Jakość węgla aktywnego ma decydujące znaczenie

Do uzdatniania sprężonego powietrza zamiarem uzyskania klasy 1 zawartości oleju, ustalonej zgodnie z normą ISO 8573, stosowane są przeważnie adsorbery z węglem aktywnym. W tych urządzeniach sprężone powietrze jest oczyszczane z cząsteczek oleju poprzez adsorpcję. W celu zapewnienia optymalnej adsorpcji par oleju decydujące znaczenie ma temperatura <35°C oraz dostateczne wstępne osuszenie powietrza – najlepiej w osuszaczach adsorpcyjnych. Ale również regularna wymiana węgla aktywnego jest nieodłącznym elementem eksploatacji tych urządzeń.

W dalszej części omówimy, dlaczego wymiana jest tak ważna i o czym należy przy niej pamiętać. Ponadto poruszymy temat kryteriów jakości w firmie BEKO TECHNOLOGIES odgrywających rolę w doborze węgla aktywnego i produktów oraz usług, które oferujemy w zakresie adsorberów z węglem aktywnym.

Dlaczego wymiana węgla aktywnego jest tak ważna?

Podobnie jak namoczona gąbka, również powierzchnia węgla aktywnego od pewnego stopnia nasycenia przestaje być chłonna. Wtedy musi ona zostać wymieniona w celu utrzymania funkcji urządzenia. W przypadku niewłaściwej konserwacji zawartość par oleju resztkowego może być wyższa na wylocie niż wcześniej.

Wskaźnikiem konieczności wymiany jest wilgoć, strata ciśnienia i zwiększona zawartość par oleju resztkowego w sprężonym powietrzu. Nasz zespół serwisowy chętnie udzieli wsparcia w zakresie pomiaru i analizy stosowanego węgla aktywnego!

O czym należy pamiętać przy wymianie węgla aktywnego?

1. Cały zużyty węgiel aktywny należy zawsze dokładnie wybrać z urządzenia

W pracującym urządzeniu powietrze przepływa przez złoże węgla aktywnego od góry w dół. Pochłanianie par oleju i aerozoli oleju następuje w pierwszej kolejności w warstwie na wlocie. Z chwilą jej nasycenia zaczynają nasycać się dalsze warstwy w kierunku króćca wylotowego. Wymiana całego węgla aktywnego musi nastąpić przed nasyceniem warstwy na wylocie – w przeciwnym razie zanieczyszczane będą przewody rurowe za urządzeniem oraz dalsze elementy do uzdatniania i ostatecznie – sam produkt.

Odsysanie zużytego węgla aktywnego powinno się rozpoczynać na króćcu wlotowym. W ten sposób wyklucza się ryzyko opadnięcia nasyconych resztek po stronie wylotu i ponownego zanieczyszczenia sprężonego powietrza.

2. Urządzenie napełniać wstępnie osuszonym węglem aktywnym

Węgiel aktywny pochłania wodę. Dlatego należy on również do grupy środków osuszających. W warunkach wilgotności względnej >30% węgiel w coraz większym stopniu absorbuje parę wodną. Równocześnie zmniejsza się jego zdolność do pochłaniania oleju. Napełnienie urządzenia wstępnie osuszonym węglem aktywnym jest koniecznym warunkiem uzyskania optymalnej wydajności i zawartości oleju resztkowego <0,01 mg/m³.

a) Wstępnie osuszony węgiel aktywny nie tylko przekłada się na niską zawartość oleju resztkowego, lecz jest również ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za stałą jakość sprężonego powietrza. Ponieważ wskutek zastosowania węgla aktywnego bez wstępnego osuszenia zmieniać może się nie tylko zawartość oleju resztkowego, lecz również zawartość wilgoci. W przypadku nieosuszonego lub niedostatecznie osuszonego węgla aktywnego przepływające suche sprężone powietrze znów może zawierać więcej wilgoci wskutek desorpcji, ponieważ sprężone powietrze wchłania wilgoć z węgla.

b) Jedynie stosując wstępnie osuszony węgiel, można zagwarantować, że 100% aktywowanej powierzchni będzie dostępne już na początku i energia nie będzie zużywana w pierwszej kolejności na usuwanie wilgoci.

3. Obchodząc się z węglem, zwracać uwagę na potencjalne ryzyko zanieczyszczenia

W trakcie wymiany węgla aktywnego należy zachowywać bezwzględną czystość. Wymagane jest również, aby personel wykonujący prace nosił rękawice niezawierające węglowodorów. Ponadto pojemniki należy otwierać dopiero na krótko przed napełnieniem adsorberów, aby węgiel nie adsorbował wilgoci z powietrza z otoczenia.

4. Nie stosować elementów do filtrów cząstek zanieczyszczonych olejem

Po stronie wyjściowej adsorberów z węglem aktywnym instalowane muszą być specjalnie oczyszczone filtry cząstek. Filtry takie muszą być montowane bez użycia środków smarowych zawierających węglowodory. Wymianę elementu filtracyjnego należy przeprowadzać z taką samą starannością: do tego niezbędne jest użycie elementu filtracyjnego niezanieczyszczonego olejem i również w tym przypadku montaż musi odbyć się bez stosowania oleju i smaru.

5. Dostateczne oczyszczenie powierzchni zanieczyszczonych olejem

Jeśli dojdzie do całkowitego nasycenia złoża węgla aktywnego, wszystkie powierzchnie mające kontakt ze sprężonym powietrzem oraz znajdujące się dalej przewody rurowe zostaną zanieczyszczone. Oprócz wymiany całej objętości węgla aktywnego konieczne jest oczyszczenie z oleju wszystkich zanieczyszczonych powierzchni.

6. Pozostałe warunki ramowe prawidłowej eksploatacji

 • Wzrost ciśnienia i redukcja ciśnienia nie mogą następować szybciej niż w tempie 1 bar/minutę – ma to zapobiec obciążaniu granulek węgla aktywnego.
  • Równomierny wzrost/równomierna redukcja ciśnienia w kapilarach węgla aktywnego oraz w otoczeniu węgla aktywnego (zapobiega ścieraniu, implozji i eksplozji granulatu węgla aktywnego)
  • Zapobieganie ścieraniu dzięki przepływowi laminarnemu (równomiernemu)
 • Strumień przepływu przez cały czas eksploatacji od pełnego obciążenia 100% do częściowego obciążenia 50%. Obejmuje to również minimalny spadek, np. w porze nocnej lub w weekendy
 • Należy koniecznie przestrzegać dopuszczalnych warunków roboczych.

Kryteria jakości w doborze węgla aktywnego:

BEKO TECHNOLOGIES jest symbolem jakości. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi dostawcami gwarantujemy stałą, wysoką jakość produktów. Regularne spotkania oraz wymiana wiedzy specjalistycznej z producentami naszych adsorbentów jest sytuacją z wynikiem WIN-WIN dla wszystkich stron – zwłaszcza dla naszych klientów.

Nieustanne udoskonalanie produktów pozwoliło na stworzenie węgla aktywnego o idealnych właściwościach:

Cechy oryginalnego węgla aktywnego:

 1. Doskonałe właściwości adsorpcyjne: Dzięki zoptymalizowanemu procesowi aktywacji naszych węgli aktywnych węgle te zawierają wyjątkowo liczne grupy funkcyjne w porach, które potrafią adsorbować cząsteczki oleju.
 2. Większa objętość porów: połączenie wstępnego osuszania i desorpcji jest gwarancją efektywności wynikającej z aktywnej objętości porów na poziomie do 100%.
 3. Optymalna struktura porów, ich liczba i rozkład są odpowiedzialne za powstanie dużej powierzchni wewnętrznej i lepszą zdolność do pochłaniania.
 4. Jednorodna wielkość granulek o walcowym kształcie pozwala uzyskać jednorodną strukturę nasypową, czego efektem jest niższe ciśnienie różnicowe, a co za tym idzie – niższe koszty eksploatacji.
 5. Dobre właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie – cechy, dzięki którym tworzą się minimalne ilości pyłu.
 6. Mniej popiołu i niższa zawartość substancji obcych gwarantują wysoką jakość produkcji i wytrzymałość strukturalną, ponieważ składniki mineralne prowadzą do powstania charakterystyki porowatej.
 7. Stała jakość produkcji dzięki stabilnym relacjom z dostawcami.

A w jaki sposób węgiel aktywny adsorbuje olej ze sprężonego powietrza?

Nasza oferta dla Państwa!

Czy mają Państwo szczególne wymagania? Prosimy o kontakt!

Jako jedyny producent oferujemy kompletne portfolio i elastyczne technologie do oczyszczania sprężonego powietrza z oleju.

Zalety w skrócie:

 • Kompetencje w zakresie produkcji konwerterów katalitycznych, adsorberów z węglem aktywnym i dostosowanych urządzeń do pomiaru par oleju.
 • Bez względu na wielkość strumienia przepływu, wysokość temperatury i ciśnienia, dysponując inżynierią na miarę potrzeb oraz posiadając własne działy projektowe, jesteśmy w stanie realizować projekty stawiające szczególne wymagania i zaproponować najlepsze, indywidualne rozwiązanie.
 • Dzięki doskonałym relacjom z naszymi dostawcami oprócz produktów standardowych możemy oferować gamę specjalnych węgli aktywnych i adsorbentów przeznaczonych do pochłaniania innych substancji szkodliwych.
 • Chętnie doradzimy w zakresie wymiany węgla aktywnego, analizy sprężonego powietrza i utylizacji.
 • Ponad 35 lat doświadczenia w produkcji i znajomość specyfiki branży odzwierciedlone w indywidualnym doradztwie w odpowiedzi na kompleksowe wyzwania.

Skontaktuj się z nami już teraz i korzystaj z porad!