Bezolejowe sprężone powietrze: BEKOKAT - najnowsza generacja

W wielu szczególnie wrażliwych zastosowaniach wymagane jest sprężone powietrze o najwyższej jakości. Właśnie w takich przypadkach stosowany jest konwerter katalityczny BEKOKAT dostarczający bezolejowe sprężone powietrze – bez znaczenia czy jest ono generowane przez sprężarki olejowe czy bezolejowe (również tzw. „sprężarki bezolejowe” nie dostarczają całkowicie bezolejowego sprężonego powietrza).

Producent konwerterów BEKOKAT, firma BEKO TECHNOLOGIES, prezentuje obecnie najnowszą generację konwerterów katalitycznych. Dzięki nowemu systemowi sterowania BEKOKAT jest jeszcze bardziej inteligentny i może być podłączony np. do wewnętrznego systemu wizualizacji w zakładzie. Ponadto zoptymalizowano wydajność i ujednolicono zewnętrzną konstrukcję konwertera.

Inteligentne sterowanie i zoptymalizowana konstrukcja

Nowa generacja BEKOKAT wyposażona jest w programowalny sterownik z wyświetlaczem tekstowym i protokołem Modbus. Wszystkie dane rejestrowane w konwerterze BEKOKAT mogą być przesyłane do dyspozytorni lub rejestratora danych, co zapewnia użytkownikom przejrzystość procesów, a tym samym możliwość optymalizacji stacji sprężonego powietrza. W każdej chwili można odczytać ważne informacje eksploatacyjne, takie jak godziny pracy, temperatury reaktora i systemu grzewczego lub termin następnego przeglądu.

Udoskonalona została również sama konstrukcja konwertera. Poprzez optymalizację poszczególnych komponentów zminimalizowano straty ciśnienia. Ponadto zbiorniki ciśnieniowe zostały tak przeprojektowane, aby przepływ sprężonego powietrza przez złoże katalizatora był jeszcze bardziej równomierny. Zintegrowany odzysk ciepła, krótki czas nagrzewania, jak również ekonomiczna praca w trybie „bez obciążenia” i niskie wymagania konserwacyjne utrzymują koszty eksploatacji na niskim poziomie.

Konwertery BEKOKAT otrzymały również zewnętrzny lifting. Poprzez odnowienie zewnętrznej konstrukcji urządzeń uzyskano jednolity wygląd wszystkich modeli BEKOKAT.

BEKOKAT = bezolejowe i sterylne sprężone powietrze

W wrażliwych zastosowaniach, na przykład w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, samochodowym lub elektronicznym, konwencjonalne uzdatnianie sprężonego powietrza, tzn. odfiltrowanie zanieczyszczeń i jego osuszenie, jest często niewystarczające. Konwerter BEKOKAT umożliwia natomiast uzyskanie stałej, bezolejowej i sterylnej jakości sprężonego powietrza, zgodnie z normą ISO 8573-1, klasa 1 lub lepsza.

BEKOKAT firmy BEKO TECHNOLOGIES - z certyfikatem niezależnego instytutu „TÜV” - całkowicie przekształca w procesie utleniania węglowodory w dwutlenek węgla i wodę. Zawartość resztkowych par oleju w sprężonym powietrzu za katalizatorem jest na granicy mierzalności i może zawierać maksymalnie 0,003 miligramów par oleju na metr sześcienny. Powstający w procesie katalizy kondensat wodny jest również bezolejowy i może być odprowadzany bezpośrednio do kanalizacji.

Na wydajność konwertera BEKOKAT nie ma wpływu temperatura otoczenia, czy inne parametry sprężonego powietrza, takie jak temperatura wlotowa, wilgotność względna lub zawartość oleju. BEKOKAT zapewnia także pełną efektywność pracy pod częściowym obciążeniem w zakresie od 100 % do 20 % przepływu nominalnego. Zastosowany w reaktorze granulat (materiał rozszczepiający) ma żywotność ponad 20 000 godzin eksploatacji. BEKO TECHNOLOGIES oferuje BEKOKAT w sześciu wielkościach o wydajności do 20 m³/min..

Również już zainstalowane sprężarki olejowe lub bezolejowe mogą być łatwo i szybko doposażone systemem BEKOKAT. W zależności od lokalnych wymagań BEKOKAT może być instalowany w centralnej stacji uzdatniania sprężonego powietrza, dostarczając bezolejowe powietrze dla całej instalacji lub w punktach końcowych, w których wymagane jest bezolejowe sprężone powietrze.

Więcej na temat nowego konwertera BEKOKAT można znaleźć tutaj!