This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Trvalá udržitelnost je souhrn správných rozhodnutí

Jsme aktivisté budoucnosti. Začíná to už u našich řešení – a ještě dlouho to u nich nezůstane. Naopak: přemýšlíme o původu našich surovin. Přemýšlíme o tom, jaké důsledky mají určité výrobní procesy. A o tom, v jakých obalech opouštějí naše produkty továrnu. Raději položíme o jednu otázku více než o jednu méně. A to i sobě samotným. Například co se týká dodávání tepla do našich kancelářských prostor. Nebo jednoduše i jen to, jak může každý z nás produkovat na pracovišti méně odpadu. I to má co do činění s naší hlavní zásadou:

BEKO TECHNOLOGIES. Lepší díky odpovědnosti.

  • Vysoce efektivní technika
  • Progresivní řešení
  • Výroba šetrná ke zdrojům
  • Vysledovatelné zdroje surovin
  • Koncepce zaměřené na úsporu energie

Trvalá udržitelnost pro nás není jen prázdným heslem. Jde nám o smysluplné, progresívní souznění mezi ekologií, ekonomií a sociálním působením.

Rostoucí očekávání jak našich zákazníků, tak našich zaměstnanců s ohledem na spotřebu energie a materiálu a s tím úzce spojený vznik emisí, odpadu nebo logistické náročnosti významnou měrou určují podobu ekologické perspektivy. Současně nesmí přijít zkrátka ekonomická stránka s hospodářským růstem, propojením se zákazníky, obchodníky a dodavateli, ale také Corporate Governance. To platí stejnou měrou i pro sociální stránku, se sociální spravedlností, společenskou angažovaností, etickým chováním, humánními pracovními podmínkami a jasným postojem k dodržování práva a pořádku. Toto vše se odráží v našich zásadách chování Code of Conduct.

Sociální angažovanost

Společenská angažovanost je pevně zakotvena ve firemní historii a hodnotách společnosti BEKO TECHNOLOGIES. Závazek sociálně odpovědného chování zavedl již zakladatel firmy Berthold Koch jako centrální prvek firemní kultury. Společnost v této tradici pokračuje. Jedním ze stěžejních bodů je přitom podpora mládeže. Společnost BEKO TECHNOLOGIES se podílí finančními i věcnými dary na různých projektech a podporuje mladé lidi prostřednictvím financování školních a studijních projektů na cestě k samostatné budoucnosti.

Příklady projektů, které podporujeme

Asphalt e.V. / Fifty-Fifty  

Díky iniciativě fiftyfifty bylo možné ubytovat, resp. zprostředkovat nové byty více než 3000 lidem bez přístřeší. Kromě toho podporuje projekty zajišťující potraviny pro chudé, tréninkové byty pro ženy bez přístřeší, nouzové ubytování pro mladistvé, prostitut(k)y závislé na drogách a mnoho dalších.

Deutsche Kinderherzzentren e.V. (podpora dětí s vadou srdce)

V Německu se každý den narodí asi 17 dětí se srdeční vadou. Nadační společnost Deutsche Kinderherzzentren se již více než 20 let úspěšně angažuje za neustálé zlepšování diagnostiky a léčebných metod.

SOS Kinderdorf e.V. (SOS dětské vesničky)  

Práce je zaměřena na opuštěné nebo zanedbané dívky a chlapce i znevýhodněné rodiny.

Mohlo by vás také zajímat

conference

Kariéra

Jako rodinná společnost s nadprůměrným růstem hledáme chytré lidi, kteří jsou připraveni pracovat s plným nasazením a nebojí se kráčet po nevyšlapaných cestách.

Zjistit více...

Hodnoty a vize

Aktivity a jednání společnosti BEKO TECHNOLOGIES jsou předurčeny naší firemní vizí.

Berthold Koch beko building

Historie

Všechno začalo v roce 1982 v jedné malé garáži v Düsseldorfu. Pomocí mnoha pokusů a jednoduchých prostředků vyvinul Berthold Koch z geniálního nápadu první odvaděč kondenzátu s elektronickým úrovňovým řízením: průlomový BEKOMAT.

quality control microscope

Řízení kvality a certifikáty

Vysoké tržní nároky na kvalitu splňujeme díky vysokému standardu kvality, který uplatňují všichni zaměstnanci, nejmodernějším komponentám a intenzivním kontrolám produktů.