BEKO TECHNOLOGIES jako pracodawca

Stawiamy na zdrowy i zrównoważony rozwój, na długofalowe działania oraz niezależność ekonomiczną. Pracownicy BEKO TECHNOLOGIES korzystają na ciągłym procesie wzrostu, który równocześnie oferuje swobodę wyboru możliwości indywidualnego rozwoju. Interesuje nas długoterminowa współpraca – nowym i dotychczasowym pracownikom oferujemy różnorodne i długofalowe perspektywy. Atrakcyjne świadczenia socjalne i dodatkowe są wyrazem naszego uznania dla naszych pracowników i wspierają ich bezpieczeństwo ekonomiczne.

Promujemy rozwój zawodowy naszych pracowników

Naszym pracownikom oferujemy otoczenie, w którym mogą się oni nieustannie rozwijać i dobrze czuć. Rozwój osobisty naszych pracowników jest dla nas bardzo ważną kwestią. Dlatego inwestujemy w niego ponadprzeciętnie dużo czasu i środków finansowych. Wyniki pokazują nam, że to podejście jest prawidłowe.

Konkretnie oznacza to dla nas wsparcie rozwoju indywidualnych zdolności każdego pracownika i umożliwienie udział w kursach doskonalących. W ten sposób zapewniamy sobie niezbędną wiedzę, dzięki której firma BEKO TECHNOLOGIES będzie mogła sprostać wyzwaniom przyszłości.

Naszą bogatą ofertę otwierają szkolenia internetowe, seminaria specjalistyczne, kursy językowe, uczestnictwo w kongresach i konferencjach, a kończą coaching indywidualny i rozwój kadr kierowniczych. Ponadto w naszym BEKO Education Center prowadzimy szkolenia dla pracowników i klientów w zakresie techniki sprężonego powietrza. Zespół specjalistów ds. rozwoju personalnego wspiera naszych specjalistów i kadrę kierowniczą w poszukiwaniu odpowiedniego formatu.

Dlaczego warto dołączyć do BEKO TECHNOLOGIES?

Elastyczne godziny pracy: Chcemy, aby nasi pracownicy mogli pracować według własnego rytmu. Dlatego obowiązuje u nas ruchomy czas pracy – oznacza to, że w określonym przedziale czasu nasi pracownicy mogą pracować kiedy chcą. Duża część naszych pracowników, w ramach elastycznych godzin pracy, korzysta z elektronicznej rejestracji czasu.

Rodzina i praca: Chcąc jak najbardziej ułatwić pracownikom powrót z urlopu wychowawczego, oferujemy optymalne możliwości pogodzenia godzin pracy z opieką sprawowaną w rodzinie.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym: planujesz podróż dookoła świata? Chcesz więcej czasu spędzać z rodziną? Bez względu na to, czy chcesz wziąć kilkumiesięczny urlop sabbatical, czy też skrócić wymiar czasu pracy – pomożemy Ci w realizacji marzeń!

Praca zdalna: biuro nie jest idealnym miejscem pracy każdego dnia. Dlatego w naszej firmie w wielu działach można, w razie potrzeby, pracować w domu.

Praca na pół etatu: Po pół dnia lub trzy pełne dni w tygodniu: każdy z naszych modeli czasu pracy na pół etatu jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ dostosowujemy go dokładnie do potrzeb pracownika. Indywidualny czas pracy na pół etatu organizowany jest zawsze w porozumieniu z przełożonym i zgodnie z zajmowaną pozycją i zakresem obowiązków

Dokształcanie: Szkolenia w zakresie komunikacji i zarządzania projektami, specjalistyczne kursy doskonalące, kursy językowe, szkolenia produktowe we własnym centrum szkoleniowym, szkolenia w miejscu pracy i dni praktyki w obcych działach: nasze możliwości dokształcania są tak różnorodne jak nasi pracownicy. Na potrzeby dokształcania naszych pracowników dysponujemy ponadprzeciętnie wysokim budżetem na dokształcanie.

Rozwój karier: Co roku omawiamy z naszymi pracownikami osobiste cele. Podstawą ukierunkowanych działań związanych z rozwojem osobistym jest u nas w miarę dokładna analiza mocnych i słabych stron oraz gotowość każdego pracownika do rozwoju.

Kariera specjalistyczna lub kierownicza: W zależności od wiedzy specjalistycznej i kompetencji kierowniczych nasi pracownicy mogą wybrać indywidualną drogę kariery.

Rozwój kadr kierowniczych: Wspieramy kompetencje kluczowe pracowników z odpowiedzialnością kierowniczą – od wybitnej wiedzy specjalistycznej, kompetencji socjalnych aż po zdolności przywódcze.

Osoby kontaktowe

Mr. Leszek Strzyzewski

Phone +48 22 314 75 40
info.pl(at)beko-technologies.pl