This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina
Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności

Proste i precyzyjne wykrywanie nieszczelności sprężonego powietrza

Wykrywanie najmniejszych nieszczelności nawet z dużej odległości

Minimalizacja strat i optymalizacja kosztów dzięki systemowi zarządzania nieszczelnościami METPOINT CID

Nieszczelności w systemie sprężonego powietrza powodują niezamierzone straty sprężonego powietrza, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii, a tym samym do wzrostu kosztów energii i emisji CO₂. Nowy system zarządzania nieszczelnościami METPOINT CID lokalizuje wycieki, określa ilościowo straty jeszcze w trakcie ich lokalizacji a następnie umożliwia  przejrzyste sortowanie i przechowywanie zarejestrowanych danych za pomocą dołączonego oprogramowania. Zapewnia to optymalne przygotowanie do likwidacji nieszczelności.

 

Długi czas pracy dzięki długiej żywotności baterii

Akustyczna lokalizacja nieszczelności sprężonego powietrza

Detektor nieszczelności wykorzystuje ultradźwięki, aby znaleźć nawet odległe wycieki. W tym celu należy wykonywać systematyczne inspekcje instalacji  sprężonego powietrza i  z użyciem słuchawek sprawdzać, czy w okolicy nie ma nieszczelności. Dźwięki otoczenia są maskowane, co zapewnia bezproblemowe użytkowanie detektora nawet w godzinach pracy zakładu. Wbudowana bateria
(przy pełnym naładowaniu) zapewnia ciągłą pracę urządzenia do
9 godzin ciągłej pracy.

Wizualizacja potencjału oszczędności

Lokalizacja i dokumentowanie strat sprężonego powietrza

Wyciek jest wizualizowany na kolorowym wyświetlaczu dotykowym. Zmierzone straty sprężonego powietrza są wyświetlane bezpośrednio dla danego obszaru/konkretnej nieszczelnosi  a w przypadku ich usunięcia określane są możliwe oszczędności. Zintegrowany dalmierz laserowy zapewnia niezawodną kalkulację kosztów. Miejsce wycieku (zdjęcie) i obliczone dane można zapisać bezpośrednio w detektorze celu szybkiej lokalizacji późniejszej naprawy. Do zaznaczenia wycieku wykorzystuje się dołaczone do zestawu specjalne zawieszki (tagi) z opisem nieszczelności i numerem korespondującym z zapisem w detektorze.

Małe odległości
Precyzyjna detekcja

W przypadku rur, które są przestrzennie blisko siebie, stosuje się specjalną końcówkę pomiarową precyzyjnej detekcji. W tym celu instalacja sprężonego powietrza jest kontrolowana z bliska za pomocą detektora nieszczelności. Jego mała powierzchnia  umożliwia precyzyjną, punktową lokalizację nawet najmniejszych nieszczelności.

Średnie odległości
Tuba detekcyjna do zastosowań standardowych

Dla średnich odległości od 0,2 do 6 metrów do badanej linii spręzonego powietrz stosuje się tubę akustyczną. Dla łatwiejszej orientacji można włączyć wskaźnik laserowy. Kształt tuby pozwala również na wychwycenie fal ultradźwiękowych odległych wycieków. 

Duże odległości
Lustro paraboliczne dla większych odległości

Lustro paraboliczne pozwala na detekcję nieszczelności z odległości od 3 do 12 metrów. Zintegrowany dalmierz laserowy  pomaga w precyzyjnym określeniu odległości, a kamera z teleobiektywem w precyzyjnej wizualizacji  miejsca nieszczelności. Lustro paraboliczne jest przechowywane w wytrzymałej walizce transportowej i jest dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Jak to działa

Jak działa METPOINT CID

Ze względu na tarcie cząsteczek gazu, wycieki generują szumy niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Dzięki detektorowi wycieków szumy te mogą być identyfikowane i akustycznie lokalizowane przez użytkownika detektora. Dodatkowo, pozycja i wielkość wycieku jest pokazywana na wyświetlaczu.

Zidentyfikowane/wykryte nieszczelności są przekazywane z detektora do oprogramowania komputerowego  z wykorzystaniem złącza USB. Upraszcza to proces monitorowania i zapewnia przejrzyste zarządzanie zarejestrowanymi wyciekami. Wystarczy kilka kliknięć, aby dodać dane, nadać im strukturę i wygenerować automatyczne raporty ułatwiające zarządzanie dalszymi pracami.

 

 

Zarządzanie danymi dotyczącymi wycieków

Transmisja danych

Prosta transmisja danych

Po zlokalizowaniu wszystkich wycieków i tymczasowym zapisaniu ich w METPOINT CID, dane są przenoszone do komputera za pomocą pamięci USB w dołączonym oprogramowaniu.

Przydzielanie nagrań

Elastyczne przydzielanie nagrań

Oprogramowanie jednoznacznie przypisuje obrazy do badanej firmy. Nagrania mogą być segregowane i filtrowane według budynków i projektów.

Korekta danych

Indywidualna korekta danych

Ustawienia wstępne, takie jak lokalizacja lub części zamienne wprowadzone podczas wyszukiwania w wykrywaczu nieszczelności, można dowolnie zmieniać.

Dodaj dane

Wygodne dodawanie danych

Informacje, które nie zostały jeszcze zapisane podczas wyszukiwania, można wygodnie dodać na komputerze.

Kontynuacja

Ustrukturyzowane działania następcze

Można również odnotować pilność naprawy wycieku. Natychmiast po dokonaniu naprawy można w oprogramowaniu zmienić status wycieku.

Tworzenie raportów

Raportowanie zgodnie z DIN 50001

Na koniec można automatycznie wygenerować raport zgodnie z DIN 50001, który zawiera zsumowane wyniki wyszukiwania wycieków, szczegółową listę poszczególnych wycieków, jak również dane główne projektu.

Do pobrania

METPOINT CID Detektor nieszczelności
2 MB