This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina
Bezpečnostní aspekty

Stlačený vzduch v chemickém průmyslu

V chemickém parku existuje mnoho míst vstupu kontaminace. Některá z nich možná znáte. To, zda je třeba jednat, se obvykle ukáže až v pozdější fázi. Průběžné monitorování pomocí měřicí techniky může poskytnout včasné indicie.

Výroba vysoce kvalitních chemických výrobků zahrnuje používání toxických, žíravých a proměnlivých látek. To znamená, že stlačený vzduch by v případě kontaminace mohl s těmito látkami reagovat. Stlačený vzduch se během výrobního procesu často dostává i do přímého kontaktu se samotným výrobkem, a proto musí podléhat nejpřísnějším předpisům a trvalému monitorování. To vyžaduje absolutně bezolejový, suchý a stálý stlačený vzduch.

Zejména v tak náročném odvětví, jako je chemický průmysl, musí být zaručena spolehlivost procesu a plynulý provoz bez výrazných výkyvů tlakového rosného bodu a diferenčního tlaku: pro maximální bezpečnost a efektivitu.

Ochrana proti výbuchu

Reaktivní látky

V kontextu chemických výrobních procesů je obzvláště důležitá směrnice ATEX 2014/34/EU se svými evropskými ustanoveními o ochraně proti výbuchu. Aplikace v petrochemickém prostředí rovněž vyžadují vysoké bezpečnostní standardy, které jsou shrnuty v technických normách API.

Použití v chemickém průmyslu

Přeprava
food transport

Pneumatická přeprava

V mnoha odvětvích se zpracovávají práškové nebo zrnité suroviny. Stlačený vzduch se používá jako přepravní vzduch, který tyto látky přepravuje výrobním zařízením nebo dávkuje. V chemickém průmyslu se přepravují chemikálie ve formě surového materiálu a prášku potrubím k místu dalšího zpracování, jako jsou např. sila, dávkovací a výrobní zařízení. U tohoto procesu musí mít používaný stlačený vzduch určený stupeň suchosti, aby se prášek a granuláty nespojovaly a nehrudkovatěly kvůli zbytkové vlhkosti.

Ve větších chemických závodech se napájení vzduchem často realizuje přes vnější potrubí. Zde je důležitý velmi nízký tlakový rosný bod, aby se zabránilo kondenzaci. Pro vysoké objemové průtoky se doporučuje pracovat u vysoušecích zařízení se zásobou stlačeného vzduchu, aby bylo zaručeno konstantní napájení ve složitých chemických a petrochemických zařízeních.

Prášek
pulver

Zpracování prášků a granulátů

Chemickými postupy se vyrábějí nejrůznější produkty – patří k nim mj. betonový prášek, plasty a kaučuk, lepidla, farmaceutické výrobky, čisticí prostředky a kosmetika. Tyto produkty se vyrábějí z přírodních (např. tuky a oleje) nebo syntetických surovin (např. ethylen, styrol, vinylchlorid). V rámci výroby pomáhá stlačený vzduch při dalším zpracování, kdy tyto výchozí látky rozrušuje, rozprašuje, kypří, míchá nebo homogenizuje. Stlačený vzduch musí kromě individuálně definované čistoty, závislé na druhu použití, vykazovat také speciální stupeň suchosti, aby se prášky a granuláty kvůli zbytkové vlhkosti nespojovaly nebo nehrudkovatěly.

Pokud dochází k přímému kontaktu s produktem, např. při rozprašování mycích prostředků a jejich následnému používání jako přísady do tablet do myček nádobí, musí být stlačený vzduch absolutně bez obsahu oleje. Pro zaručení procesní bezpečnosti je nutný jak permanentní monitoring, tak kompletní dokumentace kvality stlačeného vzduchu.

EX-prostory
Ex Symbol

EX-rozloha

Stlačený vzduch lze v chemických zařízeních používat pro měřicí, ovládací a regulační úkoly. Používá se především i v prostorách s nebezpečím výbuchu (EX-prostory), protože oproti elektrickému proudu nevytváří jiskry. Lze tak například provozovat pneumatické nástroje a zdvihací plošiny s pohonem bez zápalného zdroje. Stlačený vzduch je v prostorách s nebezpečím výbuchu bezpečným zdrojem energie a je tedy pro toto použití výslovně povolen.

Na vrtných plošinách a ve skladištích ropy a zemního plynu je často potřeba mnoho stlačeného vzduchu, protože tam platí přísné bezpečnostní předpisy. Stlačený vzduch je rovněž vystaven drsným okolním teplotám. Protože ovládací a regulační zařízení leží často ve venkovním prostoru, je nutno zajistit, aby pneumatická zařízení byla chráněna například před tvořením kondenzátu nebo zmrznutím.

References

Aplikace v praxi

everdry xxl

Compressed air treatment XXL at Chempark Uerdingen

Společnost BEKO TECHNOLOGIES realizovala velký projekt na adsorpční sušičku, která využívá teplo kompresního procesu k regeneraci. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu bylo zařízení předáno společnosti CURRENTA

umria filler

Optimalizace systému stlačeného vzduchu u společnosti Umbria Filler

Odvětví: Chemický průmysl Zákazník/místo/rok: Umbria Filler (Itálie) Použití stlačeného vzduchu: procesní vzduch Nainstalované produkty: BEKOSPLIT 13, METPOINT BDL, CLEARPOINT 3eco