This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Do mobilnej i elastycznej analizy sprężonego powietrza

Ciągłe monitorowanie jest nieodzownym warunkiem utrzymania stałej jakości powietrza dostarczanego do instalacji sprężonego powietrza. Gdy zachodzi konieczność przeprowadzania pomiarów w miejscach, w których (jeszcze) nie są zainstalowane stacjonarne urządzenia pomiarowe, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie pomiaru przy pomocy mobilnej wersji METPOINT MCA ("Measuring Compressed Air").

Urządzenie METPOINT OCV jest przeznaczone do kontroli węglowodorów w postaci par lub gazu w zastosowaniach sprężonego powietrza. Wykrywanie z dokładnością do tysięcznej mg/m³ resztkowej zawartości oleju odbywa się nieustannie w trakcie pracy. Dzięki krótkim odstępom między pomiarami można szybko i niezawodnie wskazać nawet najmniejsze zmiany. W ten sposób użytkownik w dowolnej chwili może sprawdzić zawartość oleju resztkowego we wszystkich punktach instalacji mających decydujące znaczenie dla jakości, co stanowi ważny element bezpieczeństwa procesów. Dane pomiarowe można wykorzystać do dokumentowania jakości sprężonego powietrza i identyfikacji źródeł zanieczyszczenia.

Modułowe dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Mobilna jednostka pomiarowa METPOINT MCA oferowana jest w różnych wersjach wyposażenia. Każda z wersji umożliwia pomiar zawartości oleju resztkowego w sprężonym powietrzu i jego analizę oraz dokumentowanie w zintegrowanym rejestratorze danych.

W przypadku opcji P urządzenie METPOINT MCA jest dodatkowo wyposażone w wysoce precyzyjny licznik cząstek pozwalający na wykrywanie również najmniejszych ciał stałych o wielkości do 0,1 μm. Prawidłowa funkcja elementów filtracyjnych zamontowanych w instalacji sprężonego powietrza jest monitorowana i ewentualne przebicia filtra są niezwłocznie wykrywane.

Opcja S dostępna jest z walizką zawierającą dodatkowe czujniki do pomiaru wilgotności,strumienia przepływu, ciśnienia oraz temperatury i akcesoria. Wersje wyposażenia można zestawiać zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Odkryj potencjał oszczędności, optymalizacji efektywności energetycznej i jakości. Zidentyfikuj słabe punkty w sieci sprężonego powietrza.

Wielkość pomiarowa
  MCA O MCA OS MCA OP MCA OPS
Zawartość oleju resztkowego (pary oleju) [mg/m3] x x x x
Stężenie cząstek [cts/m3]     x x
Ciśnieniowy punkt rosy [°Ctd]   x   x
Temperatura [°C]   x   x
Wilgotność względna [%]   x   x
Przepływ objętościowy sprężonego powietrza   x   x
Ciśnienie robocze [bar(g)]   x   x
Prędkość sprężonego powietrza [m/s]   x   x
Wersje urządzenia

Wersje wyposażenia można zestawiać zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Kontrola całej sieci sprężonego powietrza pod kątem obecności par oleju i wskazywanie punktów, w których niezbędne jest bardziej intensywne uzdatnianie – dzięki naszemu mobilnemu modułowi pomiarowoanalitycznemu METPOINT MCA w zależności od potrzeb i wybranej opcji – z dodatkowymi metodami pomiarowymi.

Przegląd zalet i faktów

Bezpieczeństwo
 • Precyzyjna kontrola par oleju z zastosowaniem technologii czujnikowej PID
 • Powtarzalne wartości pomiarowe zawartości oleju resztkowego dzięki wewnętrznemu wytwarzaniu gazu odniesienia (zasada katalizatora)
 • Automatyczne monitorowanie elektroniki gazu odniesienia i czujników
 • Zapisywanie wszystkich danych w zintegrowanym rejestratorze danych METPOINT BDL
Niezawodność
 • Wysoce dokładne metody pomiarowe ze sprawdzonej puli METPOINT
 • Zakres pomiarowy par oleju ≤ 0.01 ... 2.5 mg/m³
Praktyczność
 • Możliwość stosowania od razu po dostawie – urządzenie całkowicie zmontowane
 • Wygodny, czytelny ekran dotykowy 7" w celu wizualizacji wartości zmierzonych i łatwego konfigurowania
 • Stabilna rama aluminiowa na kółkach z blokadą
 • Łatwo dostępne przyłącze sprężonego powietrza
 • Centralne zasilanie elektryczne z wyłącznikiem głównym
 • Płyta osłonowa chroniąca urządzenie podczas transportu

Wymiary

"Sensor Case" (Opcja S)

Walizka transportowa do czujników i kabli:

 • METPOINT DPM SD23
 • METPOINT FLM SF53
 • METPOINT PRM SP21
 • Czujnik temperatury Pt1000
 • 3 Kabel przyłączeniowy (dł. 5 m)
 • Wąż sprężonego powietrza (dł. 5 m)

Czy macie Państwo dalsze pytania dotyczące optymalnego uzdatniania sprężonego powietrza?

Posiadana instalacja sprężonego powietrza powinna pracować ekonomiczniej i zużywać mniej energii? Czy występują problemy z ciągłym zaopatrzeniem w sprężone powietrze? Czy ciśnienie jest niestabilne lub jego objętość jest niedostateczna? Czy sprężone powietrze jest za wilgotne, za zimne lub pojawiają się usterki w pracy w warunkach wysokiej temperatury? Czy w trakcie produkcji powstają wybraki wskutek wad jakościowych spowodowanych zanieczyszczeniami?

Znamy odpowiedzi na te pytania! Oferujemy odpowiednie rozwiązania w każdym zakresie tego procesu. Będziemy wdzięczni za kontakt oraz możliwość zaprezentowania Państwu naszych produktów w zakresie odprowadzania kondensatu, filtracji, osuszania, techniki pomiarowej i procesowej, a także naszych obszernych usług serwisowych.

Kontakt

Pobierz dokumenty

Technika pomiarowa | METPOINT MCA
Prospekt
639 KB