Powietrze procesowe

Jeśli sprężone powietrze jest włączone bezpośrednio jako medium procesowe w określone procesy, mówimy tutaj o tak zwanym powietrzu procesowym. W ramach procesów produkcji dociera ono bezpośrednio do produktów i musi spełniać odpowiednio wysokie kryteria jakości i czystości. Wytyczne danej branży, klasy jakości wg ISO 8573-1 oraz zalecenia Związku Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń Przemysłowych (VDMA) opisują klasy jakości, które muszą być spełnione.

Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje powietrze procesowe np. do produkcji i pakowania tabletek. W zależności od etapu produkcji sprężone powietrze musi być suche, wolne od drobnoustrojów, a niekiedy nawet sterylne. Również w przemyśle spożywczym przywiązuje się szczególną uwagę do czystości (brak oleju) i jałowości powietrza procesowego, dlatego w przypadku bezpośredniego kontaktu z produktem do uzdatniania sprężonego powietrza stosowane są dodatkowe filtry sterylne. I tak sprężone powietrze jest wykorzystywane na przykład do spryskiwania lub zdmuchiwania środków spożywczych lub ich transportu. W ramach obróbki powierzchni sprężone powietrze jest stosowane jako powietrze procesowe najwyższej jakości: podczas lakierowania – jednego z najdroższych procesów zużywającego najwięcej energii – fundamentalne znaczenie ma eliminacja tak zwanych substancji zakłócających nakładanie lakieru (PWIS = Paint-Wetting Impairment Substances).

Powietrze procesowe w różnych branżach:

Branża samochodowa

Produkcja żywności

References – Applications

Quality standards in coupling production

Absolutely oil-free and dry compressed air is needed by Flender in Mussum. Particularly in complex coupling production, the air must meet all the requirements of every application of process air to barrier air.

Read more...
Czyszczenie powierzchni w HELLA KGaA Hueck & Co.

W celu wykonania wrażliwych komponentów szczególnie ważne jest czyszczenie powierzchni w firmie HELLA KGaA Hueck & Co. Sprężone powietrze jest oczyszczane przez BEKOKAT i wykorzystywane jako powietrze procesowe do usuwania brudu i pyłu.

Dowiedz się więcej ...
Compressed air in direct food contact with MEGGLE

Powdered lactose is pumped through pipes at Meggle AG using compressed air. The utilized conveying air has to be absolutely dry and oil-free in order to prevent clumping. This is guaranteed by EVERDRY adsorption dryers and activated carbon adsorbers from BEKO TECHNOLOGIES.

Read more...
Oil and germ free for medicine

In the pharmaceutical industry, oil and germ-free compressed air is particularly important. Nycomed relies on CLEARPOINT compressed air filters and BEKOKAT. Process air is used to clean packaging and control valves with control air.

Read more...
Optimising the compressed air system

Optimising “quality, health, environment and energy consumption” has always been Umbria Filler's guiding principle and, in recent years, they have implemented several measures for environmentally friendly and energy-efficient production.

Read more...

Dalsze gałęzie