This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Kvalita stlačeného vzduchu podle ISO 8573.1

Řada norem DIN ISO 8573 se v devíti částech zabývá kvalitou stlačeného vzduchu. Části dvě až devět se věnují metodám testování. V části 8573-1 je uvedena klasifikace stlačeného vzduchu podle maximálního obsahu nečistot (částic, vody a oleje), které smí obsahovat. Norma DIN ISO 8573-1 definuje třídy kvality stlačeného vzduchu s ohledem na:

Velikost a hustotu částic

Stanovení velikosti a koncentrace pevných částeček, které ještě smí být ve stlačeném vzduchu obsaženy.

Tlakový rosný bod / obsah vlhkosti

Stanovení teploty, při které vodní pára při aktuálním provozním tlaku kondenzuje na vodu.

Obsah oleje

Stanovení zbytkového množství aerosolů oleje a uhlovodíků, které smějí být obsaženy ve stlačeném vzduchu.

Norma ISO 8573-1 je hlavní publikací řady norem ISO 8573, protože stanovuje povolené množství nečistot na metr krychlový stlačeného vzduchu. V normě ISO 8573-1 se jako 3 primární nečistoty uvádí pevné částice, voda a olej.

Pro vyjádření určité kvality se používají tři číslice, které jsou odděleny tečkou.

A - třída pro částice (pevné a kapalné nečistoty),
B - třída pro vlhkost (v plynné formě) a obsah vody (v kapalné formě) a
C - třída pro celkový obsah oleje (v kapalné a plynné formě).

Například plnění pneumatik vyžaduje třídu kvality 2 jak pro koncentraci částic tak pro koncentraci oleje, oproti tomu pro lakování stříkacími pistolemi a laserové řezání je pro obsah částic a oleje nutná třída 1. Zatímco pro běžné způsoby použití s továrním nebo provozním vzduchem postačí vlhkost třídy 4, komplexní postupy v procesní technice vyžadují vlhkost třídy 2 až 1.

V našich řešeních a způsobech použití pro jednotlivá průmyslová odvětví popisujeme, jaká typická čistota stlačeného vzduchu je potřebná v různých způsobech jeho použití.

Úprava stlačeného vzduchu se systémem

Takzvaný „jízdní řád pro stlačený vzduch“ zobrazuje přehledně všechny možnosti pro to, jak a s kterými produkty můžete při úpravě stlačeného vzduchu dosáhnout jeho určité kvality.

V téměř všech průmyslových odvětvích je stlačený vzduch důležitým nositelem energie. Požadovaná kvalita se u jednotlivých odvětví a použití liší. Co však přetrvává, je požadavek na optimální výrobní procesy, bezpečná zařízení a nákladově efektivní provoz. Tento požadavek splňujeme na cestě od zařízení na výrobu stlačeného vzduchu až k jeho použití pomocí bezpečné, spolehlivé a po celém světě osvědčené techniky pro jeho úpravu. A tak zajišťujeme i váš úspěch!

Download

Kvalita není náhoda

Společnosti stojí při výrobě před velkými výzvami: je-li bezpečnost produktu i procesu závislá na kvalitě stlačeného vzduchu, je nutno v každém okamžiku zajistit jeho úpravu na maximální úrovni. Důvěru spotřebitelů můžete získat pouze tehdy, pokud převezmete odpovědnost a bezpodmínečně zajistíte řízení kvality. Hospodárnost procesů zároveň určuje perspektivu společnosti do budoucna. Inteligentní energetický management má nejvyšší prioritu. Při výrobě stlačeného vzduchu představují náklady na energie nezřídka více než tři čtvrtiny celkových nákladů a potenciály na úsporu v této oblasti jsou velmi výrazné. Měřicí technika BEKO TECHNOLOGIES pomůže tyto potenciály identifikovat.

Senzory ze série METPOINT:

METPOINT DPM

Technologie snímačů pro přesné měření tlaku rosného bodu

METPOINT FLM

Senzorová technika měření objemového průtoku.

METPOINT PRM

Měřicí převodník tlaku METPOINT PRM zaznamenává relativní tlak (přetlak) v plynných i kapalných médiích

METPOINT LKD

Detektor netěsností najde každou netěsnost i ve velkých vzdálenostech, špatně přístupných místech a bez přímého pohledového kontaktu.

Přečtěte si více...