Powietrze sterylne

Sterylne sprężone powietrze może być wykorzystywane zarówno w procesach, jak również w funkcji powietrza transportowego i sterującego. Jego nazwa odwołuje się do jego cechy – stosowane sprężone powietrze musi być sterylne. A więc pozbawione namnażających się drobnoustrojów.

To wymaganie obowiązuje wszędzie tam, gdzie zakładowe wymogi higieniczne są szczególnie wysokie. Jest to przede wszystkim przemysł spożywczy i przemysł używek, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, opakowaniowy i technika medyczna. Powodem tego jest w wielu obszarach ryzyko pogorszenia jakości produktu spowodowane przez bakterie, wirusy, olej, wodę i pył, które ostatecznie mogą doprowadzić do problemów zdrowotnych u odbiorców końcowych. Do wytwarzania sterylnego sprężonego powietrza przeważnie stosuje się filtry sterylne. Aby filtry sterylne pozostały sterylne, należy sterylizować je w regularnych odstępach czasowych za pomocą pary nasyconej. Inną możliwością jest katalityczne oczyszczanie sprężonego powietrza.

Utrzymywanie i kontrola sterylności sprężonego powietrza są ważne w kontekście bezpieczeństwa procesu, ponieważ utrata sterylności może doprowadzić do pogorszenia jakości produktu, konieczności wycofania produktów ze sprzedaży, a w konsekwencji – do szkód u odbiorców końcowych i pogorszenia reputacji przedsiębiorstwa. Wiąże się to również ze stratami finansowymi.

Powietrze sterylne w różnych branżach:

Technika medyczna

Produkcja żywności

Referencje – zastosowania

Quality standards in coupling production

Absolutely oil-free and dry compressed air is needed by Flender in Mussum. Particularly in complex coupling production, the air must meet all the requirements of every application of process air to barrier air.

Read more...
Czyszczenie powierzchni w HELLA KGaA Hueck & Co.

W celu wykonania wrażliwych komponentów szczególnie ważne jest czyszczenie powierzchni w firmie HELLA KGaA Hueck & Co. Sprężone powietrze jest oczyszczane przez BEKOKAT i wykorzystywane jako powietrze procesowe do usuwania brudu i pyłu.

Dowiedz się więcej...
Obróbka sprężonego powietrza w przemyśle napojów

Ze względu na bardzo restrykcyjne przepisy w przemyśle spożywczym RheinfelsQuelle H. Hövelmann GmbH & Co. KG używa BEKOKAT do produkcji całkowicie pozbawionego oleju sprężonego powietrza, zwłaszcza, że powietrze jako powietrze procesowe wchodzi w bezpośredni kontakt z żywnością.

Dowiedz się więcej...
Oil and germ free for medicine

In the pharmaceutical industry, oil and germ-free compressed air is particularly important. Nycomed relies on CLEARPOINT compressed air filters and BEKOKAT. With compressed air, process air is used to clean packaging and control valves with control air.

Read more...

Dalsze gałęzie