This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Hodnoty a vize

Hodnoty vedení naší společnosti jsou podloženy respektem, tolerancí, solidaritou, pokorou a otevřeností, moderností a zároveň vědomím tradice ve vzájemných vztazích a komunikaci. Z tohoto důvodu považujeme etické a trvale udržitelné jednání, sociální odpovědnost, důvěryhodnost a integritu za stejně nezbytný základ a měřítko naší společné práce jako hospodárnost a povědomí o nákladech, kontinuitu, férovost a profesionalitu.

Nejdůležitější cíle vedení naší společnosti jsou:

  • Zachovat nezávislost společnosti jako rodinné firmy
  • Vytvářet hodnoty jak pro zaměstnance, tak pro společnost a životní prostředí
  • Zaručit zdravý a trvale udržitelný růst
  • Udržovat aktuální povědomí o historii a tradicích společnosti

Tyto hodnoty a cíle nalézají své vyjádření v naší firemní filozofii, vizi a strategii naší společnosti.

Životní prostředí

Trvale udržitelné využívání lidských zdrojů, materiálu i energie

Využití zdrojů

Naše obchodní aktivity nám umožňují využívat zdroje efektivněji a zacházet šetrněji s životním prostředím. Jde nám přitom o budování interních systémů a vytváření pracovních podmínek ve všech úsecích (výroba, logistika atd.), kde se šetří kapacitou, materiálem i energií a které tak dlouhodobě a trvale chrání životní prostředí. Při vývoji produktů a řešení klademe maximální důraz na využití materiálu, efektivitu, vznik odpadu a trvalou udržitelnost po celý životní cyklus produktů.

Ziskový, dynamický a trvalý růst

Nezávislost

Nezávislost pro nás především znamená zachovat společnost BEKO TECHNOLOGIES jako sebeurčující společnost s rodinným vedením. K tomu patří, že nesmíme připustit žádnou závislost vůči jednotlivým zákazníkům, skupinám zákazníků nebo celým odvětvím, a také zdravý růst přesahující rámec naší oblasti.

Zaměstnanci

Sociální projekty ve všech lokalitách

Sociální angažovanost

Sociální angažovanost je pevně zakotvena ve firemní historii a hodnotách společnosti BEKO TECHNOLOGIES. K tomu mimo jiné patří i konkrétní zapojení se na místě, které se zaměří na místní potřeby jednotlivých lokalit, zmírní nouzi a utrpení lidí a je vhodné k tomu, aby jim umožnilo lepší život.

Pozoruhodná firemní kultura

Orientace na zaměstnance

Svým zaměstnancům nabízíme pracovní prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet a cítit se dobře. Od svých zaměstnanců očekáváme odpovědné a motivované jednání, zaměřené na cíl. Přitom je podporujeme, neboť právě naši zaměstnanci jsou původem, motorem a garantem našeho úspěchu.

Naše firemní kultura vytváří důvěru ve spolupráci mezi všemi zaměstnanci díky podpoře důvěryhodnosti, respektu a férovosti, stejně jako dalšímu rozvoji hrdosti a týmového ducha.

Zákazníci

Spolupráce orientovaná na hodnoty

Silný partner

Spolupráce pro nás znamená vzájemné posilování spolehlivého a důvěryhodného partnerství oběma směry – směrem k dodavatelům i směrem k zákazníkům – ve férové situaci win-win. Spolehlivost, kompetence a kvalita společnosti BEKO TECHNOLOGIES zde tvoří základ pro rozhodování našich partnerů a pro jejich zjištění, že BEKO TECHNOLOGIES je pro ně lepší než jiné společnosti.

Jedinečné prodejní argumenty (USP) a inovace

Technologická špička

Jedinečné prodejní argumenty zaměřené skutečně na zákazníky a inovace nejen u produktů, ale i u kompletních systémových řešení a služeb nás řadí mezi technologickou špičku. Začíná to u kompletní nabídky portfolia a pokračuje přes naši kompetenci až po prezentaci a obecné chování vůči zákazníkům/partnerům.

Pro nás k tomu patří i špičková kvalita jako výraz spolehlivosti produktů, komplexního řešení systémů a řešení problémů u zákazníků.

Mohlo by vás také zajímat

Trvalá udržitelnost a sociální angažovanost

Jako rodinná firma víme, co všechno je možné, když je tu jeden pro druhého, a že další generace budou mít šanci na budoucnost jen tehdy, pokud jim ji dnes poskytneme.

Kariéra

Jako rodinná společnost s nadprůměrným růstem hledáme chytré lidi, kteří jsou připraveni pracovat s plným nasazením a nebojí se kráčet po nevyšlapaných cestách.

Zjistit více...

Historie

Všechno začalo v roce 1982 v jedné malé garáži v Düsseldorfu. Pomocí mnoha pokusů a jednoduchých prostředků vyvinul Berthold Koch z geniálního nápadu první odvaděč kondenzátu s elektronickým úrovňovým řízením: průlomový BEKOMAT.

Řízení kvality a certifikáty

Vysoké tržní nároky na kvalitu splňujeme díky vysokému standardu kvality, který uplatňují všichni zaměstnanci, nejmodernějším komponentám a intenzivním kontrolám produktů.