This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Stlačený vzduch ve sklářském průmyslu

Při výrobě skla prochází prášková směs hygroskopických látek taveninou v peci a následně je různými výrobními postupy tvarována do určité podoby. Stejně jako existují různé druhy skla, liší se i jejich výrobní postupy. Ploché sklo, které se vyrábí procesem float, získává svůj hladký a reflexní povrch nanesením skleněné hmoty do horké cínové lázně. Duté sklo se lisuje a fouká do tvaru a v závislosti na další úpravě a následném použití musí být pevné a bez chuti.

Požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu při výrobě skla

Bez ohledu na typ skla, jeho povrchovou úpravu nebo následné použití je na různých místech výroby skla zapotřebí stlačený vzduch pro dopravu, tvarování, chlazení nebo řízení. Aby bylo možné dosáhnout nejvyšší kvality a zajistit nepřetržitou dlouhodobou výrobu, nesmí se nic shlukovat, zanášet nebo znečišťovat. Zastavení výroby je pro pece s fází ohřevu trvající až dva týdny skutečným problémem.

Proto je obzvláště důležité, aby používaný stlačený vzduch neobsahoval olej, částice a byl suchý, aby výrobní linky zůstaly bez problémů. Pro zajištění nákladově a energeticky efektivní výroby je nutné individuálně přizpůsobit stlačený vzduch požadovaným parametrům a okolním podmínkám.

Sdružení VDMA poskytuje ve svých standardních listech důležité informace o kvalitě stlačeného vzduchu pro různá průmyslová odvětví. Pro sklářský průmysl definuje třídu kvality 3 z hlediska obsahu částic, třídu 4 z hlediska vlhkosti (par) při teplotě nad 10 °C, třídu 2-3 pod 10 °C a třídu 2 z hlediska celkového obsahu oleje. Tyto třídy se týkají jak řídicího vzduchu (např. pro pneumatické pohony), tak dopravního vzduchu (např. pro třídění kulatiny, šarží nebo pro chlazení).

*Zdroj: Standardní list VDMA 15390-1

Aplikace ve výrobě skla

Třídění skla
glass

Velkou část skla tvoří odpadní sklo, které se buď nakupuje, nebo se do tavby dodává z vlastních šarží. Protože střepy různých barev skla nelze míchat, musí se střepy třídit podle barev. K tomu se používají kamerové systémy s vysokým rozlišením, světlo a stlačený vzduch. Světlo prosvítí kulatinu, kamera se senzorem zjistí barvu a dopravovaný vzduch vytřídí kulatinu v předem určených směrech.

Nejenže musí být dopravní vzduch bez oleje a čistý, aby se na skle nebo dopravním pásu netvořily usazeniny - také kamery musí být udržovány v čistotě pomocí stlačeného vzduchu a chráněny před znečištěním, aby nedošlo k jejich selhání nebo ztrátě kvality v procesu třídění, a nesmí se zašpinit nebo rozmazat. Tento "oplachovací vzduch" musí být zbaven částic, vlhkosti a olejových par, aby spolehlivě chránil optické systémy.

Doprava
glasproduktion

Složky vsázky (písek, vápno, dolomit, soda, síran), která se později taví v peci, se skládají z hygroskopických látek, které jsou dodávány dodavateli surovin a čerpány/foukány do sil. To se provádí suchým stlačeným vzduchem, který musí být zbaven cizích látek a oleje nebo olejových par, aby se prášky neslepily/nezhrudkovaly a v důsledku toho neucpaly potrubí nebo nevytvořily usazeniny v silech.

Speciální problémy představuje také přeprava konečných produktů. Ta často probíhá prostřednictvím rozsáhlých energetických systémů od kompresorových stanic až po příjmová místa ve výrobních halách. Často také na dlouhé vzdálenosti venku a ve výrobních halách přes četné teplotní zóny a trasy, které podporují kondenzaci.

Přečtěte si také naši případovou studii "Speciální sklo".

Pneumatický pohon
glashütte

Mnoho strojů ve sklářské výrobě je ovládáno nebo řízeno pneumaticky. Procesy se plynule propojují a nikdy se nezastaví. Výroba skla probíhá nepřetržitě 365 dní v roce a přerušení nebo zastavení výroby by znamenalo velký ekonomický a energetický problém. Proto je důležité, aby všechny pneumaticky řízené výrobní kroky byly stále aktivní. Ventily musí zůstat volné a nesmí docházet k únikům, které by ovlivňovaly výkon. Rozhodujícím faktorem je zde dodávka trvale a spolehlivě suchého stlačeného vzduchu. Nadměrná vlhkost by v krátké době vedla k tvorbě emulzí ve ventilech strojů - tj. ke vzniku kalu a v důsledku toho k zastavení, přerušení výroby.

Přečtěte si naši aplikační zprávu "Křišťálové sklo"

Tvarování
glashütte

Při výrobě dutého skla, kdy se skleněná hmota o teplotě přibližně 1200 °C porcuje a vkládá jako jednotlivé kapky do příslušné formy, se nejprve pomocí lisu vytvoří základ a v další stanici se pomocí stlačeného vzduchu o tlaku až 4 bary vytvoří těleso a sklo se "vyfoukne" do tvaru.

Je zde nutný stálý tlak a čistý stlačený vzduch, aby kvalita konečného produktu nebyla ovlivněna nečistotami, usazeninami nebo vměstky.

Chlazení a temperování
glas

Na cestě výrobou se skleněná hmota pomalu a kontrolovaně ochlazuje - v závislosti na typu skla a zamýšleném konečném výrobku. Obvykle se tak děje buď okolním vzduchem na cestě k další zpracovatelské stanici, nebo ve speciálních "komorách", v nichž díky přiváděnému temperovanému vzduchu panuje určitá teplota a tlak. Příliš rychlé ochlazení by zvýšilo napětí skla natolik, že by se stalo nestabilním a křehkým.

Při kalení za studena se na sklo nanášejí látky, jako jsou polymery nebo vosky, aby bylo odolné proti poškrábání a lesklé a aby se nezmatnilo ani v myčce nádobí. Nanášení se provádí pomocí stlačeného vzduchu a musí být tenké, rovnoměrné a především bez cizích látek, jako je olej, vlhkost nebo částice, které mohou být přítomny v nasávaném okolním vzduchu.

Balení
verpackung

Hotové sklenice se obvykle automaticky ukládají do příslušných kartonových krabic s vakuovými uchopovači a poté se zafóliují. Často se zde také používá stlačený vzduch, např. k vytvoření vakua. Ten musí být rovněž zbaven nečistot, jednak aby byla zajištěna bezproblémová výroba, jednak aby se v tomto závěrečném kroku nekontaminovaly hotové výrobky, které byly až dosud udržovány v čistotě.

Přečtěte si také naši případovou studii "Duté sklo".

Odkazy

Zpráva o aplikaci a případové studie

glashütte

Příprava stlačeného vzduchu při výrobě křišťálového skla

Společnost Stölzle Lausitz GmbH v saském Weißwasseru je jednou z předních skláren...

glas

Případ použití: Stlačený vzduch pro speciální sklo

Naším klientem je přední technologická skupina v oblasti sklokeramiky a speciálního skla.

glas

Případ použití: Stlačený vzduch pro duté sklo

Náš celosvětově aktivní zákazník vyrábí ve Francii duté skleněné obaly na potraviny a nápoje.