This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Kondenzační sušičky DRYPOINT RA snižují provozní náklady

Kondenzační sušičky najdou uplatnění všude a dnes jsou moderním prvkem technického vývoje v rozvodech stlačeného vzduchu. Představují nejekonomičtější způsob vysoušení stlačeného vzduchu: zchlazením teploty stlačeného vzduchu kondenzuje přivedená vodní pára na vodu, která je následně odváděna. Při kolísavém objemovém průtoku můžete se sušičkou DRYPOINT RA eco ušetřit hodně energie díky její inteligentní jednotce řízení. U všech způsobů použití, u nichž záleží na stabilních podmínkách, nabízí DRYPOINT RA to nejefektivnější řešení.

Popis funkce DRYPOINT® RA eco

Všechny sušičky pro vysoušení za studena DRYPOINT RA umožňují optimální výměnu tepla díky protiproudu (Counter Flow) po celé dráze. Stlačený vzduch proudí po celé dráze ve výměníku tepla v pohybu namířeném směrem dolů. Nevznikají tak nevýhodné obtoky a ztráta stlačeného vzduchu je jen velmi malá.

Na našem kanálu YouTube naleznete další videa o naší společnosti, přípravě stlačeného vzduchu a metrologii.

Osvědčený systém, který lze použít všude: DRYPOINT® RA

Sušička pro vysoušení za studena DRYPOINT RA je standardním řešením a tedy první volbou u případů použití se stabilními podmínkami a konstantními tlakovými rosnými body +3°C. Díky velké různorodosti modelů jsme schopni nabídnout vám vždy to správné řešení pro vaše požadavky. Naše sušičky pro vysoušení za studena se vyznačují spolehlivým vysoušením, minimální ztrátou stlačeného vzduchu i nízkou spotřebou energie. Osvědčená konstrukce sušičky DRYPOINT RA umožňuje vedle nejvyšší funkcionality také spolehlivý a z hlediska nákladů výhodný provoz.

Přesvědčivě efektivní s minimálními ztrátami tlaku

Vysoký pokles tlaku v sušičce pro vysoušení za studena musí být kompenzován zvýšeným výkonem kompresoru a s tím spojenou zvýšenou spotřebou energie. Následkem je nežádoucí spotřeba energie a výrazně vyšší provozní náklady. U sušiček pro vysoušení za studena DRYPOINT RA byl proto pokles tlaku snížen na absolutní minimum. Hlavními prvky jsou přitom výměník tepla s optimalizovaným prouděním, demister (odstraňovač kapek) pro bezpečnou separaci a velkoryse dimenzované komponenty, které se starají o nízký pokles tlaku v průměru 0,16 bar – v provozu při plném zatížení motoru.

Velikosti sušiček pro vysoušení za studena DRYPOINT® RA

DRYPOINT® RA 3600 - 13800

 • řízení a monitoring integrovaného odlučovače kondenzátu BEKOMAT prostřednictvím řídicí jednotky systému
 • Bezpotenciálový poplachový kontakt zajišťující odeslání poplachového hlášení
 • Použití energeticky účinných spirálových kompresorů bez vibrací
 • Rozhraní RS485 nabízí možnost externí kontroly a monitoringu
 • Záznam poplachových situací / hlášení.

Výhody sušičky DRYPOINT® RA

Efektivita
 • Pro výkony od 20 do 13 200 m³/h
 • Vysoušení díky vysoce účinné kombinaci výměníku tepla z hliníku
Orientace na uživatele
 • Stabilní tlakový rosný bod + 3 °C díky obtokovému ventilu horkých plynů s externím vyrovnáváním tlaku a tlakově řízenými ventilátory
 • Optimální zajištění chladicího oběhu díky nízkotlakému a vysokotlakému spínači
Integrované nadstandardní vybavení
 • Sériově vybaveno zařízením BEKOMAT
 • Centrální řídicí jednotka systému pro kontrolu funkce sušičky a sledování integrovaného zařízení BEKOMAT
Setrnost vůči životnímu prostředí a jednoduchá údržba
 • Použití ekologických chladicích prostředků, které nepoškozují ozonovou vrstvu a mají velmi příznivou hodnotu GWP (Global Warming Potential)
 • Cenově výhodná a rychlá údržba

Technické údaje DRYPOINT® RA

  RA 3600 – RA 13200
Max. vstupní teplota stlačeného vzduchu +70 °C
Min./max. provozní tlak 4 ... 14 bar [ü]
Min./max. okolní teplota +2 ... +50 °C
  RA 190 – RA 13200
Chladicí médium R407C

*Další technické údaje naleznete v dolní části informací o produktu, kde jsou dokumenty ke stažení...

Hospodárnost DRYPOINT® RA eco

Nová generace sušiček pro vysoušení za studena spojuje snahu o hospodárnost s ekologickou odpovědností. Naše energeticky úsporné sušičky ze série DRYPOINT RA eco představují novou definici hospodárnosti: díky komplexu technických vlastností bylo možné výrazně snížit ztrátu stlačeného vzduchu a spotřebu energie. V případě kolísání při odběru stlačeného vzduchu se inteligentní řídicí jednotka postará o úsporu energie, protože výkon sušičky optimálně přizpůsobí spotřebě stlačeného vzduchu. Řada DRYPOINT RA eco staví na tom, co se osvědčilo, a rozšiřuje to o inteligentní energetický koncept.

Osvědčený systém s inteligentním řízením

Sušičky pro vysoušení za studena jsou často dimenzovány na nejnáročnější podmínky použití – měřítkem je přitom letní provoz s vysokými vstupními a okolními teplotami. Sušička je tak po většinu času naddimenzovaná a jen zřídka běží s konstantní plnou zátěží. Sušička pro vysoušení za studena DRYPOINT RA eco představuje optimalizovanou efektivitu při zacházení se zdroji: její oblasti použití leží tam, kde je nutno bezpečně chránit systémy stlačeného vzduchu a produkty před kondenzátem a znečištěním. Vysoušení probíhá pomocí zchlazení vzduchu. Kondenzát, který přitom vzniká, odvádí efektivně a bez ztráty stlačeného vzduchu zařízení BEKOMAT. Zpětné ohřívání snižuje relativní vlhkost vysušeného vzduchu na hodnotu nižší než 30 %. Spotřebované množství energie se přizpůsobí požadovanému výkonu vysoušení. Tento postup šetří náklady na energii i životní prostředí.

Úspora až 55 % – již v prvních pěti letech provozu

Největší úspory přináší energie, kterou nespotřebujeme. U sušiček pro vysoušení za studena série DRYPOINT RA eco se pokračuje v již úspěšném konceptu sušičky DRYPOINT RA s nízkou tlakovou ztrátou, optimálním dimenzováním tepelného výměníku a odlučovačem kondenzátu BEKOMAT. Z toho vycházejí dva nové koncepty regulace pro nejrůznější konstrukční velikosti, které přizpůsobují výkon vysoušení přímo podle potřeb a výrazně tak snižují spotřebu energie.

DRYPOINT® RA 20-960 eco

 • Pro objemový průtok <1000 m³/h
 • Úspora nákladů na energie díky vypínání kompresoru s chladicím médiem řízenému podle potřeb
 • Ukazatel procentuální úspory energie
 • Bezpotenciálový kontakt k odeslání poplachového hlášení

Energetická účinnost díky inteligentnímu oběhovému systému

Pro objemové průtoky menší než 1000 m³/h pracuje DRYPOINT RA eco jako oběhová sušička, u níž se kompresor s chladicím médiem vypíná řízeně podle potřeby. Inteligentní oběhový systém probíhá v závislosti na potřebě vysoušení a reguluje se tak, aby se optimálně prodlužovaly doby vypínání.

DRYPOINT® RA 1300-10800 eco

 • Pro objemový průtok > 1 000 m3/h
 • Vysoká úspora energie při proměnlivých požadavcích na vysoušení díky jedinečné kombinaci regulace frekvence a regulace při přerušovaném chodu
 • Použití energeticky účinných spirálových kompresorů bez vibrací
 • Intuitivní dotyková obrazovka 4,7“ pro jednoduchou a rychlou kontrolu funkce – včetně kontroly integrovaného odlučovače kondenzátu BEKOMAT 
 • Bezpotenciálový kontakt k odeslání poplachového hlášení
 • Rozhraní RS485 nabízí možnost externí kontroly a monitoringu
 • Zaznamenávání poplachových situací / hlášení

Optimální kombinace úspory energie a výkonu vysoušení

Pro objemový průtok vyšší než 1 000 m³/h spojuje DRYPOINT RA eco regulaci frekvence kompresoru s chladicím médiem a oběhový systém. Regulaci frekvence má navíc i ventilátor, což vede k optimální kombinaci úspory energie a výkonu vysoušení.

Výhody sušičky DRYPOINT® RA eco

Výhody řady eco
 • Přizpůsobení příkonu změněným požadavkům na vysoušení
 • Úspora energie při kolísání objemového průtoku
 • Aktivní přínos k trvalé udržitelnosti
Energetická efektivita a hospodárnost
 • Minimální tlakové ztráty díky proudově optimalizovanému designu výměníku tepla
 • Minimální spotřeba energie díky vyvážené kompresorové technice s chladicím médiem
 • Žádná tlaková ztráta díky efektivnímu odvádění kondenzátu za pomoci odvaděče BEKOMAT
Bezpečnost a spolehlivost
 • Efektivní odlučování kondenzátu díky integrovanému
 • demisteru Optimální jištění chladicího okruhu
Snadná obsluha
 • Jasný přehled o veškerých provozních stavech
 • Neustálé sledování odvádění kondenzátu
 • Jednoznačné pokyny při poplachu
 • Včasné informace o údržbě a servisu

Technical data of the DRYPOINT® RA eco

  RA 20 eco – RA 70 eco RA 110 eco – RA 10800 eco
Max. vstupní teplota stlačeného vzduchu +70 °C +70 °C
Min./max. provozní tlak 4 ... 16 bar [ü] 4 ... 14 bar [ü]
Min./max. okolní teplota +2 ... +50 °C +2 ... +50 °C
  RA 20 eco – RA 135 eco RA 190 eco – RA 10800 eco
Chladicí médium R134.a R407C

*Další technické údaje naleznete v dolní části informací o produktu, kde jsou dokumenty ke stažení.

Speciální modely DRYPOINT® RA/RS

U speciálních oblastí použití a požadavků jsou vyžadována řešení specifická pro daného zákazníka. Díky širokému portfoliu produktů u sušiček pro vysoušení za studena máme pro vás vždy vhodné speciální řešení: ať už pro vysokotlaké použití do 50 bar, obzvlášť vysoké vstupní teploty stlačeného vzduchu anebo agresivní okolní podmínky. S našimi speciálními modely a alternativami sušičky DRYPOINT RA pokryjeme rovněž vaše individuální požadavky. A jako obvykle s maximální bezpečností a při minimální spotřebě energie.

Sušička pro vysoušení za studena pro vysoké vstupní teploty DRYPOINT® RA HT

Sušička pro vysoušení stlačeného vzduchu za studena DRYPOINT RA HT byla speciálně vyvinuta pro použití, při kterých je nutno efektivně vysušit stlačený vzduch při vysokých vstupních teplotách až 80 °C.

Promyšlený design s optimalizovaným prouděním se stará o bezodporové proudění stlačeného vzduchu. Optimalizovaná technologie chladicího kompresoru zajistí navíc nízkou spotřebu energie při velmi stabilním tlakovém rosném bodu.

Integrovaný předřazený filtr CLEARPOINT® se zařízením BEKOMAT®

Integrovaný filtr CLEARPOINT odvádí vznikající kondenzát přes odvaděč kondenzátu BEKOMAT bezpečně a bez zbytečných tlakových ztrát. Předřazený filtr navíc chrání výměník tepla sušičky pro vysoušení za studena a zvyšuje tak jeho životnost a efektivitu.

Sušička pro vysoušení za studena pro vysokotlaké použití: DRYPOINT® RS HP

Sušičky pro vysoušení stlačeného vzduchu za studena DRYPOINT RS HP byly speciálně vyvinuty pro použití, při kterých je nutno efektivně vysušit stlačený vzduch v rozmezí tlaku 45 bar/50 bar. Často to bývá případ při výrobě PET lahví, ale také při spouštění dieselových agregátů nebo u geologických vrtných souprav.

Nerezový deskový výměník tepla sušičky DRYPOINT® RS HP

Promyšlený design nerezového deskového výměníku tepla s optimalizovaným prouděním se stará o bezodporové proudění stlačeného vzduchu. Optimalizovaná technologie chladicího kompresoru navíc zajistí nízkou spotřebu energie při velmi stabilním tlakovém rosném bodu.

Ještě odolnější díky inovativnímu povrstvení TAC

Mnohá průmyslová prostředí, např. v oblasti zemědělství, potravinářské technice nebo ve výrobě papíru, obsahují v okolním vzduchu agresivní média. Ta mohou mít negativní vliv na provozní dobu sušičky. Pro optimální ochranu doporučujeme antikorozní povrstvení pro naše sušičky řady DRYPOINT  RA/RS HP.

V případě agresivních okolních podmínek

Antikorozní nátěr TAC pro všechny uvnitř ležící měděné díly několikanásobně prodlužuje životnost sušičky a zvyšuje provozní bezpečnost

Na přání též jako vodou chlazené sušičky pro vysoušení stlačeného vzduchu za studena

Pokud je k dispozici centrální zásobování chladicí kapalinou, jsou optimálním řešením následující typy DRYPOINT RA:

 • DRYPOINT  RA WC vodou chlazená sušička pro vysoušení stlačeného vzduchu za studena. Chlazení vodou umožňuje spolehlivé vysoušení – nezávisle na okolní teplotě.
 • DRYPOINT RA TBH vodou chlazená sušička s trubkovým výměníkem tepla pro šedou vodu.
 • DRYPOINT RA SWCsušička chlazená mořskou vodou s trubkovým výměníkem tepla.

Ke stažení DRYPOINT® RA

Sušičky kondenzační, membránové a adsorpční
Produktová řada
6 MB
Vysoušení | DRYPOINT RA
Prospekt
232 KB
Vysoušení | DRYPOINT RA eco
Prospekt
321 KB
Vysoušení | DRYPOINT RA HT
Prospekt
281 KB
Vysoušení | DRYPOINT RS HP
Prospekt
487 KB
Vysoušení | Antikorozní nátěr TAC
Prospekt
180 KB
Vysoušení | Chlazení vodou WC, TBH a SWC
Prospekt
196 KB
Prospekt
5 MB
Návod k instalaci a provozu DRYPOINT RA eco 5400-10800
Návod
14 MB
Návod k instalaci a provozu DRYPOINT RA eco 20-960
Návod
13 MB
Návod k instalaci a provozu DRYPOINT RA 20-960
Návod
5 MB
Návod k instalaci a provozu DRYPOINT RA 1080-8800
Návod
4 MB
Návod k instalaci a provozu DRYPOINT RA eco 1300-4400
Návod
9 MB
DRYPOINT RS 1300-6000 HP45
Návod
10 MB