Powietrze transportowe

W procesach produkcji w różnych gałęziach przemysłu surowce muszą być ładowane i wyładowywane, wyroby pośrednie i końcowe transportowane między maszynami i urządzeniami. Jeśli do transportu wykorzystywane jest sprężone powietrze, wówczas jest to powietrze transportowe. Ponieważ jest ono często zintegrowane w ramach procesu, częściowo nazywane jest również powietrzem procesowym.

Przykładem obszaru zastosowań powietrza transportowego jest transport materiałów sypkich, ponieważ takie materiały są często transportowane pneumatycznie poprzez tłoczenie lub zasysanie. W zależności od rodzaju materiału sypkiego i dalszego przetwarzania określane są wymagania stawiane jakości sprężonego powietrza. Często przetwarzane są substancje w proszku lub substancje ziarniste, które mają właściwości higroskopijne (przyciągają wodę). Jeśli sprężone powietrze wykorzystywane jako medium transportowe nie będzie dostatecznie suche, może to doprowadzić do zbrylaniu materiału. Transport z pomocą sprężonego powietrza odbywa się w zamkniętych rurach, co jest niewątpliwą zaletą, ponieważ nie dochodzi do pylenia. Ponadto systemy pneumatyczne są elastyczne i wymagają mniej czynności konserwacyjnych.

Oprócz tego produkty odrywają się pod wpływem sprężonego powietrza od powierzchni transportowej. Powstaje tak zwane łożysko powietrzne. Zaletą jest precyzja, np. brak efektu drgań ciernych, oraz ruch bez tarcia. Dlatego aerostatyczne łożyska powietrzne znajdują zastosowanie w ustawianiu i poruszaniu elementami, np. w maszynach pomiarowych (np. reometr), a ponadto służą również do nieskomplikowanego transportu ciężkich ładunków.

Referencje

Zastosowania

Utrudnione uzdatnianie sprężonego powietrza w produkcji cementu

Cement i woda to podobnie kontrowersyjna para jak olej i ogień – w każdym razie wówczas, gdy oba składniki zostaną połączone w sposób niekontrolowany. Zapobieganie takim reakcjom jest nie lada wyzwaniem szczególnie podczas produkcji cementu.

dowiedz się więcej…

Uzdatnianie sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym

Blisko 150 ton surowców w proszku do preparatów mleko-zastępczych jest codziennie transportowane w cysternach w holenderskim przedsiębiorstwie Nukamel. Zadanie medium transportowego pełni sprężone powietrze o niskim ciśnieniu.

dowiedz się więcej…

Bezpieczeństwa procesów w przemyśle farmaceutycznym

W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu produkcji zakład produkcyjny firmy Pfizer we Freiburgu stawia na stałą kontrolę jakości sprężonego powietrza za pomocą urządzenia do monitorowania oleju resztkowego METPOINT OCV.

dowiedz się więcej…

Osuszanie sprężonego powietrza w produkcji wapnaon

Wyobraźmy sobie pewien rodzaj poczty pneumatycznej w formacie XXL; na zasadzie przepływu tłokowego w zakładzie wapienniczym firmy H. Oetelshofen GmbH & Co. KG transportuje się mączkę wapienną z punktów produkcji do silosów magazynowych.

dowiedz się więcej…
Formularz kontaktowy
Telefon: +48 22 314 75 40
Telefon zwrotny
Kontakt