Automatizace a modernizace pivovarů 2020

BEKO Technologies s.r.o. se zúčastnilo mezinárodní konference Automatizace a modernizace pivovarů 2020, konané 3.9.2020 v Černokosteleckém pivovaru jako partner konference.

Našim příspěvkem byla přednáška našeho kolegy Stanislava Bernarda: „Dobré pivo potřebuje kvalitní stlačený vzduch bez oleje. Jak toho dosáhnout?“

Cílem našeho příspěvku bylo seznámit účastníky konference s problematikou kvality stlačeného vzduchu, úpravou stlačeného vzduchu pro dosažení žádané kvality a měřením této kvality. Tam, kde stlačený vzduch přichází přímo i nepřímo do kontaktu s potravinou je toto téma stále více aktuální. Okolní životní prostředí (vzduch) ovlivňuje kvalitu i stlačeného vzduchu dodávaného bezmaznými kompresory. Neboť kompresor není „pračka“ vzduchu. Dodá to, co nasaje.

BEKO Technologies s.r.o. je vybaveno aparaturou pro měření kvality stlačeného vzduchu ve všech třech parametrech uvedených v normě ISO 8573-1 (částice, vlhkost, obsah uhlovodíků – oleje).

Konference se zúčastnilo celkem 157 účastníků z pivovarů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, VŠCHT Praha, technologických firem, výrobců automatizační a procesní techniky atd.