Know-how z zakresu sprężonego powietrza

Warto skorzystać z naszej wiedzy obejmującej wszystkie obszary techniki sprężonego powietrza.

Szkolenia

Koncepcja szkoleń BEKO TECHNOLOGIES GmbH w zakresie techniki sprężonego powietrza adresowana jest w równej mierze do pracowników jak i do klientów i sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń i postępom w nauce. Priorytetowym celem koncepcji jest postrzeganie problematyki sprężonego powietrza jako całości, które przekłada się na profesjonalne doradztwo dla użytkowników. Szkolenia prowadzone są w języku niemieckim lub angielskim.

Dowiedz się więcej ...

Sprężone powietrze

Pogłębiaj swoją wiedzę na temat technologii sprężonego powietrza i dowiedz się więcej na temat procesów uzdatniania sprężonego powietrza, bezolejowego sprężonego powietrza i możliwości oszczędzania energii.

Dowiedz się więcej...

Zestawienia factsheet

Zestawienia factsheet służą do sprawnego dodawania zwięzłych, lecz istotnych informacji na różne tematy w polu „Sprężone powietrze”. W ten sposób uzupełniane są wiadomości w zakresie produktów i nadrzędne know-how dotyczące instalacji. W efekcie powstaje regularnie rozbudowywana baza podstawowej wiedzy na temat sprężonego powietrza zaczerpnięta z codziennej praktyki.

Dowiedz się więcej ...

Narzędzia

Tutaj można znaleźć narzędzia do przeliczania jednostek miar związanych z techniką sprężonego powietrza, obliczania ilości kondensatu oraz projektowania instalacji uzdatniania kondensatu.

Dowiedz się więcej...


Jakość sprężonego powietrza

Co składa się na jakość sprężonego powietrza? Tutaj można znaleźć objaśnienia dotyczące klas, których Państwo potrzebują, oraz informacje o sposobach ich uzyskania i monitorowania.

Dowiedz się więcej...


Słowniczek

Pojęcia z zakresu techniki sprężonego powietrza, krótko objaśnione. Do wyszukiwania haseł.

Dowiedz się więcej...