This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Kondenzační technika pro úpravu stlačeného vzduchu

V nasávaném vzduchu je obsažena vzdušná vlhkost,  proto při stlačování vzduchu v kompresoru vždy dochází ke vzniku kondenzátu. Nečistoty, které jsou již obsažené v okolním vzduchu, jako například částice prachu a nečistot nebo aerosoly, se pak v kondenzátu nacházejí ve vysoce koncentrované formě. I při dalším průběhu úpravy stlačeného vzduchu (filtrace a vysoušení) dochází opět ke vzniku kondenzátu. Pomocí kondenzační techniky se tento odpadní produkt, obsahující škodlivé látky a škodlivý pro životní prostředí, odvede a upraví, protože se nesmí odvádět do kanalizace.

Odvaděč kondenzátu BEKOMAT®

Kondenzát vzniká téměř na všech stanicích v síti stlačeného vzduchu, od komprese až po úpravu filtrací nebo vysoušením. Pomocí zařízení BEKOMAT vám pomůžeme odstranit kondenzát ze stlačeného vzduchu a dosáhnout optimální kvality pro váš případ použití. Vynaložení energie a tím i náklady se přitom drží na nejnižší možné úrovni. Významní výrobci kompresorů z celého světa volí inteligentní techniku BEKOMAT.

Zjistit více...

Inovace: BEKOMAT i4.0

Spojení osvědčeného odvodu kondenzátu a digitalizace

Naše osvědčené odvaděče kondenzátu BEKOMAT jsou již po desetiletí známé pro svou spolehlivost, dlouhou životnost a snadnou instalaci výrobků,. Stejně jako pro svou efektivitu, hospodárnost a ekologičnost. Nyní jdeme ještě o krok dále a dosavadní funkce doplňujeme výhodami z digitálního světa. Nový BEKOMAT i4.0 tak splňuje očekávání kladená na systémy i4.0, jako je propojitelnost, vzdálené monitorování, flexibilita a především spolehlivého používání i do budoucna.

Zde se dozvíte více o novém zařízení BEKOMAT i4.0

Úprava kondenzátu se separátorem QWIK-PURE®  a BEKOSPLIT®

Dalším krokem při odvádění kondenzátu je jeho úprava. Legislativa zde stanovuje jasné předpisy, které je nutno dodržet. Se separátory voda-olej QWIK-PURE a reakčními separátory BEKOSPLIT můžete kondenzát upravovat ekologicky, s nízkými náklady a v souladu se zákonnými předpisy přímo na místě, bez schvalovacího řízení. Se systémem na úpravu kondenzátu mohou provozovatelé kompresorů a systémů stlačeného vzduchu sami snadno upravovat kondenzát. V porovnání s úpravou celého množství kondenzátu specializovanou firmou ušetří vlastní úprava kondenzátu kolem 90 % nákladů na likvidaci – a systém úpravy se tak ve velmi krátké době amortizuje. Oba systémy jsou certifikovány Institutem pro konstrukční techniku DIBt v Berlíně pro úpravu kompresorových kondenzátů.

Separátor voda-olej QWIK-PURE®

Klasické odlučovače oleje a vody založené na principu gravitačního odlučování lze již jen stěží technicky zdokonalit. Při vývoji nové generace jsme věnovali zvláštní pozornost lidem, kteří s výrobkem pracují.

Zjistit více...

Zařízení pro štěpení emulzí BEKOSPLIT®

Zařízení BEKOSPLIT separuje i velmi stabilní emulze a umožňuje spolehlivou a ekonomickou úpravu vznikajících kondenzátů. Tímto způsobem umožňují naše systémy pro úpravu emulzí ekologickou likvidaci průmyslových odpadních vod s obsahem oleje.

Zjistit více...

Víte to? Vlastnosti kondenzátu

Disperzní kondenzáty se po určité době oddělí do různých fází. V tomto případě lze kondenzát upravit pomocí zařízení ÖWAMAT. Kondenzáty s obsahem emulzí jsou dlouhodobě stabilní a oddělí se teprve po určité době. To vyžaduje úpravu pomocí zařízení BEKOSPLIT.

Společnost BEKO TECHNOLOGIES může zanalyzovat váš kondenzát ve vlastní laboratoři a zjistit tak jeho vlastnosti, které jsou důležité pro vaše používání. Na tomto základě vám můžeme poradit optimální způsob úpravy a správné dimenzování systému. Analytická služba BEKO TECHNOLOGIES zajišťuje zároveň dodržování zákonných ekologických předpisů.

Kontakt na servis

Odkazy a aplikace

Výroba stlačeného vzduchu v továrně na vlnitou lepenku

Výroba stlačeného vzduchu v továrně na vlnitou lepenku

Společnost Delkeskamp využívá stlačený vzduch jednak jako ovládací vzduch pro cílené tvarování vlnité lepenky, jednak jako procesní vzduch pro vyfukování tvarovaných dílů ze strojů. Je důležité, aby tento vzduch byl naprosto suchý, jinak by lepenka nabobtnala vlhkostí.

Povrchové čištění u společnosti HELLA KGaA Hueck & Co.

Pro implementaci choulostivých konstrukčních skupin je u společnosti HELLA KGaA Hueck & Co. velmi důležité povrchové čištění. Zařízení BEKOKAT upraví stlačený vzduch do bezolejové podoby, a ten se pak použije jako procesní vzduch pro vyfukování nečistot a prachu.

Druckluftaufbereitung auf Hybrid-Lokomotiven

Úprava stlačeného vzduchu na hybridních lokomotivách

U hybridního provedení posunovací lokomotivy ALSTOM, která se vyrábí ve Stendalu, je ovládací vzduch potřeba k napájení brzdného zařízení upraveným stlačeným vzduchem. K tomu se používá membránová sušička DRYPOINT M a filtr CLEARPOINT.

Bez oleje a choroboplodných zárodků pro léčiva

Ve farmaceutickém průmyslu je stlačený vzduch bez oleje a choroboplodných zárodků velmi důležitý. Společnost Nycomed používá filtr stlačeného vzduchu CLEARPOINT a zařízení BEKOKAT. Stlačený vzduch funguje jako procesní vzduch při čištění obalů a jako ovládací vzduch při ovládání ventilů.