This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Jakość sprężonego powietrza wg ISO 8573.1

Seria norm DIN ISO 8573 omawia jakość sprężonego powietrza w dziewięciu częściach. Części od drugiej do dziewiątej obejmują metody testowania. Część 8573-1 zawiera klasyfikację sprężonego powietrza na podstawie maksymalnej dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń (cząstek, wody i oleju). Norma DIN ISO 8573-1 definiuje klasy jakości sprężonego powietrza na podstawie następujących parametrów:

Wielkość cząstek i gęstość

Wyznaczenie wielkości i stężenia cząstek stałych, które jeszcze może zawierać sprężone powietrze.

Ciśnieniowy punkt rosy / zawartość wilgoci

Wyznaczenie temperatury, w której para wodna skrapla się przy aktualnym ciśnieniu roboczym.

Zawartość oleju

Wyznaczenie ilości resztkowej aerozoli oleju i węglowodorów, które może zawierać sprężone powietrze.

ISO 8573-1 jest publikacją główną serii norm ISO 8573, ponieważ określa ona dopuszczalną ilość zanieczyszczeń na metr sześcienny sprężonego powietrza. Norma ISO 8573-1 traktuje cząstki stałe, wodę i olej jako 3 podstawowe substancje zanieczyszczające.

Do wyrażenia określonej jakości stosowane są trzy cyfry rozdzielone kropkami.

A - klasa cząstek (zanieczyszczenie stałe i ciekłe),
B - klasa zawartości wilgoci (postać gazowa) i zawartości wody (ciekła) oraz
C – klasa całkowitej zawartości oleju (ciekły i postać gazowa).

Do pompowania opon wymagana jest na przykład klasa jakości 2, zarówno w odniesieniu do stężenia cząstek, jak i oleju, natomiast lakierowanie pistoletami lakierniczymi i cięcie laserowe wymaga powietrza klasy 1 zawartości cząstek i oleju. Podczas gdy w ogólnych zastosowaniach powietrza w fabrykach i zakładach wystarcza klasa 4 wilgotności, bardziej złożone procesy wymagają wilgotności klasy 2 do 1.

W naszych rozwiązaniach branżowych zastosowaniach opisujemy, które typowe jednostki sprężonego powietrza są potrzebne w różnych zastosowaniach sprężonego powietrza.

Systemy uzdatniania sprężonego powietrza

Schemat linii sprężonego powietrza przedstawia przegląd wszystkich możliwości. W jaki sposób, i przy pomocy których produktów do uzdatniania sprężonego powietrza, można uzyskać określoną jakość powietrza.

W niemal wszystkich gałęziach przemysłu sprężone powietrze jest ważnym nośnikiem energii. Wymagania jakościowe zmieniają się w zależności od branży i zastosowania. Nie zmienia się jednak dążenie do optymalizacji procesów produkcyjnych, bezpieczeństwa systemów i tańszej eksploatacji. Naszym sposobem na osiągnięcie tych celów jest bezpieczny, niezawodny i wypróbowany na całym świecie system uzdatniania na odcinku: od wytworzenia sprężonego powietrza (sprężarki) do miejsca jego wykorzystania.   

To także droga do sukcesu naszych klientów!

Pobierz

Jakość nie jest dziełem przypadku

Przedsiębiorstwa produkcyjne stoją w obliczu dużych wyzwań: jeśli produkt i bezpieczeństwo procesu zależą od jakości sprężonego powietrza, konieczne jest nieprzerwane zapewnienie najwyższego poziomu uzdatniania powietrza. Zaufanie konsumentów można zdobyć tylko pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności i bezwarunkowego zapewnienia jakości. Jednocześnie o powodzeniu przedsiębiorstwa w przyszłości decyduje ekonomiczność procesów. Inteligentne zarządzanie energią ma najwyższy priorytet: koszty energii wykorzystywanej do wytwarzania sprężonego powietrza nierzadko stanowią trzy czwarte kosztów całkowitych – potencjał oszczędności jest tutaj ogromny. Technika pomiarowa BEKO TECHNOLOGIES pomaga identyfikować ten potencjał.

Pozostałe czujniki serii METPOINT

METPOINT DPM

Technika czujnikowa do precyzyjnego pomiaru ciśnieniowego punktu rosy

METPOINT FLM

Technika czujnikowa do pomiaru strumienia przepływu

METPOINT PRM

Przetwornik pomiarowy ciśnienia METPOINT PRM rejestruje ciśnienie względne (nadciśnienie) w mediach gazowych oraz ciekłych

METPOINT LKD

Detektor nieszczelności wykryje każdą nieszczelność, również z dużych odległości, w trudno dostępnych miejsca lub bez bezpośredniego kontaktu wzrokowego.

Czytaj dalej…