This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Stlačený vzduch v lékařské technice

Vzduch jako léčivý přípravek – to je v lékařské technice životně nutná realita. Aer medicalis, resp. stlačený vzduch pro lékařské účely, je odborný termín pro náhradu běžného vzduchu. Je nezbytný pro provoz jednotek stropního napájení, v systémech vedení anestetického plynu, jako vzduch pro umělé dýchání pacientů, ke kontrole nebo sušení lékařských produktů, v podtlakových komorách a nachází i mnoho dalších využití. Dále se lékařský stlačený vzduch používá v laboratořích, lékařských a zubařských ordinacích, ale stále častěji také v oblasti wellness a fitness.

Pro zaručení naprosté bezpečnosti pacientů jsou maximální čistota a spolehlivost stlačeného vzduchu jen částí – lékařský stlačený vzduch podléhá jako léčivo normám Evropského lékopisu. Dále je nutno, v závislosti na účelu použití, zohledňovat normy dle DIN 8573-1:2001, DIN EN ISO 7396-1:2007 a DIN EN 12021 pro kvalitu stlačeného vzduchu. Máme dlouholetou zkušenost jako partner klinik a společností z oblasti lékařské techniky a i vám můžeme pomoci při úpravě a výrobě vysoce kvalitního lékařského stlačeného vzduchu a dodržování všech relevantních směrnic.

Aplikace v lékařském průmyslu

Zdravotnictví

Použití ve zdravotnictví

Umělé dýchání vyžaduje maximální senzibilitu a opatrnost. Již minimální nečistoty ve vdechovaném vzduchu mohou závažným způsobem ohrozit zdraví pacientů. Proto podléhá lékařský dýchací vzduch coby léčivo vysokým nárokům, jejichž splnění je dokonce ze zákona povinné. Při kontinuálním řízení kvality sledování dýchacího vzduchu je relevantních sedm rozhodujících parametrů: obsah kyslíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, oxidu siřičitého a oxidu dusnatého a rovněž obsah nitrózních plynů a vodních par. Kompletní dokumentace veškerých naměřených hodnot podporuje řízení kvality kliniky a přispívá k vysokému bezpečnostnímu standardu. S tímto dokladem o dodržování zákonem předepsaných mezních hodnot obsažených látek a škodlivých látek ve stlačeném vzduchu splňují lékárníci v klinických provozech své právně závazné povinnosti Evropského lékopisu. Současně si mohou být jisti, že pacientovi optimálně dodávají ve kterémkoli okamžiku dýchací vzduch v té nejčistší formě.

Laboratoř

Použití v laboratořích

Kromě použití v nemocnicích se stlačený vzduch stále více používá v laboratořích. Aby se v tomto vysoce citlivém prostředí vyloučilo riziko růstu bakterií, musí být stlačený vzduch absolutně bez choroboplodných zárodků a suchý. Suché podmínky a absence choroboplodných zárodků rovněž chrání kvalitní a cenné laboratorní zařízení před korozí a usazeninami. Aby bylo možné v laboratořích soustředěně pracovat, neměly by být používané přístroje a zařízení hlučné a kromě toho by měly šetřit místo a být mobilní.

Stlačený vzduch je v laboratořích potřeba mj. pro následující použití:

 • Autosampler: nasávání vzorků, injektování s podporou stlačeného vzduchu

 • Sterilizátory: řešení nebo přístroje citlivé vůči žáru se sterilizují pod tlakem v autoklávech

 • Reometry: měřicí přístroj ke zjišťování deformačního a tokového chování látky. Zde se používá stlačený vzduch, protože reometry pracují se vzduchovými ložisky

 • Generátory dusíku

 • Krevní analýza

 • Dávkování kapalin

 • Plynové chromatografy, které slouží jako analytická metoda pro rozklad směsí na jednotlivé chemické vazby

Kliniky
dentist drill

Kliniky a ordinace

Ve zdravotnických prostorách, jako jsou kliniky a ordinace, je sterilní prostředí nutností. I stlačený vzduch musí být absolutně bez choroboplodných zárodků, oleje a suchý, aby se vyloučil růst mikroorganismů.

Na operačních sálech a jednotce intenzivní péče se stlačený vzduch používá např. následujícím způsobem:

 • Odsávání krve a sekretu z rány při operacích s použitím lékařského vakua.

 • Stlačený vzduch pro chlazení při používání laserů, které se např. používají při odstraňování tetování.

 • Měření průtokového objemu pro inhalaci léků na nemocničním lůžku

V lékařských a zubařských ordinacích: Pohon chirurgických nástrojů a instrumentů, jako např. použití vrtačky nebo při vyplachování úst pacienta.

Wellnes a fitness

Wellnes a fitness

Takzvaná oxygenoterapie má v lékařské technice nesmírnou důležitost, stále více však nabírá na významu i pro použití v oblasti fitness a wellness. Na tomto trhu se používají především malé a levnější přístroje. Malé adsorbéry pohlcují dusík a obohacují vzduch kyslíkem, aby se zvýšila jeho koncentrace v krevní plazmě pacientů. Potenciálnímu růstu bakterií je nutno předejít díky extrémně suchému vzduchu a použití antibakteriální mědi.

Kromě krátkodobého použití k umělému dýchání (viz dýchací vzduch v nemocnici) se lékařský stlačený vzduch používá v rámci dlouhodobé oxygenoterapie, když pacienti trpí chronickým nedostatkem kyslíku nebo pro zvýšení celkové kondice starších lidí.

V oblasti fitness pomáhá stlačený vzduch např. při simulaci tréninku výkonnostních sportovců ve vysoké nadmořské výšce.

 • Aklimatizace na nedostatek kyslíku

 • Pobyt v podtlakových kabinách