zadanie medium transportowego pełni sprężone powietrze, które musi być przede wszystkim całkowicie suche.

Uzdatnianie sprężonego powietrza w produkcji szkła kryształowego

Spółka Stölzle Lausitz GmbH z Białej Wodzy w Saksonii należy do czołowych hut szkła w Niemczech. W jej procesach produkcyjnych suche sprężone powietrze jest najważniejszym nośnikiem energii. Takie powietrze uzyskiwane jest w osuszaczu ziębniczym DRYPOINT RA.

Druckluft als Transport- und Betriebsmedium

Sprężone powietrze jako medium transportowe i robocze

W firmie GF Automotive za pomocą powietrza transportowego transportuje się piasek. Ewentualna wilgoć prowadziłaby tutaj do powstania grudek w przewodach. Również zawory sterujące wykorzystują sprężone powietrze w funkcji powietrza sterującego. Osuszacz ziębniczy DRYPOINT zapewnia tutaj suche powietrze.