Air Audit

Optymalizacja instalacji i Air Audit

Dokładne wartości pomiarowe w nowoczesnej technice produkcyjnej są nieodłączną jej częścią – to ważne parametry pozwalające na określenie wydajności instalacji sprężonego powietrza. Ponieważ sterować można tylko tym, co można zmierzyć.

W niemal każdej stacji sprężonego powietrza tkwi ogromny potencjał optymalizacji. Nasze pomiary pozwalają go odkryć. Wyniki naszych pomiarów stanowią podstawę działań optymalizacyjnych zmierzających do wyeliminowania niepożądanych wahań w procesie przygotowania sprężonego powietrza. 

Oprócz bezpieczeństwa technicznego optymalizacja oznacza dla użytkownika również ogromne oszczędności i jest odczuwalna bezpośrednio w wyniku operacyjnym. I tak na przykład ubytki wskutek nieszczelności rzędu 30% nie są rzadkością. Fachowa lokalizacja nieszczelności zwraca się w krótkim czasie.

Korzyści

Efektywność
 • Ustalenie potrzebnej i rzeczywistej jakości sprężonego powietrza
 • Wykazanie potencjału optymalizacji

Ekonomika
 • Zmniejszenie zużycia energii i sprężonego powietrza

Kompleksowość
 • Kompleksowa dokumentacja wartości pomiarowych
 • Pomiar, analiza i wymiana materiałów eksploatacyjnych

Total Air Audit

Nasz serwis oferuje Total Air Audit, który oprócz parametrów o bezpośrednim znaczeniu dla sprężonego powietrza analizuje również efektywność energetyczną. Total Air Audit składa się z modułu podstawowego Air Audit Standard i modułu do pomiaru zużycia energii. 

W module podstawowym Air Audit Standard, który można również wykupić osobno, mierzone są następujące parametry sprężonego powietrza:

 • pomiar strumienia przepływu
 • pomiar ciśnieniowego punktu rosy
 • pomiar cząstek
 • pomiar zawartości oleju resztkowego w postaci pary w sprężonym powietrzu do 16 barów [nadc.]
 • pomiar stężenia aerozoli/par oleju
 • pomiar ciśnienia

W zakresie Total Air Audit dodatkowo przyglądamy się zużyciu energii, przeprowadzając następujące pomiary:

 • pomiar poboru prądu/zużycia energii
 • lokalizacja nieszczelności

Wartości pomiarowe zebrane w ramach Total Air Audit pozwalają spełnić wymagania wynikające z wytycznych dotyczących zapewnienia jakości w produkcji bądź branży. Dodatkowo dane można wykorzystać do optymalizacji stacji sprężonego powietrza i jej efektywności energetycznej.

Usługa analizy

Regularne analizy zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak adsorbenty lub węgiel aktywny, pozwalają trwale utrzymać wydajności posiadanej stacji sprężonego powietrza. Adsorbent w osuszaczach adsorpcyjnych oraz węgiel aktywny w adsorberach z węglem aktywnym w instalacji uzdatniania sprężonego powietrza polegają zużyciu. Przychodzi czas, w którym przestają one pełnić swoją funkcję.

Chcąc określić to zużycie i w razie potrzeby w odpowiednim czasie zainicjować wymianę, oferujemy analizy zużycia adsorbentów i węgla aktywnego.

Kondensat sprężonego powietrza może występować w postaci dyspersyjnej lub zemulgowanej. Aby zidentyfikować rodzaj kondensatu i wyznaczyć odpowiednią technikę uzdatniania, przeprowadzamy w naszym laboratorium analizy kondensatu. Jedynie prawidłowe uzdatnianie pozwala uniknąć konsekwencji prawnych i ekologicznych.