This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

METPOINT® FLM: Senzorová technika měření objemového průtoku

Každý třetí kompresor je v provozu jen proto, aby vyrovnával ztráty vzduchu. Těmto nákladům se lze do velké míry vyhnout. Jednou z možností, jak to udělat, je precizní zaznamenávání aktuálního objemového průtoku. To poskytuje podklad pro mnoho důležitých analýz, dokumentů a rozhodnutí. BEKO TECHNOLOGIES nabízí v podobě modelů METPOINT FLM SF13 a SF53 precizní sledování koncové polohy

Je vaše výroba optimálně nastavena z hlediska ekonomiky provozu?

Tuto otázku můžete kompletně zodpovědět pouze tehdy, pokud znáte aktuální potřebu objemového proudu vašeho stlačeného vzduchu. Tu vám stanoví měřič objemového průtoku METPOINT FLM a poskytne vám tak databázi pro inteligentní energetický management. Rozpoznáte potenciály úspor, případná přetížení nebo chybné funkce a můžete svá zařízení dimenzovat optimálním způsobem. Přiřazení podílů jednotlivých výrobních jednotek na spotřebě poskytuje základ pro rozhodování založené na faktech. Současně se zobrazuje, kolik stlačeného vzduchu se v systému ztrácí v důsledku úniků. Měření vám poskytne všechna nezbytná data pro optimální vzájemné odladění komponent a dimenzování zařízení.

Varianta FLM SF13 je k dostání s měřicími drahami různých průměrů a dodává se s kalibračním certifikátem pro vybraný průměr potrubí. Model FLM SF53 je jako univerzální senzor předkalibrován na průměr potrubí 53,1 mm, lze jej ale na přání zákazníka nastavit/kalibrovat na jiné průměry.

Varianta s displejem

Pomocí displeje a konfiguračního menu lze zobrazovat všechny naměřené hodnoty a provádět nastavení senzorů

Model with LED

Levnější varianta s LED zobrazuje nutnost nové kalibrace (jednou ročně). Upozornění: Konfiguraci senzoru lze provést pouze během výroby nebo později pomocí záznamového zařízení BDL.

Způsob činnosti

Na našem kanálu YouTube naleznete další videa o naší firmě, přípravě stlačeného vzduchu a měřicí technice.

 

 

Výhody modelu METPOINT® FLM

Identifikace potenciálních úspor

  • přesné sledování spotřeby stlačeného vzduchu
  • mapuje objemový průtok, spotřebu a průtok
  • poskytuje základ pro inteligentní řízení spotřeby energie
  • základ pro ekonomický návrh systémů a určení množství úniků

Praktický a přesný

  • Plug & Play
  • lze instalovat a demontovat pod tlakem
  • vhodné pro průměry potrubí od ¼'' do 10''
  • indikace doby kalibrace prostřednictvím integrovaného displeje nebo servisní LED diody
  • ideální pro technologii stlačeného vzduchu díky kalorimetrickému principu měření

Technické údaje

Princip měření Kalorimetrické měření
Měřené veličiny Standardní nastavení: m³/h, m³ a m/s
Zobrazení Servisní LED nebo displej TFT 1,8"
Přesnost ± 1,5 % v.M. ± 0,3 % v.E.
Přívod napětí 18 až 36 V DC
Výstupní signál 4 ... 20 mA, RS485 (MODBUS RTU)
Impulzní výstup 1 impulz na m³ resp. litr, impulzní výstup bezpotenciálový
Provozní tlak do 16 bar, volitelně do 50 bar u modelu SF53

*další výkonové parametry viz dokumenty ke stažení složka produktu

Náš kalibrační servis pro váš METPOINT FLM

Převodníky a snímače jsou mimo jiné vystaveny mechanickému namáhání a výkyvům teplot. Tím klesá například přesnost měření senzoriky a vytváří se takzvaný „drift“, který může zkreslovat naměřené výsledky a nepříznivě tak ovlivnit kvalitu výroby, resp. výrobků. BEKO TECHNOLOGIES nabízí bohaté spektrum kalibračních služeb pro senzory objemového průtoku, snímače tlakového rosného bodu, měřicí převodníky tlaku a analytická zařízení. Kalibrace probíhá podle specifické kalibrační metody firmy BEKO TECHNOLOGIES a jde o takzvanou kalibraci ISO. Kalibrace ISO jsou srovnávací měření externích zkušebních vzorků pomocí interních firemních referenčních přístrojů. Použité referenční přístroje jsou odvozeny od národních standardů. Postupy splňují požadavky kvalitativních standardů podle DIN EN ISO 9001.

Contact form

Ke stažení METPOINT® FLM

Měřicí technika | Senzorika, monitorování a ukládání dat
Produktová řada
4 MB
METPOINT FLM SF13
Návod
4 MB
Návod
4 MB
Měřicí technika | METPOINT FLM
Prospekt
509 KB

Další senzory z řady METPOINT®:

METPOINT PRM

METPOINT PRM

Měřicí převodník tlaku METPOINT PRM zaznamenává relativní tlak (přetlak) v plynných i kapalných médiích

METPOINT UD01

METPOINT UD01|UD 02

Zásuvné displeje pro informace na místě.

METPOINT DPM SD23

METPOINT DPM

Technologie snímačů pro přesné měření tlaku rosného bodu