This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Kvalita aktivního uhlí je rozhodující

Při úpravě stlačeného vzduchu na třídu obsahu oleje 1 podle ISO 8573 se převážně používají adsorbéry s aktivním uhlím. Stlačený vzduch se v nich za pomocí adsorpce zbaví molekul oleje. Pro zaručení dobré adsorpce olejové páry jsou rozhodující teploty < 35 °C a dostatečné předvysušení, pokud možno za pomoci adsorpčních sušiček. Nezbytná je rovněž pravidelná výměna aktivního uhlí.

Níže se dozvíte, proč je tato výměna tak důležitá a na co byste při ní měli dbát. Kromě toho se budeme zabývat tím, jaká kritéria kvality hrají u BEKO TECHNOLOGIES roli při výběru aktivního uhlí a jaké výrobky a servis v souvislosti s adsorbéry s aktivním uhlím nabízíme.

Proč je výměna aktivního uhlí tak důležitá?

Povrch aktivního uhlí není stejně jako plně nasátá houba od určitého stupně již schopen pohlcování a aby se zachovala jeho funkce, je nutno jej vyměnit. V případě neodborné údržby může dojít k tomu, že zbytkový obsah olejové páry bude na straně výstupu vyšší než předtím.

Indikátory pro to, že je načase provést výměnu, jsou vlhkost, tlaková ztráta a zvýšený obsah olejové páry ve stlačeném vzduchu. Při měření a analýze vašeho používaného aktivního uhlí vám ochotně pomůže váš servisní tým.

Na co je třeba dbát při výměně aktivního uhlí?

1. Použité aktivní uhlí vždy kompletně vyjměte

Během provozu proudí stlačený vzduch ložem s aktivním uhlím směrem shora dolů. Pohlcování olejové páry a olejových aerosolů probíhá nejprve ve vstupní vrstvě. Když je tato vrstva nasycená, nasycení postupuje až k výstupnímu hrdlu. Kompletní výměna aktivního uhlí musí proběhnout ještě před nasycením výstupní vrstvy, jinak dojde ke kontaminaci následného potrubí a dalších komponent pro úpravu stlačeného vzduchu a tím nakonec i ke kontaminaci samotného produktu.

S odsáváním použitého aktivního uhlí je třeba začít na vstupním hrdle. Vyloučí se tak možnost, že nasycené zbytkové podíly spadnou ke straně výstupu a opět kontaminují stlačený vzduch.

2. Adsorbér plňte předvysušeným aktivním uhlím

Aktivní uhlí pohlcuje vodu. Patří proto i do skupiny vysoušecích prostředků. Při relativní vlhkosti > 30 % adsorbuje ve zvýšené míře vodní páru. Současně klesá schopnost adsorpce oleje. Aby se zachoval dobrý výkon a obsah zbytkového oleje < 0,01 mg/m³, je nezbytným předpokladem naplnění adsorbéru předvysušeným aktivním uhlím.

a) Předvysušené aktivní uhlí je důležité nejen pro nízký obsah zbytkového oleje, ale také v případě, že je třeba zaručit konstantní kvalitu stlačeného vzduchu. Nepředvysušené aktivní uhlí může totiž způsobit nejen kolísání obsahu zbytkového oleje , ale také obsahu vlhkosti. Pokud se použije nepředvysušené nebo nedostatečně předvysušené aktivní uhlí, může protékající suchý stlačený vzduch v důsledku desorpce obsahovat opět více vlhkosti, protože ji adsorbuje z uhlí.

b) Pouze s použitím předvysušeného uhlí lze zajistit, že bude od začátku k dispozici 100 % aktivovaného povrchu a že nebude nutné spotřebovávat nejprve energii na odstraňování vlhkosti.

3. Dávejte pozor na možnou kontaminaci při manipulaci

Při výměně aktivního uhlí je nutno dbát na maximální čistotu. K tomu patří také to, že personál, který výměnu provádí, používá rukavice bez obsahu uhlovodíků. Kromě toho je třeba nádoby otevírat až krátce před naplněním adsorbérů, aby uhlí neadsorbovalo žádnou vlhkost z okolního vzduchu.

4. Nepoužívejte vložky filtrů částic s obsahem oleje

Na straně výstupu adsorbérů s aktivním uhlím je nutno nainstalovat speciálně vyčištěné filtry částic. Montáž je přitom nutno provádět bez použití maziv s obsahem uhlovodíků. Při výměně filtrační vložky je nutno postupovat se stejnou pečlivostí – je k tomu nutné použití filtrační vložky bez obsahu oleje a i zde musí montáž probíhat bez použití oleje a tuků.

5. Dostatečné vyčištění povrchů kontaminovaných olejem

Pokud dojde ke kompletnímu nasycení lože s aktivním uhlím, jsou kontaminovány veškeré povrchy, se kterými stlačený vzduch přijde do kontaktu, i následná potrubí. Kromě kompletní výměny aktivního uhlí je nutno odolejovat veškeré kontaminované povrchy.

6. Další rámcové podmínky pro bezchybné fungování

 • Nárůst a pokles tlaku ne větší než 1 bar/minutu, aby se zamezilo zatěžování pelet aktivního uhlí.
  • Rovnoměrný nárůst/pokles stlačeného vzduchu v kapilárách aktivního uhlí a v jeho okolí (předchází oděru, implozi a explozi granulátu aktivního uhlí)
  • Zabránění oděru pomocí laminárního (rovnoměrného) proudění
 • Objemový průtok po celou dobu provozu od plného zatížení 100% po částečné zatížení 50%. To zahrnuje i minimální odběr, např. během noci nebo víkendu.
 • Obecně dodržujte povolené provozní parametry.

Kritéria kvality při výběru aktivního uhlí:

Pro BEKO TECHNOLOGIES je kvalita prioritou. Díky úzké vazbě na naše dodavatele zajišťujeme trvale vysokou kvalitu produktů. Pravidelná setkání a odborná diskuze s výrobci našich adsorpčních prostředků vytvářejí situaci „win-win“ pro všechny zúčastněné, zejména pro naše zákazníky.

Díky neustálému vývoji produktu bylo vytvořeno aktivní uhlí s ideálními vlastnostmi.

Vlastnosti originálního aktivního uhlí:

1. Vynikající adsorpční schopnosti: díky optimalizovanému procesu aktivace obsahují póry našeho aktivního uhlí velké množství funkčních skupin, které dokáží adsorbovat molekuly oleje.

2. Větší objem pórů: díky kombinaci předvysušení a desorpce zajišťujeme, aby vám bylo k dispozici 100 % aktivního objemu pórů.

3. Optimální struktura pórů, jejich počet a rozložení zajišťují větší vnitřní povrch a lepší adsorpční kapacitu.

4. Homogenní velikost pelet válcového tvaru vede k homogenitě náplně a tím také k nižšímu rozdílovému tlaku a nižším provozním nákladům.

5. Dobré mechanické vlastnosti a odolnost proti oděru zaručují nízkou míru tvoření prachu.

6. Nízký obsah popela a cizích látek zaručuje vysokou kvalitu produktu a pevnou strukturu, protože minerální složky zajišťují porézní charakter.

7. Trvale vysoká kvalita produktu díky stabilním vztahům s dodavateli.

A jak adsorbuje aktivní uhlí olej ve stlačeném vzduchu?

Naše nabídka pro vás!

Máte speciální požadavky? Kontaktujte nás!

Jako jediný výrobce nabízíme kompletní portfolio a flexibilní technologie pro úpravu bezolejového stlačeného vzduchu.

Přehled vašich výhod:

 • Výrobní kompetence pro katalytické konvertory, adsorbéry s aktivním uhlím a vhodnou techniku pro měření olejové páry.
 • Díky našemu „engineeringu na míru“ a vlastním projektovým oddělením dokážeme splnit vaše speciální požadavky pro jakoukoli velikost objemového průtoku, teploty a tlaku a nabídnout vám řešení, které bude nejlepší právě pro vaši situaci.
 • Díky našim vynikajícím vztahům s dodavateli vám kromě našich standardních produktů nabízíme také výběr speciálního aktivního uhlí a adsorbentů pro pohlcování dalších škodlivin.
 • Rádi vám poskytneme poradenství v oblasti výměny aktivního uhlí, analýzy stlačeného vzduchu a likvidace.
 • Více než 35 let výrobní expertízy a speciální znalosti odvětví pro individuální poradenství i v případě složitých výzev.

Kontaktujte nás a nechte si poradit!