This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Přepravní vzduch

Ve výrobních procesech různých průmyslových odvětví je nutno nakládat a vykládat suroviny a přepravovat meziprodukty i konečné produkty mezi stroji a zařízeními. Pokud se při přepravě používá stlačený vzduch, jedná se o přepravní vzduch. Protože tento vzduch je často integrován do procesu, označuje se částečně i jako procesní vzduch.

Příkladem pro oblast použití přepravního vzduchu je přeprava sypkého materiálu – sypké materiály se totiž často přepravují za pomoci pneumatických systémů, tedy s použitím tlaku nebo nasávání. Podle druhu sypkého materiálu a dalšího zpracování se odvíjejí požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu. Často se zpracovávají práškové nebo zrnité látky, které mají nezřídka hygroskopické vlastnosti (pohlcují vodu). Pokud stlačený vzduch, který se používá jako přepravní médium, není dostatečně suchý, může docházet k tvoření hrudek. Výhody přepravy stlačeným vzduchem jsou ty, že potrubí je uzavřené a zabrání se tvoření prachu. Pneumatické systémy jsou také flexibilní a snadněji se udržují.

Produkty se dále pomocí stlačeného vzduchu zvednou z přepravní plochy. Vzniká tak takzvané vzduchové ložisko. Výhodami jsou preciznost, např. absence „stick-slip efektu“, a pohyb bez působení tření. Aerostatická vzduchová ložiska proto nacházejí využití při vyrovnávání a posouvání např. v měřicích zařízeních (např. reometrech), ale také pro snadnou přepravu těžkých břemen.

References

Odkazy a aplikace

zementwerk

Úprava stlačeného vzduchu při výrobě cementu

Cement a voda jsou podobě výbušnou dvojicí jako olej a oheň – tedy alespoň tehdy, pokud obě tyto složky spojíme nekontrolovaně. Právě při výrobě cementu představuje zabránění nechtěným jevům enormní výzvu.

clogging

Stlačený vzduch pro práškové suroviny

V nizozemské firmě Nukamel musí cisterny dopravit každý den do zásobníků kolem 150 tun práškových surovin pro výrobu náhradního mléka pro užitková zvířata. Jako přepravní médium slouží stlačený vzduch (s využitím mírné komprese). Pokud by obsahoval příliš mnoho vlhkosti, hrozí zhroucení systému, protože přepravní hadice se ucpou ztvrdlým práškem. Situaci neusnadňují ani neobvyklé podmínky této lokality.

pfizer

METPOINT OCV u společnosti Pfizer

Ve farmaceutickém průmyslu hraje kvalita stlačeného vzduchu klíčovou úlohu. Nečistoty nebo kontaminace léčiv olejem obsaženým ve stlačeném vzduchu mohou mít fatální následky. Pro zlepšení procesní bezpečnosti ve výrobě používá výrobní závod společnosti Pfizer ve Freiburgu nepřetržitou kontrolu kvality stlačeného vzduchu se sledováním zbytkového oleje METPOINT OCV od společnosti BEKO TECHNOLOGIES.

werk

Pneumatická přeprava pro výrobu vápna

Na základě principu pneumatické přepravy se ve vápence společnosti H. Oetelshofen GmbH & Co. KG přepravuje vápencová moučka z výroby do skladových zásobníků. Jako přepravní médium slouží stlačený vzduch, který musí být především absolutně suchý.