This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Stlačený vzduch

Stlačený vzduch se vyrábí kompresí z okolního vzduchu a v průmyslové oblasti je zdrojem energie pro pohon strojů a médiem pro různé procesy. Řadu příkladů najdete zde ve způsobech použití a řešeních pro jednotlivá průmyslová odvětví.

Okolní vzduch se skládá z plynné směsi (78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % dalších plynů). Za normálních okolností člověk vzduch ve svém okolí nevnímá. Vzduch nelze vidět ani cítit a nemá žádnou chuť. Člověk může vzduch vnímat jen, pokud došlo k jeho „kontaminaci“ částicemi, aerosoly, vlhkostí a dalšími nečistotami. Právě tyto nežádoucí složky je nutno odstranit nebo výrazně snížit jejich množství a právě ony způsobují nevyhnutelnost úpravy stlačeného vzduchu.

Úprava stlačeného vzduchu

Úprava zahrnuje: chlazení, filtraci, vysoušení, odvod kondenzátu. Ačkoli je vzduch jako energetické médium téměř po celém světě neomezeně k dispozici, jeho kvalita není všude stejná. Vzduch se liší v různých klimatických zónách na základě různých fyzikálních vlivů (např. vlhkost, znečištění atd.) okolního prostředí. To je nutné při úpravě stlačeného vzduchu zohlednit.

Zjistit více...

Stlačený vzduch bez obsahu oleje a zárodků

Při účinné ochraně před průnikem oleje do systému stlačeného vzduchu a procesní bezpečnosti při použití s citlivými výrobky, jako jsou potraviny a léčiva, velmi záleží na vzájemném působení. Teprve přesně sladěná souhra různých komponent pro úpravu stlačeného vzduchu zaručí jeho požadovanou kvalitu. Často bývají rovněž podceňovány možné zdroje znečištění.

Zjistit více…

Stlačený vzduch a energetická efektivita

Vzduch a všechny plyny mají jednu důležitou vlastnost, totiž, že je lze stlačit. Díky této vlastnosti a díky vysoké dostupnosti má stlačený vzduch velký význam pro globální průmysl. V mnoha způsobech použití je stlačený vzduch nepostradatelný. Stlačený vzduch je sekundární energií a potřebuje vždy externí energii, jedná se tedy o médium s vysokými náklady. Optimalizace snižuje provozní náklady díky efektivní úpravě stlačeného vzduchu, dimenzování systému v souladu s potřebami a monitorování energie.

Zjistit více…