Wszystko do uzdatniania sprężonego powietrza od jednego dostawy

Prawie żaden obszar zastosowania sprężonego powietrza nie pokrywa się z innym. I każdy stawia całkiem indywidualne wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza, która powstaje na drodze od wytwornicy sprężonego powietrza do miejsca zastosowania. I tutaj wkraczamy my! Od ponad trzydziestu lat BEKO TECHNOLOGIES jest firmą oferującą wydajne urządzenia techniki sprężonego powietrza i gazów pod ciśnieniem, testowane na całym świecie. Firmą produkującą produkty, systemy i prezentującą rozwiązania, spełniające wymagania w zakresie jakości, stawiane przez naszych klientów. Dodatkowo zapewniającą efektywność naszych systemów. Od układów filtrowania i osuszania poprzez technikę kondensacji aż po przyrządy do kontroli i pomiaru jakości. Od systemów wykorzystujących niewielkie ilości sprężonego powietrza aż po wymagające rozwiązania technologii procesów. Jako jedyny oferent na rynku udostępniamy szeroką gamę komponentów wykorzystywanych w łańcuchu procesów przetwarzania. Produkujemy i stosujemy jedynie produkty, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Jednocześnie doskonale dopasowujemy je do siebie, dzięki czemu z takiego połączenia powstaje rozwiązanie zapewniające wyższą wydajność!

Technika sprężonego powietrza i sprężonych gazów

Bogate portfolio produktów, kilkudziesięcioletnie doświadczenie niezależnego przedsiębiorstwa zarządzanego przez właścicieli oraz przemyślane usługi są gwarancją innowacyjnych, ukierunkowanych na potrzeby klientów, wydajnych i ekologicznych rozwiązań. Tutaj można znaleźć wszystkie komponenty i systemy w zakresie zoptymalizowanej techniki sprężonego powietrza i sprężonych gazów stosowane w całym rozwiązaniu do uzdatniania sprężonego powietrza.

Technika kondensatu

W całym łańcuchu uzdatniania sprężonego powietrza powstaje kondensat, który ma bardzo duży wpływ na jakość i ekonomiczność sprężonego powietrza. Po niezawodnym i wydajnym odprowadzeniu kondensatu przez dren z elektroniczną regulacją poziomu BEKOMAT następuje ekologiczne i prawidłowe uzdatnianie sprężonego powietrza za pomocą urządzenia ÖWAMAT lub BEKOSPLIT.

Dowiedz się więcej...

Filtracja sprężonego powietrza

Na koszty energii instalacji sprężonego powietrza istotny wpływ ma spadek ciśnienia podczas filtracji sprężonego powietrza. Aby utrzymać wymagane ciśnienie robocze, spadek ten musi być kompensowany przez odpowiednio wyższą wydajność sprężarki. Konsekwencja: wyższe zapotrzebowanie na energię, przedwczesne zużycie sprężarki, a przez to wyższe koszty. Lepsze rozwiązanie: filtr sprężonego powietrza CLEARPOINT firmy BEKO TECHNOLOGIES.

Dowiedz się więcej...

Osuszanie sprężonego powietrza

Wilgotne sprężone powietrze prowadzi do powstania korozji w narzędziach pneumatycznych. Przede wszystkim tam, gdzie dochodzi do kontaktu z produktami końcowymi, zanieczyszczenie spowodowane przez wilgoć i pogorszenie jakości stanowią duże ryzyko w całym procesie produkcji. Dzięki osuszaczom sprężonego powietrza DRYPOINT i EVERDRY można w ekonomiczny sposób zagwarantować prawidłowy przebieg procesów.

Dowiedz się więcej...

Technika pomiarowa sprężonego powietrza

Negatywny wypływ na jakość sprężonego powietrza ma głównie zanieczyszczenie cząstkami (wielkość i gęstość), wodą resztkową (DTP) i olejem resztkowym (aerozole i pary węglowodorów). Czynniki te mają bezpośredni wpływ na produkty końcowe, a co za tym idzie – na bezpieczeństwo odbiorników. Przyrządy z zakresu techniki pomiarowej METPOINT są narzędziami do monitorowania i oceny w ramach zarządzania jakością i energią.

Dowiedz się więcej...

Technika procesowa ze sprężonym powietrzem

Jakość i ekonomiczność odgrywają ważną rolę również w innych obszarach techniki procesowej. Krótkie cykle można uzyskać dzięki chłodzeniu sprężonego powietrza przez BEKOBLIZZ LC, natomiast konwerter katalityczny BEKOKAT zapewni przez cały czas bezolejowe sprężone powietrze.

Dowiedz się więcej ...

Tematy, które również mogą Państwa zainteresować:

Usługi

Obszerne portfolio usług zapewnia naszym klientom cenne korzyści dodatkowe.

Dowiedz się więcej ...

Rozwiązania indywidualne

Odpowiednie rozwiązanie dla zastosowań klientów jest tak indywidualne, jak sami klienci.

Dowiedz się więcej ...

Know-How

Warto skorzystać z naszej wiedzy obejmującej wszystkie obszary techniki sprężonego powietrza.

Dowiedz się więcej ...