Wartości i wizja

Wartości kierownictwa naszej firmy charakteryzuje szacunek, tolerancja, solidarność, skromność oraz otwarty i nowoczesny, a mimo to przywiązany do tradycji dialog.

Z tego względu etyczne i trwałe działania, odpowiedzialność społeczną, wiarygodność i integralność postrzegamy jako nieodzowne podstawy i kryteria naszej wspólnej pracy w takim samym stopniu, jak ekonomiczność, świadomość kosztową, ciągłość, uczciwość i profesjonalizm.

Najważniejsze cele kierownictwa naszej firmy to:

  • Utrzymanie niezależności przedsiębiorstwa jako firmy rodzinnej
  • Tworzenie wartości zarówno dla pracowników, jak również społeczeństwa i środowiska
  • Zapewnienie zdrowego i trwałego wzrostu
  • Obcowanie z historią i tradycjami

Te wartości i cele znajdują odzwierciedlenie w naszej filozofii firmy, wizji i strategii przedsiębiorstwa.

Środowisko

Gospodarowanie zasobami

Zrównoważone angażowanie ludzi, materiałów i energii

Nasza działalność pomaga nam efektywniej wykorzystywać zasoby i lepiej chronić środowisko. Chodzi nam tutaj o tworzenie wewnętrznych systemów i warunków pracy we wszystkich obszarach (produkcja, logistyka), które umożliwiają efektywne wykorzystanie wolnych mocy, materiałów i energii, dzięki czemu długofalowo i trwale sprzyjają ochronie środowiska. Na etapie rozwoju produktów i rozwiązań najwyższą wartość przywiązujemy do wykorzystania materiałów, efektywności, odpadów i zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktów.


Niezależność

Rentowny, dynamiczny i trwały wzrost

Niezależności oznacza dla nas w pierwszym rzędzie utrzymanie charakteru BEKO TECHNOLOGIES jako firmy zarządzanej rodzinnie i decydującej o samej sobie. Dlatego nie możemy dopuszczać do zależności od pojedynczych klientów, grup klientów lub całych branż, a ponadto zależy nam na stałym, zdrowym i kompleksowym rozwoju.


Pracownicy

Zaangażowanie społeczne

Projekty społeczne we wszystkich oddziałach

Zaangażowanie społeczne jest na stałe zakorzenione w historii firmy oraz w wartościach BEKO TECHNOLOGIES. Obejmuje ono między innymi konkretne działania na miejscu, które uwzględniają lokalne potrzeby oddziałów i łagodzą biedę oraz cierpienie ludzi i są w stanie uczynić ich życie lepszym.


Ukierunkowanie na pracowników

Kultura korporacyjna

Naszym pracownikom oferujemy warunki pracy, w których mogą się rozwijać i dobrze czuć. Od naszych pracowników oczekujemy świadomej odpowiedzialności, zorientowania na cele oraz motywacji. Wspieramy ich w działaniach, ponieważ nasi pracownicy są źródłem, motorem i gwarantem naszego sukcesu.

Nasza kultura przedsiębiorstwa buduje zaufanie we współpracę między wszystkimi pracownikami poprzez wspieranie wiarygodności, szacunku i uczciwości oraz rozwijanie poczucia dumy i ducha pracy zespołowej.


Klienci

Silny partner

Współpraca oparta na wartościach

Współpraca oznacza dla nas wzajemne umacnianie w pełnym zaufania partnerstwie w obu kierunkach – z dostawcami oraz z klientami – w uczciwej sytuacji win-win. Niezawodność, kompetencje i jakość BEKO TECHNOLOGIES stanowią tutaj podstawę decyzji naszych partnerów i ich opinii, że firma BEKO TECHNOLOGIES jest dla nich lepsza niż inne.


Lider technologiczny

Cechy wyróżniające i innowacje

Prawdziwe cechy wyróżniające i innowacje, nie tylko w przypadku produktów, lecz również w przypadku kompletnych rozwiązań systemowych i usług czynią z nas lidera technologicznego. Począwszy od całego portfolio i poprzez nasze kompetencje aż po prezentację i ogólne podejście do klienta/partnera.

Dla nas tutaj ujęte jest również przywództwo jakościowe jako wyraz niezawodności produktów, ogólnego rozwiązania w ramach oferty systemowej lub rozwiązania problemu klienta.


Tematy, które również mogą Państwa zainteresować

Zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne

Jako firma rodzinna wiemy, co jest możliwe, gdy można liczyć na pomoc drugiej osoby, oraz jesteśmy świadomi tego, że następne pokolenia mają szanse na przyszłość tylko pod warunkiem że im te szanse otworzymy.

Czytaj dalej...
Kariera

Będąc firmą rodzinną rozwijającą się w ponadprzeciętnym tempie, poszukujemy osób gotowych do pełnego zaangażowania i podążania nowymi drogami.

Czytaj dalej...
Historia

Wszystko zaczęło się w 1982 roku w małym garażu na tyłach pewnego domu w Düsseldorfie, w Niemczech. Po wielu eksperymentach z zastosowaniem prostych środków Berthold Koch skonstruował pierwszy dren kondensatu z elektronicznym sterowaniem zależnym od poziomu kondensatu: przełomowy BEKOMAT.

Czytaj dalej...
Zarządzanie jakością

Wysokie wymagania jakościowe rynku spełniamy poprzez wysoki standard jakości realizowany przez wszystkich pracowników, najnowocześniejsze komponenty oraz szczegółowe kontrole produktów.

Czytaj dalej...