This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Stlačený vzduch v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl zahrnuje nejrůznější oblasti použití, které sahají od výroby jednotlivých součástí přes výrobu celých vozů až po provádění oprav v autodílnách. Stejně rozmanité jsou tedy i oblasti použití stlačeného vzduchu. Mimo jiné se stlačený vzduch používá pro výrobu vakua, kterým se uchopují díly. Tato takzvaná technika „Pick and Place“ se ve výrobě používá například k přepravě a zasazování předních skel.

Nároky na používaný stlačený vzduch se rovněž výrazně liší: nejvyšší standardy kvality platí např. pro nástřikové lakování v lakovacích linkách vozidel nebo při svařování laserem. V autodílnách nebo při mnoha situacích ve výrobě karoserií je naopak postačující nižší kvalita stlačeného vzduchu.

Přitom je nutné individuální dimenzování systému úpravy stlačeného vzduchu v závislosti na použití a okolních podmínkách stanice stlačeného vzduchu. Ve výrobě automobilů tak lze snížit provozní náklady např. úsporou energie nebo zabránění vzniku zmetků díky dodržování kvality produktů.

Použití v automobilovém průmyslu

Nástroje
robot assembly

Stlačený vzduch pro nástroje

Neautomatizované pneumatické nástroje
Ve výrobě osobních automobilů se používá výhradně stlačený vzduch s nízkým tlakem. Aby bylo možné v autodílně zásobovat stlačeným vzduchem současně a efektivně několik pracovišť, je nutno systém vytvořit tak, aby tlak optimálně rozváděl po celé dílně. Často se zde upřednostňují pneumatické nástroje, které jsou oproti elektrickým praktičtější na manipulaci a mají nižší hmotnost.

Robotika s pneumatickými součástmi
Automobilový průmysl je dnes bez využití robotů nemyslitelný. Roboti pomáhají například v lisovně při uchopování a dopravě. Pevnou součástí výroby automobilů jsou však i u jiných procesů, jako je lakování, svařování a montáži. Pro tyto procesy jsou často nutné pneumatické součásti na pevných nebo mobilních manipulačních robotech. Stlačený vzduch je tedy důležitým médiem ve výrobním procesu automobilového průmyslu pro ovládání a pohánění robotů.

Povrchy
paintwork

Ošetření povrchu

Během výroby vozidel se provádí různé druhy ošetření povrchu, jako je aktivace plazmou, ionizace, pískování, kuličkování a lakování. U veškerých těchto typů použití je potřeba stlačený vzduch, který je důležitou součástí ve výrobním procesu vysoce kvalitních produktů.

Různé způsoby použití s sebou nesou různé nároky na stlačený vzduch. Při nanášení barvy stlačeným vzduchem ve stříkacích kabinách nebo pomocí stříkacích pistolí je kvalita stlačeného vzduchu velmi důležitá. Částice, olejové aerosoly a pára, látky s obsahem silikonu a kondenzát jsou hlavními příčinami pro chyby v lakovně. U těchto způsobů použití je nutno bezpodmínečně zaručit absenci látek narušujících adhezi laku (PWIS = Paint-Wetting Impairment Substances ).

Při ionizaci je nutný suchý a bezprašný stlačený vzduch. Tyto požadavky jsou kladeny i při bezdotykových systémech čištění povrchů při výrobě vysoce výkonné elektroniky. K tomu musí být stlačený vzduch absolutně bez obsahu oleje.

Díky spolehlivé úpravě stlačeného vzduchu, která zajišťuje dodržování jeho kvality, se lze vyvarovat chybám ve výrobě a minimalizovat zmetkovitost. Při lakování tak lze například dosáhnout snížení průběžného času při vícevrstvém nanášení barev protože zahřátý stlačený vzduch může při použití barev na bázi vody zkrátit dobu schnutí.

Karosérie
car factory

Karosérie

Hrubé karosérie se vyrábějí s použitím různých spojovacích postupů, jako je laserové svařování, bodové svařování, svařování plazmou, lemování nebo klinčování. Pro všechny tyto postupy může být potřeba stlačený vzduch, např. jako pneumatická pohonná technologie, ochrana proti prachu a uzavírací vzduch. I na mnoha dalších bodech je stlačený vzduch potřeba – pro pneumatické upínací prvky, pneumatické otočné a pojezdové osy, pneumatické systémy pro přivádění čepů, nýtů a šroubů.

Mnoho z těchto způsobů použití potřebuje stlačený vzduch pouze jako pohon. To nevyžaduje vysokou kvalitu stlačeného vzduchu, často postačí instalace sušičky pro vysoušení za studena a filtru. Přesto je důležité správné dimenzování systému pro úpravu, protože jinak vznikají zbytečné náklady na energie.

Malá část stlačeného vzduchu se používá přímo v procesu, např. při laserovém svařování. Při jednom z postupů laserového svařování, skenerovém svařování, probíhá vedení laserového paprsku přes zrcadlo, přičemž rozptýlení paprsku snižuje výkonnost zařízení. Pro zaručení čistého, neoroseného zrcadla a pro zabránění rozptylu laseru CO2 se do laserového kanálu přivádí upravený a uvolněný stlačený vzduch.

References

Aplikace v praxi

luftbild

Stlačený vzduch jako přepravní a provozní médium

U společnosti GF Automotive se písek přepravuje za pomoci přepravního vzduchu. Vlhkost by způsobovala hrudkování materiálu ve vedení. Rovněž pro řídicí ventily se jako ovládací vzduch používá stlačený vzduch. Suchý vzduch zde zajišťuje sušička pro vysoušení za studena DRYPOINT.

ölfrei

Povrchové čištění u společnosti HELLA KGaA Hueck & Co.

Pro implementaci choulostivých konstrukčních skupin je u společnosti HELLA KGaA Hueck & Co. velmi důležité povrchové čištění. Zařízení BEKOKAT upraví stlačený vzduch do bezolejové podoby, a ten se pak použije jako procesní vzduch pro vyfukování nečistot a prachu.

benteler

BENTELER Aluminium Systems optimalizuje instalaci stlačeného vzduchu

Jak lze zvýšit výrobu stlačeného vzduchu a přitom nezvyšovat fakturu za spotřebu energie, ale naopak ji ještě snížit?

kältetrockner

Měřítka kvality ve výrobě spoje

Naprosto suchý stlačený vzduch bez oleje potřebuje společnost Flender v Mussumu. Vzduch v komplexní výrobě spojek musí odpovídat veškerým nárokům pro různé druhy použití – od procesního až po uzavírací vzduch.