This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Stlačený vzduch ve strojírenském průmyslu

Sotva které průmyslové odvětví je tak významné a rozmanité jako strojírenství. V tomto odvětví se vyrábějí jak hnací a výrobní stroje, obráběcí stroje a přepravní zařízení, tak stroje pro automobilový průmysl.

Stejně rozdílné mohou být i možnosti použití a tím i požadavky na stlačený vzduch. Ten se používá např. u pneumatických nástrojů a zvedacích zařízení, v chladicích procesech, pro ošetřování povrchů, k čištění nebo ve vyšší kvalitě jako dýchací vzduch.

Ve strojírenství jsou základem spolehlivé a stabilní procesy, aby se tak zajistila nákladově úsporná výroba. Stále více nabírají na důležitosti také energetická efektivita nebo "uhlíková stopa". Proto je nutné systém úpravy stlačeného vzduchu dimenzovat individuálně, v závislosti na použití a okolních podmínkách stanice stlačeného vzduchu.

Jinak hrozí výpadky strojů a zmetkovitost při výrobě, vysoké energetické a provozní náklady i snižování životnosti strojů.

Použití ve strojírenském průmyslu

Hnací energie
air tool

Hnací energie

Ve strojírenství se pneumatickým nástrojům často dává díky jejich praktičnosti, absence nutnosti elektrického napětí a nízké hmotnosti přednost před elektrickými nástroji. Některé druhy použití potřebují stlačený vzduch jako hnací energii. Ta nevyžaduje vysokou kvalitu stlačeného vzduchu, často zde postačí instalace sušičky pro vysoušení za studena a filtru. Přesto je důležité správné dimenzování systému pro úpravu, protože jinak vznikají zbytečné náklady na energie.

Stlačený vzduch se používá např. k čištění pracovišť, zařízení a strojů – když se vzduch uvolní pomocí speciální trysky, vzniká rychle a silně proudící vzduch. Tímto proudem vzduchu lze odfoukout kapaliny nebo částice.

Strojírenství bez robotiky je dnes téměř nemožné – pomáhá při postupech jako svařování, montáž, uchopování nebo přivádění. Pro tyto procesy jsou třeba pneumatické části na pevných nebo mobilních manipulačních robotech, takže stlačený vzduch se stává důležitou součástí v rámci ovládání a pohonu robotů.

K dalším oblastem používání stlačeného vzduchu patří např.:

  • Pneumatická precizní vrtačka

  • Pneumatické kladivo

  • Pneumatická brzda

  • Broušení, obrábění plechu a šroubování za pomoci stlačeného vzduchu

Dýchací vzduch

Dýchací vzduch

V mnoha oblastech výroby se provádějí činnosti v prostředí, které obsahuje prach, laky a jiné nebezpečné látky. Zde je nutno chránit pracovníky, kteří tyto činnosti provádějí, před vdechováním aerosolů a jemných prachů a souvisejícím ohrožením zdraví. Pracovníci jsou vybaveni dýchacím přístrojem s dýchacím plynem nebo dokonce musí, podobně jako kosmonauti, nosit naprosto těsné ochranné obleky. Pro úsporu místa se stlačený vzduch často ukládá do lahví, a to za pomoci dýchacích kompresorů. Používá-li se stlačený vzduch jako dýchací vzduch, musí odpovídat vysokým kritériím čistoty. Jednotlivé mezní hodnoty pro obsah zbytkového oleje a stupeň vysoušení stanovuje norma DIN EN 12021.

Chladicí a teplý vzduch
lasercutting

Chladicí a teplý vzduch

Chlazení a ohřev pomocí stlačeného vzduchu probíhá pomocí takzvané vírové trubice, ve které lze plyny rozdělit pomocí rotace na horké a studené proudy. Tyto plyny poté v souladu se svou teplotou vystupují různě velkými otvory.

Pokud se stlačený vzduch v závodě tak jako tak používá, doporučuje se i používání pro tento účel, protože se jedná o řešení s velmi příznivými náklady. Stlačený vzduch tak lze například doporučit v rámci třískového obrábění kovů pro chlazení vrtaček a soustruhů, protože odpadá jinak nutné čištění přilnavého kapalného chladiva.

Uzavírací vzduch/ochranný plyn

Uzavírací vzduch/ochranný plyn

Stlačený vzduch lze používat k bezdotykovému utěsnění zařízení a přípravků. Dutý prostor se přitom s použitím stlačeného vzduchu utěsní bez tření a opotřebení. Právě ve strojírenství je nutno chránit zvláště choulostivé součásti a povrchy před prachem, nečistotami nebo vlhkostí. To se provádí pomocí položení takzvaných vzduchových clon nad povrchy. Stlačený vzduch lze používat také ke kontrole těsnění a úniků.

Povrchy

Ošetření povrchu: pneumatické otryskávání a lakování

V rámci ošetření povrchu lze stlačený vzduch používat k nanášení otryskávacích prostředků a rozprašování barev:

Pneumatickým, resp. pískovým otryskáváním se rozumí povrchové ošetření materiálu nebo obrobku působením otryskávacích prostředků. Písek se např. používá jako brusný prostředek proti rzi, nečistotám, barvě, opalu a dalšímu znečištění nebo k vytváření matovaného povrchu.

Při lakování stlačeným vzduchem je nutno dbát na to, aby byla zaručena vysoká třída čistoty a byly dodrženy mezní hodnoty pro obsah částic, olejových aerosolů a páry, látek obsahující silikon i kondenzátu. Dále nesmí dojít k výskytu látek narušujících adhezi laků (LabS).

3D tisk

3D tisk

Význam aditivních výrobních postupů a 3D tisku ve strojírenství stále narůstá , a netýká se to jen jejich role při výrobě prototypů, ale i jako doplňkových výrobních technologií, které je nutno brát vážně. Možnosti využití 3D tisku a aditivní výroby se otevírají i v mnoha dalších odvětvích, např. ve výrobě plastů či kovovýrobě.

V oblasti 3D tisku existují různé metody a postupy pro výrobu trojrozměrných objektů. Ne při každém postupu je potřeba stlačený vzduch. Používá se však například u laserových technologií (SLS a SLM). U těchto postupů je stlačený vzduch veden generátorem, kde zajišťuje nákladově výhodnou výrobu dusíku. Takto získaný ochranný plyn se v pracovním prostoru zkomprimuje, aby chránil vytisknutý materiál před oxidací.

Téměř všechny 3D tiskárny také vyžadují určitou míru dodatečných úprav, jejichž postup a s ním spojená náročnost se však mohou navzájem výrazně odlišovat. U mnohých postačí odstranit za pomoci stlačeného vzduchu zbytky prášku a ponořit komponenty do vody, u jiných jsou nutné náročnější postupy, jako třeba oddělení polymerových opěrných konstrukcí.

Významným aspektem, který bývá často přehlížen, je vliv stlačeného vzduchu na kvalitu výrobku a také skutečnost, že může být příčinou výpadků. Částice, vlhkost a olejová pára ve stlačeném vzduchu mohou totiž narušit proces tisku a ovlivnit kvalitu výrobku.

References

Aplikace v praxi

lasercutting

Chlazení laserových řezacích strojů stlačeným vzduchem

Společnost Horstmann ve Verlu používá při chlazení laserových řezacích strojů stlačený vzduch v bezolejové úpravě, kterou zajišťuje zařízení BEKOKAT. U stlačeného vzduchu, který se zde používá, se jedná o procesní vzduch, který přichází do přímého kontaktu s laserem.

glashütte

Úprava stlačeného vzduchu při výrobě křišťálového skla

Společnost Stölzle Lausitz GmbH v saském Weißwasseru patří k předním německým sklárnám. V jejích výrobních procesech je suchý stlačený vzduch nejdůležitějším zdrojem energie. Požadované úpravy stlačeného vzduchu se dosáhne pomocí sušičky pro vysoušení za studena DRYPOINT RA.

kondensatableiter

Kondenzační technika pro turbokompresory

Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu v duisburském závodě společnosti ThyssenKrupp Steel Europe AG má délku více než deset kilometrů. Tomu odpovídá i objem stlačeného vzduchu. Turbokompresory potřebují pro množství vznikajícího kondenzátu speciální odvaděče kondenzátu BEKOMAT.