Know how v oblasti stlačeného vzduchu

Využijte výhod našich znalostí ze všech oblastí techniky stlačeného vzduchu.

Školení

Školicí koncept společnosti BEKO TECHNOLOGIES GmbH pro techniku stlačeného vzduchu se zaměřuje stejně tak na zaměstnance jako na zákazníky a podporuje vzájemnou výměnu zkušeností a s ní spojený pokrok v učení. Prvořadými cíli tohoto konceptu jsou chápání stlačeného vzduchu jakožto celku a schopnost profesionálně poradit uživatelům. Vyučovacím jazykem je němčina nebo angličtina.

Zjistit více...

Základní fakta

Základní fakta slouží k poskytnutí hutných, avšak jasných informací o různých tématech, jež se týkají stlačeného vzduchu, a to v krátké době. Doplňují znalosti o produktech a zprostředkovávají komplexnější know how o celých systémech. Vytváří se tak databáze základních vědomostí o stlačeném vzduchu pro každodenní praxi, kterou pravidelně rozšiřujeme.

Zjistit více...

Nástroje

Zde najdete nástroje pro přepočet měrných jednotek techniky stlačeného vzduchu, výpočet množství kondenzátu i dimenzování systému úpravy kondenzátu

Zjistit více...


Kvalita stlačeného vzduchu

Jaké jsou rozhodující faktory pro kvalitu stlačeného vzduchu? Zde najdete vysvětlení pro třídy, které potřebujete, a informace o tom, jak jich můžete dosáhnout a sledovat je.

Zjistit více...


Slovníček

Stručně vysvětlené pojmy z oblasti techniky stlačeného vzduchu. K dohledání informací

Zjistit více...