This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Technika kondensatu w uzdatnianiu sprężonego powietrza

Ponieważ powietrze zasysane z otoczenia zawiera wilgoć, podczas sprężania w sprężarce przez cały czas powstaje kondensat. Zanieczyszczenia zawarte w powietrzu otoczenia, jak na przykład cząstki pyłu i aerozole, występują następnie w kondensacie w duży stężeniu. Również na dalszym etapie uzdatniania sprężonego powietrza (filtracja i osuszanie) znów tworzy się kondensat. Dzięki pomocy rozwiązań z zakresu techniki kondensatu ten produkt uboczny, zanieczyszczony substancjami szkodliwymi i zagrażający środowisku jest uzdatniany i dopiero wówczas może być odprowadzany do kanalizacji.

 

Dren kondensatu

Dren kondensatu to nowoczesne urządzenie, wyposażone w elektroniczny sterownik, który jest odpowiedzialny za odprowadzanie precyzyjnie określonej ilości kondensatu, zgromadzonego w instalacji sprężonego powietrza. Systematyczne usuwanie i utylizacja kondensatu pozwala zachować instalację w należytym stanie i wpływa na wydłużenie jej żywotności. Proces usuwania kondensatu przy pomocy drenu kondensatu jest zautomatyzowany. Można zaprogramować urządzenie na cykliczną aktywność, której intensywność dopasowana jest do wymogów konkretnej instalacji.

 

Separator kondensatu

Zadaniem separatora kondensatu w instalacji sprężonego powietrza jest oddzielenie wody, pochodzącej z obecnej w powietrzu pary wodnej, a także oleju, który przenika do instalacji z urządzeń, służących do rozprowadzania sprężonego powietrza. Zanieczyszczenia w postaci kondensatu prowadzą do obniżenia jakości sprężonego powietrza, a także uszkodzeń w obrębie instalacji, dlatego ważne jest ich regularne usuwanie. Dostępne w naszej ofercie separatory wodno-olejowe zapewniają efektywną utylizację kondensatu, pochodzącego z instalacji sprężonego powietrza. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Dren kondensatu BEKOMAT®

Kondensat powstaje w niemal każdym punkcie sieci sprężonego powietrza – od sprężania aż po  filtrację lub osuszanie. Dren BEKOMAT umożliwia usuwanie kondensatu ze sprężonego powietrza i uzyskanie optymalnej jakości dla danego zastosowania. Wydatek energii, a w konsekwencji również koszty utrzymują się tutaj na możliwie najniższym poziomie. Znani producenci sprężarek z całego świata stawiają na inteligentną technikę spustów BEKOMAT.

Dowiedz się więcej ...

Innowacyjność: BEKOMAT i4.0

Połączenie sprawdzonego systemu odprowadzania kondensatu i cyfryzacji

Spusty kondensatu BEKOMAT są znane od kilkudziesięciu lat dzięki ich niezawodności, trwałości i łatwej instalacji. Poza tym są one ekonomiczne w działaniu oraz przyjazne dla środowiska. Teraz robimy kolejny krok do przodu i wzbogacamy dotychczasową funkcjonalność naszych spustów kondensatu o zalety i korzyści cyfrowego świata. Nowy BEKOMAT i4.0 spełnia wszelkie oczekiwania stawiane systemom i4.0: możliwość transmisji danych po podłączeniu do sieci zakładowej (praca w systemie sterowania i kontroli danego użytkownika), zdalne monitorowanie czy wielostronność w zastosowaniu. Ale przede wszystkim, nowy spust jest rozwiązaniem przyszłościowym.

Więcej informacji o nowym spuście BEKOMAT i4.0 można znaleźć tutaj.

Uzdatnianie kondensatu za pomocą QWIK-PURE® i BEKOSPLIT®

Uzdatnianie kondensatu jest następnym krokiem po odprowadzeniu kondensatu. Prawo określa tutaj jasne wymagania, które muszą być spełnione. Z pomocą separatorów wodno-olejowych QWIK-PURE i separatorów reakcyjnych BEKOSPLIT kondensat może być ekologicznie i ekonomicznie uzdatniany zgodnie z przepisami prawa – bezpośrednio na miejscu i bez uzyskiwania pozwoleń. Stosując system uzdatniania, użytkownicy sprężarek i instalacji sprężonego powietrza mogą w prosty sposób samodzielnie uzdatniać kondensat. W porównaniu z uzdatnianiem całości kondensatu przez specjalistyczne firmy samodzielne przeprowadzanie uzdatniania pozwala oszczędzić blisko 90% kosztów utylizacji – a więc amortyzuje się w bardzo krótkim czasie. Oba systemy są dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej DIBt Berlin do oczyszczania kondensatu pochodzącego ze sprężarek.

Separator wodno-olejowy : QWIK-PURE®

Klasyczne separatory oleju z kondensatu , oparte na zasadzie separacji grawitacyjnej, trudno jest ulepszyć pod względem technologii procesu.

Dowiedz się więcej ...

Separator emulsji : BEKOSPLIT®

Separator BEKOSPLIT oddziela również stabilne emulsje i umożliwia niezawodne oraz ekonomiczne uzdatnianie powstającego kondensatu. W ten sposób nasze urządzenia do separacji emulsji pozwalają na bezpieczną utylizację zaolejonych ścieków przemysłowych.

Dowiedz się więcej...

Czy wiedzieli Państwo? Właściwości kondensatu

Kondensaty dyspersyjne po pewnym czasie rozpadają się na różne fazy. W tym przypadku kondensat można uzdatniać przy pomocy separatora ÖWAMAT. Kondensaty zawierające emulsję są stabilne przez długi czas i nie rozpadają się po pewnym czasie. Dlatego do ich uzdatniania potrzebny jest separator BEKOSPLIT.

BEKO TECHNOLOGIES może przebadać kondensat klienta we własnym laboratorium, analizując właściwości istotne dla danego rozwiązania. Na tej podstawie możemy określić optymalny sposób uzdatniania oraz prawidłowe parametry urządzenia. Usługa analizy BEKO TECHNOLOGIES równocześnie pozwala zagwarantować przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

Kontakt z serwisem

Zastosowania techniki kondensatu

Drucklufterzeugung in der Wellpappenfabrik

Wytwarzanie sprężonego powietrza w fabryce tektury falistej

Przedsiębiorstwo Delkeskamp wykorzystuje sprężone powietrze nie tylko jako powietrze sterujące do kształtowania tektury falistej, lecz również jako powietrze procesowe do wydmuchiwania uformowanych elementów z maszyny. Dlatego absolutna suchość powietrza ma ogromne znaczenie, aby tektura nie rozmiękczała się pod wpływem wilgoci.

Czyszczenie powierzchni w firmie HELLA KGaA Hueck & Co.

W przypadku implementacji wrażliwych podzespołów czyszczenie powierzchni w firmie HELLA KGaA Hueck & Co. jest szczególnie ważne. Sprężone powietrze jest bezolejowo uzdatniane przez urządzenie BEKOKAT i, jako powietrze procesowe, wykorzystywane do zdmuchiwania brudu i pyłu.

Druckluftaufbereitung auf Hybrid-Lokomotiven

Uzdatnianie sprężonego powietrza w lokomotywach hybrydowych

W wersji hybrydowej lokomotywy manewrowej ALSTOM wyprodukowanej w Standal powietrze sterujące potrzebne jest do zasilania układu hamulcowego uzdatnionym sprężonym powietrzem. W tym celu stosowne są osuszacze membranowe DRYPOINT M i filtry CLEARPOINT.

Bezolejowe i wolne od drobnoustrojów dla leków

W przemyśle farmaceutycznym bezolejowe i sterylne sprężone powietrze ma szczególnie duże znaczenie. Firma Nycomed w tym zakresie stawia na filtry sprężonego powietrza CLEARPOINT i urządzenia BEKOKAT. Przy pomocy sprężonego powietrza procesowego czyszczone są opakowania, natomiast sprężone powietrze sterujące służy do sterowania zaworami.