This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Stlačený vzduch v cementářském průmyslu

Stavebnictví každoročně roste a s ním i spotřeba cementu, sádry a betonu. Tyto nepostradatelné stavební materiály se získávají převážně z přírodních zdrojů, například z vápence. K dalšímu zpracování se dopravují v hrubých kusech. Teprve procesem, jako je drcení, mletí a pálení, se hrubá hornina přemění na prášek. Při pálení se rozemletý prášek zahřeje na takovou teplotu, při které se roztaví a vytvoří malé hrudky - slínek. Tento slinek je již vysoce hygroskopický a teprve po dalším mletí v obrovském kulovém mlýně se z něj stává jemný cement.

Často se přidávají další látky, aby se dosáhlo určitých vlastností a cement tak mohl sloužit k použití v oblastech ve stavebnictví. Jemný prášek se pak buď balí a přepravuje, nebo se ukládá do sil, aby se mohl nakládat přímo do autodomíchávačů a používat.

Vlhkost jako zvláštní výzva

Ve všech těchto procesech se často používají pneumaticky poháněné stroje, dmychadla nebo dopravníky, které pracují se stlačeným vzduchem v drsném a prašném prostředí. Vlhkost z okolního vzduchu nebo s výrobou související vodní či olejové páry zde představují zvláštní výzvu. Způsobují tvrdnutí a shlukování cementového prášku nebo slínku, mohou ucpat potrubí a způsobit nepoužitelnost samotného cementu. Protože vlhkost z okolního vzduchu a s výrobou související voda nebo olejové páry způsobují shlukování a tvrdnutí prášku, který extrémně váže vlhkost, je třeba klást zvláštní požadavky na kvalitu okolního vzduchu a stlačeného vzduchu jak pro použití strojů, tak pro skladování nebo dopravu.

Požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu

Například pneumatické pohony i dopravní nebo procesní vzduch musí být během výroby, nakládání nebo přepravy obzvláště suché a bez vlhkosti a olejových par. V opačném případě se na strojích a v potrubích tvoří usazeniny. Ventily, válce, optické monitorovací systémy na pecích a silech se slepují, zanášejí a mohou tak zdržovat výrobu, vést k opotřebení, opravám a v nejhorším případě k zastavení provozu.

V závislosti na typu výrobního zařízení se stanice mezi kulovým mlýnem a silem na různých místech čistí stlačeným vzduchem nebo se postřikují vhodnými chemikáliemi, které zabraňují shlukování a tvrdnutí.

VDMA poskytuje prostřednictvím svých standardních listů důležité informace o kvalitě stlačeného vzduchu pro různá průmyslová odvětví. Pro cementářský průmysl definuje třídu kvality 4-7 z hlediska obsahu částic, třídu 4 z hlediska vlhkosti (páry) při teplotě nad 10 °C, třídu 2-3 při teplotě pod 10 °C a třídu 4 z hlediska celkového obsahu oleje. Tyto třídy platí jak pro řídicí vzduch (např. pro pneumatické pohony), tak pro dopravní vzduch (např. pro dopravu, chlazení nebo skladování).

*Zdroj: Normativní list VDMA 15390-1.

Použití

Dopravní
kalzinator

V závislosti na velikosti použitých surovin se k dopravě materiálu používají linky provozované stlačeným vzduchem. Čím sušší a práškovitější je materiál, tím sušší musí být použitý stlačený vzduch, aby se prášek vázající vlhkost nelepil na stěny vedení, přípojky nebo ventily a neblokoval je. Zejména v případě venkovních linek je nutné kontrolovat a kompenzovat kolísání teploty a s tím spojený vznik kondenzátu, aby výroba mohla probíhat bez přerušení.

Skladování
zementwerk

Hotový, vysoce hygroskopický prášek se skladuje v místnostech chlazených ventilátory. Za tímto účelem je naprosto nezbytné, aby z nasávaného okolního vzduchu byly odfiltrovány olejové páry a vlhkost a aby byl vháněn pouze naprosto suchý vzduch bez kondenzátu, aby prášek zůstal homogenní a neslepoval se a netvrdl. Pokud je prášek přečerpáván do dalších sil, například před dalším zpracováním na beton, musí být přečerpáván pomocí samostatných systémů provozovaných se suchým stlačeným vzduchem do cisterny a z příslušné cisterny do sila. Při tomto procesu se k cementu nesmí dostat vlhký vnější vzduch.

Čištění
silos

Hygroskopický prášek je během zpracování dopravován přes různé stanice. Při tomto procesu může docházet ke vzniku usazenin, zejména v místech, kde se produkt usazuje, tj. kde ho po určitou dobu zůstává velké množství, a tyto usazeniny je třeba pravidelně odstraňovat. To se provádí pomocí odstřiků stlačeným vzduchem, které probíhají automaticky po určité době nebo po určitém procesu, aby se zabránilo slepení a ztrátě materiálu. Je nezbytné, aby vzduch byl bez vlhkosti a oleje, a tedy velmi suchý, aby se nevytvářel základ pro usazeniny. Všechny zpracovatelské stanice, které následují po rotační peci, musí nutně používat velmi suchý vzduch bez oleje.

Odkazy

Odkazy a aplikace

zementwerk

Úprava stlačeného vzduchu při výrobě cementu

Cement a voda jsou podobě výbušnou dvojicí jako olej a oheň – tedy alespoň tehdy, pokud obě tyto složky spojíme nekontrolovaně. Právě při výrobě cementu představuje zabránění nechtěným jevům enormní výzvu.

werk

Vysoušení stlačeného vzduchu při úpravě sádry

Vlhkost je největším nepřítelem 432 hadic tkaninových filtrů ve fluidní peci 7 společnosti Remondis Production GmbH u Lippewerku ve vestfálském Lünenu. Ta slouží ke kalcinování sádry, což je přirozeně velmi hydrofilní materiál.

werk

Pneumatická přeprava pro výrobu vápna

Na základě principu pneumatické přepravy se ve vápence společnosti H. Oetelshofen GmbH & Co. KG přepravuje vápencová moučka z výroby do skladových zásobníků. Jako přepravní médium slouží stlačený vzduch, který musí být především absolutně suchý.