Zastosowania sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest wykorzystywane w niemal każdej branży do różnych celów. Może to być powietrze sterujące do koordynowania urządzeń, powietrze transportowe do transportu materiałów sypkich lub powietrze procesowe do napełniania opakowań – to tylko kilka obszarów zastosowań.

Wiele możliwości zastosowania sprężonego powietrza wymaga dokładnej znajomości procesów. Doradzamy w zakresie dostosowania instalacji sprężonego powietrza do indywidualnych wymagań, pomagając równocześnie monitorować ekonomikę i bezpieczeństwo eksploatacji źródła sprężonego powietrza.

Kliknij poniższe kategorie, aby dowiedzieć się więcej o różnych obszarach zastosowań.

Obszary zastosowań

Powietrze transportowe

W procesach produkcji w różnych gałęziach przemysłu surowce muszą być ładowane i wyładowywane, wyroby pośrednie i końcowe transportowane między maszynami i urządzeniami.

Dowiedz się więcej...


Powietrze sterujące

Sprężone powietrze jako powietrze sterujące zajmuje stałe miejsce w zakładach produkcyjnych i dzisiaj nie można sobie wyobrazić, że mogłoby być inaczej. Istnieje wiele rozwiązań pneumatycznych wymagających sterowania pneumatycznego.

Dowiedz się więcej...


Powietrze procesowe

Jeśli sprężone powietrze jest włączone jako medium procesowe w określone procesy, mówimy tutaj o powietrzu procesowym. Podczas produkcji ma ono bezpośredni kontakt z produktami.

Dowiedz się więcej...


Powietrze sterylne

Sterylne sprężone powietrze może być wykorzystywane jako powietrze transportowe lub sterujące. Jego nazwa odwołuje się do jego cechy – stosowane sprężone powietrze jest sterylne, a więc pozbawione namnażających się drobnoustrojów.

Dowiedz się więcej...


Powietrze do oddychania

W przypadku wentylacji ludzi obowiązują oczywiście najwyższe kryteria czystości, które wymagają ciągłego i niezawodnego monitoringu jakości.

Dowiedz się więcej...Referencje – zastosowania

Utrudnione uzdatnianie sprężonego powietrza w produkcji cementu

Cement i woda to podobnie kontrowersyjna para jak olej i ogień – w każdym razie wówczas, gdy oba składniki zostaną połączone w sposób niekontrolowany. Zapobieganie takim reakcjom jest nie lada wyzwaniem szczególnie podczas produkcji cementu.

dowiedz się więcej…
Uzdatnianie sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym

Blisko 150 ton surowców w proszku do preparatów mleko-zastępczych jest codziennie transportowane w cysternach w holenderskim przedsiębiorstwie Nukamel. Zadanie medium transportowego pełni sprężone powietrze o niskim ciśnieniu.

dowiedz się więcej…
Duży plus w kontekście bezpieczeństwa procesów w przemyśle farmaceutycznym

W przemyśle farmaceutycznym jakość sprężonego powietrze odgrywa decydującą rolę. Zanieczyszczenia lub skażenia leków olejem pochodzącym ze sprężonego powietrza szybko mogą mieć fatalnie skutki.

dowiedz się więcej…
Osuszanie sprężonego powietrza w produkcji wapna

Wyobraźmy sobie pewien rodzaj poczty pneumatycznej w formacie XXL; na zasadzie przepływu tłokowego w zakładzie wapienniczym firmy H. Oetelshofen GmbH & Co. KG transportuje się mączkę wapienną z punktów produkcji do silosów magazynowych.

dowiedz się więcej…