Wpływ zmiany przepisów o F-gazach na osuszacze ziębnicze

Zmiany klimatyczne są dominującym zagadnieniem politycznym, które dotyczy całej ludności naszej planety. Rozporządzenie w sprawie gazów F zostało przyjęte przez Unię Europejską (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W związku z zakazem stosowania czynnika chłodniczego R404a od 2020 roku, a także zakazem instalacji chłodniczych z ładunkiem czynnika chłodniczego wynoszącym ponad 40 ton ekwiwalentu CO2 , europejski rynek sprężonego powietrza jest zmuszony zająć się tą kwestią.