This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Údržba a servisní smlouva

Pravidelné inspekce a kontinuální údržba vám zajistí spolehlivou kvalitu stlačeného vzduchu. Můžete zabránit vysokým nákladům způsobeným neočekávanými provozními výpadky. Uzavřete-li s námi smlouvu o údržbě, zajistíte, že váš systém budou pravidelně kontrolovat odborníci a potenciální problémy budou včas odhaleny. Profesionálně provedeme opravy komponent systému stlačeného vzduchu a kalibraci měřicích zařízení pro stlačený vzduch.

Při uzavření servisní smlouvy vám zajistíme zahájení odstraňování škody do sjednané doby. Po každé činnosti vám dodáme protokol provedených výkonů. Kromě toho vám nabízíme prodloužení zákonné záruční lhůty: Cover 4 More.

Vaše výhody

Bezpečnost
 • Pravidelná kontrola vašeho zařízení stlačeného vzduchu/stlačených plynů
 • Odborná údržba, opravy a kalibrace
Spolehlivost
 • Originální náhradní díly a díly podléhající opotřebení
 • Provedení zkušebního chodu, zkoušky těsnosti a funkce před (opětovným) uvedením do provozu
Rychlost
 • Rychlá dostupnost našich servisních techniků v případě poruch
 • Obsáhlé servisní smlouvy a dokumentace

Inspekce a údržba

Jistota je jistota. Preventivní inspekce a údržba je výrazně ekonomičtější než neplánované opravy. Díky inspekcím vašeho systému úpravy stlačeného vzduchu zajistíte zvýšenou hospodárnost, protože škody se včas odhalí a odstraní. Nabízíme vám inspekci a údržbu prováděnou specialisty.

Využijte našeho know how pro inspekci vašeho systému úpravy stlačeného vzduchu s těmito hlavními body:

 • kontrola poškození, upevnění a úplnosti
 • kontrola seřízení technologických parametrů
 • kontrola součástí a elektroniky

Inspekce a údržba jsou investicí do vaší bezpečnosti.

Údržbářské práce jsou důležité, aby se zachoval výkon, vysoká efektivita a hospodárnost vaší stanice stlačeného vzduchu po celou dobu používání. V závislosti na předpisech výrobce je nutno v periodických intervalech provádět tyto práce pro různé součásti vašeho zařízení stlačeného vzduchu.

Jako specialisté na kvalitní techniku stlačeného vzduchu velmi dobře známe vaše provozní požadavky a zákonné předpisy. Naši servisní pracovníci provedou inspekci a údržbu na místě, pro produkty a systémy BEKO TECHNOLOGIES používají pouze originální náhradní díly a díly podléhající opotřebení a vystaví podrobný protokol o inspekci nebo zprávu o údržbě.

Opravy

I přes všechna preventivní opatření a pravidelnou údržbu může být nutné provádět i neplánované opravy. V takovém případě dochází k přerušení pracovních procesů, v nejhorším případě hrozí odstávky výroby. Aby byla vaše výroba narušena co nejméně, potřebujete odbornou, rychlou opravu se znalostí konkrétního produktu.

Náš odborný personál provádí většinu oprav již na místě. Pro speciální práce však potřebujeme vybavení z naší vlastní dílny. I v těchto případech se používají pouze originální náhradní díly a díly podléhající opotřebení od společnosti BEKO TECHNOLOGIES.

Naši pracovníci vám samozřejmě před jakoukoli opravou připraví podrobný návrh ceny. Po provedení opravy obdržíte podrobný protokol o provedených pracích a potřebných náhradních dílech.

Kalibrace

Kvalita je výsledkem kontrolovaných procesů. Měřicí technika od společnosti BEKO TECHNOLOGIES dodává databázi pro sledování a hodnocení relevantních parametrů vašeho stlačeného vzduchu.

Aby byla zaručena bezvadná a bezpečná funkce komponent měřicí techniky, doporučujeme v pravidelných intervalech provádět kalibraci a seřízení. K tomu patří i vyčištění měřicího přístroje, protože používáním dochází ke vzniku znečištění, která mohou ovlivnit výsledek měření.

Váš měřicí přístroj zkontrolujeme a zkalibrujeme s dodržováním certifikovaného systému řízení kvality podle mezinárodního standardu kvality DIN EN ISO 9001. Vaše naměřené hodnoty tak budou odpovídat požadavkům směrnic řízení kvality. Navíc můžete tyto údaje využít k optimalizaci stanice stlačeného vzduchu.

Smlouvy o údržbě

Servisní smlouvy

Společnost BEKO TECHNOLOGIES nabízí obsáhlé servisní smlouvy pro zákazníky, kteří kladou velký důraz na hospodárnost a bezpečnost své investice a chtějí kalkulovat s pevnými náklady na údržbu po pevně dohodnutý časový úsek.

Naše servisní smlouvy se individuálně přizpůsobují vašim potřebám a požadavkům. Během celé doby smlouvy se společnost BEKO TECHNOLOGIES zavazuje k vykonávání služeb a pořizování dílů podléhajících opotřebení nutných pro účely údržby nebo odstraňování poruch. Odstraňování škody bude zahájeno do 24 hodin jedním z našich kvalifikovaných servisních techniků.

Důležitými součástmi servisních smluv jsou:

 • kontrola a příp. seřízení komponent důležitých pro funkci a bezpečnost zařízení
 • kompletní servisní dokumentace a dodržování předpisů pro prevenci nehod
 • rychlá reakční doba díky obsáhlému a dobře zásobenému skladu náhradních dílů
 • doba smlouvy se individuálně přizpůsobí podle vašeho přání
Cover 4 More

Potřebujete větší jistotu? Nabízíme vám prodloužení záruky v podobě služby Cover 4 More.

Prodloužení záruky Cover 4 More společnosti BEKO TECHNOLOGIES zajistí vaše investice až na dobu 6 let, zákonnou záruční lhůtu dvou let tedy prodloužíme o další čtyři roky od uvedení do provozu. Pro vás to znamená maximální jistotu proti výpadku za pevně kalkulované náklady ve výši 12 % kupní ceny.

Předpokladem pro to je řádné uvedení do provozu a dodržování veškerých předpisů podle návodu k obsluze.

Cover 4 More platí jen ve spojení s platnou servisní smlouvou. Cover 4 More nabízíme pro následující řady produktů a systémů a rovněž příslušných komponent:

 • DRYPOINT RA
 • BEKOSPLIT
 • METPOINT 
 • DRYPOINT AC
 • EVERDRY
 • BEKOBLIZZ LC
 • BEKOKAT 
 • BEKOMAT (jen na vyžádání)