Zastosowania sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest wykorzystywane w niemal każdej branży do różnych celów. Może to być powietrze sterujące do koordynowania urządzeń, powietrze transportowe do transportu materiałów sypkich lub powietrze procesowe do napełniania opakowań – to tylko kilka obszarów zastosowań.

Wiele możliwości zastosowania sprężonego powietrza wymaga dokładnej znajomości procesów. Doradzamy w zakresie dostosowania instalacji sprężonego powietrza do indywidualnych wymagań, pomagając równocześnie monitorować ekonomikę i bezpieczeństwo eksploatacji źródła sprężonego powietrza.

Kliknij poniższe kategorie, aby dowiedzieć się więcej o różnych obszarach zastosowań.

Obszary zastosowań

Powietrze transportowe

W procesach produkcji w różnych gałęziach przemysłu surowce muszą być ładowane i wyładowywane, wyroby pośrednie i końcowe transportowane między maszynami i urządzeniami.

Dowiedz się więcej...


Powietrze sterujące

Sprężone powietrze jako powietrze sterujące zajmuje stałe miejsce w zakładach produkcyjnych i dzisiaj nie można sobie wyobrazić, że mogłoby być inaczej. Istnieje wiele rozwiązań pneumatycznych wymagających sterowania pneumatycznego.

Dowiedz się więcej...


Powietrze procesowe

Jeśli sprężone powietrze jest włączone jako medium procesowe w określone procesy, mówimy tutaj o powietrzu procesowym. Podczas produkcji ma ono bezpośredni kontakt z produktami.

Dowiedz się więcej...


Powietrze sterylne

Sterylne sprężone powietrze może być wykorzystywane jako powietrze transportowe lub sterujące. Jego nazwa odwołuje się do jego cechy – stosowane sprężone powietrze jest sterylne, a więc pozbawione namnażających się drobnoustrojów.

Dowiedz się więcej...


Powietrze do oddychania

W przypadku wentylacji ludzi obowiązują oczywiście najwyższe kryteria czystości, które wymagają ciągłego i niezawodnego monitoringu jakości.

Dowiedz się więcej...References – Applications

Compressed air treatment in cement production

Ghacem is producing cement in Ghana since 1967 and uses purificated and dried compressed air for the manufacturing process generated by DRYPOINT RA. As conveying air for the required raw materials and as control air for pumps and control systems of the machines.

Read more...
Air processing in the food industry

Approximately 150 tonnes of powdered raw materials for milk replacers must be transported daily from the tanker trucks in silos to Nukamel. As a transport medium low compressed air is utilized as conveying air. If it contains too much moisture, the clumping threatens.

Read more...
METPOINT OCV at Pfizer

Pfizer in Freiburg uses compressed air as process and breathing air. The compressed air comes into direct product contact and is used to supply air to employees in specialized areas for breathing. Constant monitoring is particularly important to Pfizer here.

Read more...
Grafting for lime production

The company H. Oetelshofen GmbH & Co. KG transports limestone powder by conveying air in their factory through pipelines. The air is dried by an EVERDRY adsorption dryer by BEKO TECHNOLOGIES and prevents clumping in the pipe.

Read more...