Powietrze transportowe

W procesach produkcji w różnych gałęziach przemysłu surowce muszą być ładowane i wyładowywane, wyroby pośrednie i końcowe transportowane między maszynami i urządzeniami. Jeśli do transportu wykorzystywane jest sprężone powietrze, wówczas jest to powietrze transportowe. Ponieważ jest ono często zintegrowane w ramach procesu, częściowo nazywane jest również powietrzem procesowym.

Przykładem obszaru zastosowań powietrza transportowego jest transport materiałów sypkich, ponieważ takie materiały są często transportowane pneumatycznie poprzez tłoczenie lub zasysanie. W zależności od rodzaju materiału sypkiego i dalszego przetwarzania określane są wymagania stawiane jakości sprężonego powietrza. Często przetwarzane są substancje w proszku lub substancje ziarniste, które mają właściwości higroskopijne (przyciągają wodę). Jeśli sprężone powietrze wykorzystywane jako medium transportowe nie będzie dostatecznie suche, może to doprowadzić do zbrylaniu materiału. Transport z pomocą sprężonego powietrza odbywa się w zamkniętych rurach, co jest niewątpliwą zaletą, ponieważ nie dochodzi do pylenia. Ponadto systemy pneumatyczne są elastyczne i wymagają mniej czynności konserwacyjnych.

Oprócz tego produkty odrywają się pod wpływem sprężonego powietrza od powierzchni transportowej. Powstaje tak zwane łożysko powietrzne. Zaletą jest precyzja, np. brak efektu drgań ciernych, oraz ruch bez tarcia. Dlatego aerostatyczne łożyska powietrzne znajdują zastosowanie w ustawianiu i poruszaniu elementami, np. w maszynach pomiarowych (np. reometr), a ponadto służą również do nieskomplikowanego transportu ciężkich ładunków.

Powietrze transportowe w różnych branżach:

References – Applications

Compressed air treatment in cement production

Ghacem is producing cement in Ghana since 1967 and uses purificated and dried compressed air for the manufacturing process generated by DRYPOINT RA. As conveying air for the required raw materials and as control air for pumps and control systems of the machines.

Read more...
Compressed air for powdery raw materials

Approximately 150 tonnes of powdered raw materials for milk replacers must be transported daily from the tanker trucks in silos to Nukamel. As a transport medium low compressed air is utilized as conveying air. If it contains too much moisture, the clumping threatens.

Read more...
METPOINT OCV at Pfizer

Pfizer in Freiburg uses compressed air as process and breathing air. The compressed air comes into direct product contact and is used to supply air to employees in specialized areas for breathing. Constant monitoring is particularly important to Pfizer here.

Read more...
Grafting for lime production

The company H. Oetelshofen GmbH & Co. KG transports limestone powder by conveying air in their factory through pipelines. The air is dried by an EVERDRY adsorption dryer by BEKO TECHNOLOGIES and prevents clumping in the pipe.

Read more...

Dalsze gałęzie