Efektivní koncepce pro filtraci stlačeného vzduchu

Než se stlačený vzduch dostane ke svému použití, je nutno jej zbavit aerosolů, oleje a částic. Nečistoty způsobené okolním vzduchem a provozem kompresorů mohou totiž poškodit vaše výrobní zařízení a/nebo znečistit konečný produkt. Tlakové filtry CLEARPOINT zajišťují čistotu vašeho stlačeného vzduchu, a to bezpečně a efektivně.

80 % nákladů na životní cyklus zařízení na stlačený vzduch představují provozní náklady. Významný podíl z nich tvoří také náklady na energii kompresoru. Aby bylo možné tyto provozní náklady udržet co nejnižší, musí být co nejnižší také rozdílový tlak mezi jednotlivými komponentami systému úpravy stlačeného vzduchu. Právě zde skrývá vhodná filtrace stlačeného vzduchu velký potenciál pro úsporu.

Filtry stlačeného vzduchu CLEARPOINT® 3eco do 50 barů

Nízké provozní náklady, dlouhá životnost, vysoká procesní bezpečnost a mnohostranné použití – to je jen několik z mnoha výhod našich filtrů CLEARPOINT. V závislosti na specifikaci zařízení je velmi robustní těleso k dostání v provedení se závitem nebo s přírubou. Filtrační vložky s optimalizovaným materiálem a koncepcí CLEARPOINT 3eco odstraňují ze stlačeného vzduchu veškeré nežádoucí složky – ať už jsou to aerosoly nebo pevné částice, prach, páry a pachy nebo voda. Lze tak dosáhnout veškerých tříd kvality a vy budete mít k dispozici vždy potřebnou kvalitu stlačeného vzduchu pro příslušné použití.

Zjistit více...

Vysokotlaké filtry CLEARPOINT® 100–500 bar

100 - 500 bar

Vysokotlaké filtry CLEARPOINT trvale zlepšují bezpečnost a výkonnost. Konstrukce s robustním tělesem z nerezové oceli a vysokou teplotní odolností je dimenzována na mimořádné požadavky ve vysokotlakých systémech.

Zjistit více...

Odlučovač vody CLEARPOINT® W

Vznik kondenzátu v systémech stlačeného vzduchu je nevyhnutelný – jeho následkům a nákladům, které z nich plynou, se však již vyhnout lze: s pomocí odlučovače vody CLEARPOINT W, který dosahuje maximálního stupně odlučování při minimálních nákladech a používá se u dochlazovačů a sušiček pro vysoušení za studena.

Zjistit více...

Sterilní a parní filtry CLEARPOINT®

Sterilní a parní filtry CLEARPOINT jsou vhodné zejména v případech, kdy komprimovaný vzduch přichází do kontaktu s potravinami nebo farmaceutiky. Vyznačují se vysokým průtokem a z něho plynoucím minimálním rozdílovým tlakem.

Zjistit více...

Způsoby použití filtrů stlačeného vzduchu CLEARPOINT®

Měřítka kvality ve výrobě spojek

Tam, kde je nutno splňovat rozmanité požadavky, vedou jednotlivá řešení jen zřídka k uspokojivým výsledkům. Společnost A. Friedr. Flender AG, jeden z celosvětově předních dodavatelů mechanické a elektrické pohonné technologie, proto používá na míru vytvořený koncept procesního řetězce. Mimo jiné i při úpravě stlačeného vzduchu, při které je nutno zvládnout technické, kvalitativní i ekologické požadavky a výzvy.

Zjistit více...
Povrchové čištění u společnosti HELLA KGaA Hueck & Co.

Ofukování vysoce výkonné elektroniky pomocí pulzačních rotačních trysek, ojíždění plastových plášťů čisticími plazmovými paprsky: u německého dodavatele dílů pro automobily Hella přebírá stlačený vzduch centrální úkoly při povrchovém čištění součástek relevantních z hlediska bezpečnosti. Nejdůležitějším požadavkem je přitom absolutní absence oleje.

Zjistit více...
Úprava stlačeného vzduchu při výrobě cementu

Cement a voda jsou podobě výbušnou dvojicí jako olej a oheň – tedy alespoň tehdy, pokud obě tyto složky spojíme nekontrolovaně. Právě při výrobě cementu představuje zabránění nechtěným jevům enormní výzvu.

Zjistit více...
Bez oleje a choroboplodných zárodků pro léčiva

Při výrobě léčiv platí pro výrobní podmínky ta nejpřísnější hygienická měřítka. To platí samozřejmě i pro potřebný stlačený vzduch. Ten musí být absolutně bezolejový, aby nekontaminoval citlivé produkty. Farmaceutický výrobce Nycomed využívá ve svém závodě v Singenu rozsáhlé systémové řešení BEKO TECHNOLOGIES, díky kterému spolehlivě upravuje procesní vzduch do bezolejové podoby.

Zjistit více...